Брой № 4 (47) / септември 2018

Тройна инхалаторна терапия при ХОББ

Herbstblatt

Последен

  Тайно се плашим от всеки възторг неуверен.   Пò е понятна тъгата – ненужна, но ярка.   Всъщност светът ни, така справедливо измерен,   просто не може на всеки да бъде по мярка.   Нервно живеем – а нервите станаха здрави.   Празнично светим – а празникът пак ни прескача.   Грижата само човек / прочети повече

Кога тройната комбинация носи щастие?

Коста Костов, Началник на Клиника по белодробни болести,   Военномедицинска академия, София, бул. „Георги Софийски“ № 3   Лечението на ХОББ с тройна комбинация от инхалаторен кортикостероид (ИКС), дългодействащ β2агонист (ДДБА) и дългодействащ мускаринов антагонист (ДДМА) е най-актуалният дебат между пулмолозите. Привържениците на тази комбинация са склонни да премълчат факта, че този модел на терапия / прочети повече

tab 1. tp

Еволюция на разбирането за ролята на малките дихателни пътища при ХОББ

Тодор Попов, алерголог   Терминът–компромис   През 1965 година Уилям Брискоу за първи път употребява термина „хронична обструктивна белодробна болест“ (ХОББ) като опит да обедини съществуващите тогава отделни болестни единици понятия „хроничен бронхит“, „астматичен бронхит“ и „емфизем“1. Словосъчетанието и неговото съкращение биват възприети от медицинската общност независимо от споровете за удачността му. В същината на / прочети повече

sykr ns

Структурно- функционални корелации при ХОББ

Наталия Стоева, Аджибадем Сити клиник Токуда болница     Съвременното определение на GOLD гласи, че ХОББ е профилактируемо и лечимо заболяване, което се характеризира с персистираща респираторна симптоматика и постоянно ограничение на въздушния поток в резултат на патологични процеси в дихателните пътища и алвеолите, причинени от вредни частици и газове. Дефиницията на GOLD пояснява, че / прочети повече

tit sykr

Приятелски поглед към инхалаторните кортикостероиди при ХОББ

Пламен Титоренков, д.м., Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     Използването на инхалаторните кортикостероиди (ИКС) при пациенти с ХОББ през последните години извървя тежкия път от „Осанна!“ до „Разпни Го!“ В началото ИКС бяха / прочети повече

fig. 3 dd

Тройна инхалаторна терапия при пациенти с ХОББ

Димо Димов, Катедра по Здравни грижи, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора   Яница Желязкова, Катедра Химия и биохимия Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора   Татяна Влайкова, Катедра Химия и биохимия Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора   Кореспонденция: доц. д-р Димо Димов, дм, Катедра по Здравни грижи, Медицински факултет, Тракийски университет, ул. „Армейска“ / прочети повече

sykrasht

Инхалаторни устройства и техники на инхалиране

Мариела Георгиева, АСМП Белодробни болести, Видин   Коста Костов – Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: Коста Костов, ВМА, koro_55@vma.bg     Този текст е бил вече предмет на публикация в сп. INSPIRO, но поради актуалността на проблема и пряката връзка с темата на този брой го публикуваме отново в съкратена редакция с надеждата, / прочети повече

Stih

Златимир Коларов – Мемориал

Във Вашингтон съм бил два пъти. И двата пъти посетих Мемориала на загиналите във Виетнам войници. Първия път случайно, втория път съзнателно, за да видя отново тези, които исках да опиша. И заради които ще опиша и Мемориала. Те са от другата страна – не върху, а покрай Стената. Но да вървя подред.   Вашингтон / прочети повече

Агорафобия и малигнен конформизъм

Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Това ламтене за облаги си остава типично за нашата интелигенция. д-р Кръстю Кръстев, списание „Мисъл”, 1898 г.   Човешкият организъм има вродена имунна система за защита срещу патогенни бактерии, вируси и паразити –нарича се pathogen-associated molecular patterns (PAMP) – това / прочети повече

Bg

Независимостта на България – измислен или реален празник

Александър Иванчев – учител по история, Национална гимназия за древни езици и култури „Константин–Кирил Философ”   Санстефански прелиминарен (предварителен) мирен договор от 3 март 1878 г.: Чл.6. България се издига в автономно, поданно княжество с християнско правителство и народна милиция…   Освобождението от 1878 г. превръща младата Трета българска държава в автономно, васално и трибутарно / прочети повече