Брой № 4 (37) / септември 2016

Микробиологична резистентност и антибиотици

Още малко за любовта

“Човек трябва да вземе решение: или да живее с един човек, или да го желае. Не може да желае нещо, което има, това е противоестествено.” Фредерик Бегбеде   InSpiro*, приятели!   Как да дефинираме думата Любов, с която онасловяваме отношението си към толкова различни неща – предмети, явления, хора? Като прегръдка на няколко фонеми или / прочети повече

Глас

Небето със звезди поръбено, с безмерната си пустота висеше върху мен озъбено и зинало като уста.   Морето гладно и сърдито ревеше в свойте пелени. Разбиваха се във скалите мъртвородените вълни.   И от крайморската градина повяваше смразяващ студ. Земята бе една пустиня и целия живот – абсурд.   Във този грозен миг под кестена / прочети повече

Златната ера на антибиотиците свърши

Всичко, което не ме убива, ме прави по-силен. Фридрих Ницше   Микробната резистентност е биологичен феномен, при който микроорганизмите продължават развитието си в присъствието на антимикробни средства в терапевтична концентрация. Проблемът резистентност датира още от зората на антибиотичната ера, но днес звучи достатъчно актуално, даже, бих казал, заплашително. Изправени сме пред заплахата да заживеем в / прочети повече

Микробната резистентност – глобална заплаха

  Постиженията на медицината в последното столетие до голяма степен се дължат на откриването и широкото използване в клиничната практика на антибиотиците (АБ). Благодарение на тях стана възможно лечението на много нелечими в миналото инфекции, предотвратяването на инфекции при извършване на хирургични операции, инвазивни манипулации, органна трансплантация и лечение на пациенти с имуносупресия1. В представите / прочети повече

Предизвикателства пред антимикробната терапия: резистентност и устойчивост

  Резюме: Появата на резистентност към антимикробни средства е сериозен проблем за здравето на човека, което налага необходимостта от разработването на нови антимикробни препарати. Антибиотичната резистентност означава, че микроорганизмът  продължава да се развива дори и в присъствието на антибиотик поради специфични защитни механизми (например, ефлуксни помпи). Много от инфекциозните заболявания са трудни за третиране с / прочети повече

sm4-fig1

Инвазивните микотични инфекции

  В зависимост от мястото на инфекцията и степента на засягане на тъканите, гъбичките причиняват повърхностни, кожни, подкожни и дълбоки (инвазивни) микотични инфекции. Инфекциите, причинени от медицински значими гъбички, могат да бъдат екзогенни или ендогенни, в зависимост от начина на придобиване, и микозите се разграничават като екзогенни или ендогенни по произход. Инвазивните микотични инфекции (ИМИ) / прочети повече

sm5-Fig.1

Фармакокинетичните показатели в борбата с антибиотичната резистентност

Резюме За да разберем зависимостта от дозирането на лекарствените препарати и ефективността на терапевтичния процес, трябва да се познават основните фармакокинетични и фармакодинамични показатели на лекарствата. Целта на антибиотичната терапия е да се осигури бързо достигане и поддържане на кръвни и тъканни концентрации, достатъчни да потиснат и унищожат болестотворния микроорганизъм, без да се увреди болния / прочети повече

Мултирезистентната туберкулоза в България – генни мутации, асоциирани с нея

Резюме Целта ни бе да проучим най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) в България, като по този начин подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите  в страната. В Националната референтна лаборатория по туберкулоза на Националния център по заразни и паразитни болести  (НРЛ ТБ, НЦЗПБ) с молекулярно генетични тестове бяха проучени 222 / прочети повече

Нови флуорохинолони. Респираторни хинолони

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

lek-fig 1

Какво ново в България за антибиотиците за инхалаторно приложение при пациенти с муковисцидоза

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече