Брой № 4 (4) / декември 2008

Гнойни болести на белия дроб

Коста Костов

Предисловие – Брой № 4 (4) / декември 2008, Гнойни болести на белия дроб

„We dance round in a ring and suppose, but the secret sits in the middle and knows” Robert Frost InSpiro*, колеги!   Вдъхновено, умно, живо и сърцато!   InSpiro ще бъде занапред нашият слоган, дума означаваща “боен вик” при келтите (справка Андре Мороа, “История на Британия”). Това ще е най-прекият начин да ви настроя за / прочети повече

Антибиотично лечение на гнойните болести на белия дроб

Понятието гнойни болести на белия дроб обединява няколко болести, протичащи с тежко гнойно възпаление, които често пъти са краен стадий на една остро или хронично протекла инфекция.Белодробният абсцес, некротизиращата пневмония и емпиема са различни изяви на един и същ патологичен процес. Неговата начална фаза обикновено е пневмонията без екскавация. При липса на антибиотична терапия, или когато тя е неадекватна, / прочети повече

InSpiro_br4_img_11

Възпалителни плеврални изливи. Плеврален емпием

Общ признак на възпалителните плеврални изливи (ПИ) е възпалителният процес на плевралните листове. Повечето от плевритите възникват при гнойно-възпалителни процеси на прилежащите в съседство структури (пневмония, медиастинит, абсцес, чернодробен абсцес, субдиафрагмален абсцес, паранефрит, панкреатит и др.), както и в по-отдалечени органи и системи (остеомиелит, отит, синусит и др.). Възпалителните ПИ са с характер на ексудат. / прочети повече

InSpiro_br4_img_16

Хирургично лечение на плеврален емпием

Емпиемът може да бъде дефиниран като гноен плеврален излив. Макар че инфекцията обикновено възниква в белия дроб, начинът на проникване може да бъде и през стената на гръдния кош или от източници, разположени под диафрагмата или в медиастиума. Лечението на емпиемите зависи от ясното разбиране на патогенезата на плевралната инфекция. Преди почти един век Graham и Bell(1918) описват / прочети повече

InSpiro_br4_img_22

Бронхиектазии и белодробен абсцес – етиопатогенетични и диагностични проблеми

Гнойните болести на белия дроб заемат важно място в белодробната патология поради тежкото си протичане с много усложнения и висок процент леталитет. Те обхващат всички възрастови групи, включително деца и имунокомпрометирани болни. Ранната и прецизна дигноза и мониторирането на тези болести са от изключително значение за правилното им лечение поради разнообразната етиопатогенеза. Бронхиектазии Бронхиектазиите са / прочети повече

бронхиектазии-фиг1

Бронхиектазии – хирургично лечение, ранни и отдалечени резултати

За периода от януари 1990 до октомври 2008 бяха оперирани плевропулмонектомия, 1 (5 %) пулмонектомия, 1 (5 %) долна 20 болни с диагноза бронхиектазии -9 жени и 11 мъже със билобектомия с резекция на бронхоезофагеална фистула, 1 (5 %) средната възраст 37.55 години. При 2 (10 %) заболяването горна билобектомия, 1 (5 %) средна лобектомия / прочети повече

InSpiro_br4_img_44

Белодробен абсцес – хирургично лечение и отдалечени резултати

Резюме: За периода от януари 1997 г. до октомври 2008 г. с диагноза белодробен абсцес хирургично са лекувани 82 болни.От тях с дренаж по Моналди 11 (13.4%) болни и 71 (86.6%) с белодробна резекция.  Те бяха 65 (89.3%) мъже и 17 (20.7%) жени със средната възраст 48.5 (от 14 до 68) години.  При 28 от / прочети повече

Инхалаторният манитол подобрява белодробната функция при кистична фиброза

Inhaled mannitol improves lung function in cystic fibrosis   Автори: Anna Jaques, Evangelia Daviskas, James Turton, Karen McKay, Peter Cooper, Robert Stirling, Colin Robertson, Peter Bye, Peter LeSouëf, Bruce Shadbolt, Sandra Anderson, Brett Charlton Клиника за клинични проучвания Frenchs Forest, NSW, Австралия; Клиника по респираторна и сънна медицина, Кралска болница „Принц Алфред”, Кампердаун; Отделение по / прочети повече

DPetkova_OSAS case Fig1

Синдром на обструктивна сънна апнея и енореза – клинично представяне и полисомнографски промени

Резюме Eнорезата е необичаен симптом при възрастни пациенти със синдром на сънна апнея (OSAS). Представен е клиничен случай на мъж на 37 години, който търси медицинска помощ по повод оплаквания от дневна сънливост, силно неравномерно хъркане и апноични паузи по време на сън. От 19 години има енореза с 3-4-кратни изпускания за всяка нощ, налагащи / прочети повече

Дългосрочно проучване при пациенти с ХОББ за установяване на предсказващи фактори за тежест и прогресия

Evaluation of COPD Longitudinally to Identify Predictive Surrogate Endpoints   Публикация в ERJ Express. 23.01. 2008 Автори: Jørgen Vestbo 1*, Wayne Anderson 2, Harvey O. Coxson 3, Courtney Crim 2, Ffyona Dawber 4, Lisa Edwards 2, Gerry Hagan 4, Katharine Knobil 4, David A. Lomas 5, William MacNee 6, Edwin K. Silverman 7, Ruth Tal-Singer / прочети повече