Брой № 2 (65) / април 2022

Ехография на бял дроб и плевра