Брой № 5 (73) / декември 2023

Онкология от следващо поколение

Музика: Из историята на джаза – 34, Музиката на Кийт Джарет (Кийт Джарет – II част)

В предишната част, посветена на Кийт Джарет, видяхме, че основни жалони в професионалното развитие на музиканта са участието му като член (4-месечно) на бенда на барабаниста Арт Блеки „Джаз месинджърс“ (1965 – 1966) и в квартета на саксофониста Чарлс Лойд, който насърчава соловите изяви на талантливия пианист. Благодарение на Лойд и на мениджъра Джордж Авакян, / прочети повече

Незабравимите: Човекът Ботев – най-самотният човек в своето време

Животът на Ботев, макар и много кратък, излъчва най-благородните качества, които един човек може да отгледа у себе си в земния си път: обич към майка, към родно място, към род и родина, към страдащите хора. Като казваме това и като го повтаряме вече повече от сто години, ние изричаме една истина, неказана навреме, докато / прочети повече

Страница на майстора: „Моите мемоари“

„Съдбата, случайността или стечение на обстоятелствата са определили да се срещна със знаменити хора.“ Тези мисли принадлежат на социолога проф. Георги Фотев, които запаметих. Те сякаш са създадени и за мен, защото през годините срещнах знакови фигури, белязали живота ми, напътствайки ме. Хора с високи валенции, единият от които е професорът.   Той ни изненада / прочети повече

Третото око: За Украйна – отвъд политиката (Част I)

На фона на все още бушуващата война в Украйна много хора по света, без да познават дори и най-общо миналото на двете воюващи страни, Русия и Украйна, си позволяват да заемат позиция за конфликта в полза на едната или на другата страна. В резултат, аргументите са значително олекотени, понеже се основават на емоционални, а не / прочети повече

Самородни: Метастази в гръбначния стълб, тазовите кости и лопатката при пациент с карцином на гърдата (Описание на клиничен случай)

Използвани съкращения:   ВАС – Визуална аналогова скала  /болкова скала/ КДС – косто-диафрагмални синуси КТ – компютърна томография ЛВ – лимфни възли Л=Д – Ляво = Дясно при рефлексите МДЛ – медио-диафрагмална линия НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства СНР – сухожилни надкостни рефлекси ССС – сърдечносъдова сянка ЧМН – черепномозъчни нерви     Основна характеристика / прочети повече

Самородни: Приложение на ехографията в торакалната хирургия

Използвани съкращения: КТ – компютърна томография ПИ - плеврален излив УЗ - ултразвуков EBUS - трансендоскопска ендобронхиална ехография TUS - трансторакален ултразвук     Ултразвуковият метод има утвърдено приложение в медицината поради своята бързина, ниска цена, липсата на йонизиращи лъчения и възможността да бъде приложен до леглото на болния. Първите случаи с медицинско приложение на ултразвукова енергия върху човешко тяло са извършени / прочети повече

Смисъл на броя: Дифузни белодробни болести с мултиплени белодробни нодули

Използвани съкращения:   БАК – бронхоалвеоларен карцином БН – белодробни нодули БЛКХ – Белодробна Лангерхансова клетъчна хистиоцитоза ВГ – Вегенерова грануломатоза ВРКТ/HRCT – Високоразделителна компютърна томография ДИББ – Дифузни белодробни болести ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония ДП – дихателни пътища ИБФ – Идиопатична белодробна фиброза КОП – криптогенна организирана пневмония ЛИП – Лимфоидна интерстициална пневмония / прочети повече

Смисъл на броя: Радиохирургия с Gamma knife – нова възможност за лечение на мозъчни метастази

Използвани съкращения:   КСР  – краниална стереотактична радиохирургия МРТ – магнитно-резонансна томография     Радиохирургията е вид лъчелечение, при което се прилага висока единична доза прецизно насочено йонизиращо лъчение в малък обем от тялото от множество некопланарно разположени кобалтови източници за постигане на „хирургичен“ резултат. Интракраниалната хирургия е алтернатива на стандартната неврохирургия, която невинаги може / прочети повече

Смисъл на броя: Накъде с (изкуствен) интелект в онкологията?

Използвани съкращения:   БК – белодробен карцином ИИ - изкуствен интелект КТ - компютърна томография МРТ - магнитно резонансна томография НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином ПЕТ КТ - Позитронно емисионна томография MО - машинно обучение QoL - качеството на живот     В световен мащаб се запазват тенденциите за нарастване на заболеваемостта и смъртността от онкологични болести, сред които най-смъртоносен остава белодробният карцином (БК). Новодиагностицирани са приблизително 19,3 милиона / прочети повече

Смисъл на броя: Имунотерапия в лечението на белодробния карцином – факти, противоречия и предизвикателства

Използвани съкращения:   БАЛ – бронхоалвеоларен лаваж ДБК - дребноклетъчен белодробен карцином ИП - имуномедииран пневмонит НДБК - недребноклетъчен белодробен карцином НЛР - нежелани лекарствени реакции КТ - компютърна томография ALK - пренарeждане при анапластичната  лимфом киназа EGFR - епидермален растежен фактор irAE - имунно-свързани нежелани реакции     Днес ракът се възприема като социално значимо заболяване, важен глобален проблем с висока заболяемост и смъртност, който продължава да бъде значително бреме / прочети повече