Брой № 1 (34) / февруари 2016

Новости в респираторната медицина

KKostov-2012-sm

Мисли по Рождество

Пътешествието на откривателя не е търсенето на нови пейзажи, а погледа с нови очи”.   Марсел Пруст   InSpiro*, колеги!   Този брой е посветен на НОВОСТИТЕ. Затова го зачевам на връх Рождество Христово, символ на Новото, в мисленето и чувствата. На онова Ново, което надживява Старото с векове. Новото, като интенционално понятие, което може / прочети повече

Не е страшно…

Не е страшно, че мракът понякога влиза в душите ни… Страшно е, че привикваме с него и вървим през света, от тегоби и болки преситени, и понякога само насън си припомняме бегло за великата истина, дето любов се нарича и изпълва с лъчите си всеки живот на земята… Кога за последно на някого каза „Обичам / прочети повече

GOLD 2016 – какво е новото?

През януари 2016 г. на сайта www.goldcopd.org беше публикуван обновеният доклад на Световната инициатива за ХОББ (GOLD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease)1. Макар на пръв поглед промените да са малко и да изглеждат козметични (7 допълнени изречения със съответните референции, 6 допълнени нови референции и 3 нови таблици), те от една страна потвърждават / прочети повече

Fig 1

Карта за контрол на астмата – резюме на новата стратегия на GINA

A summary of the new GINA strategy: a roadmap to asthma control Reddel H., Bateman E., Becker A., et al.; Eur Respir J., 2015; 46(3): 622–63   SABA                   Short-acting beta2-agonists ICS/LABA                    inhaled corticosteroids /long-acting beta2 agonist ИКС                               инхалаторни кортикостероиди ХОББ                            хронична обструктивна белодробна болест ACOS   asthma−COPD overlap syndrome   През последните 20 години the Global / прочети повече

Capture

Новости в респираторната медицина – 2015 година

  Синдром на припокриване на хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиектазии COPD-bronchiectasis overlap syndrome. Hurst J, Elborn J et al. EurRespir J 2015; 45: 310-313   Синдромът на припокриване (overlap) на ХОББ и бронхиектазиите е област, за която не съществува  експертен консенсус. ХОББ се диагностицира на база слабо обратима обструкция на въздушния поток и / прочети повече

Рискови фактори за развитие на туберкулоза при пациенти на терапия с блокери на TNFα. Какво знаем в действителност?

Risk Factors for Tuberculosis in Patients Receiving Tumour Necrosis Factor-α Blockers: What Do We Really Know?   Botha P., Koegelenberg C. Respiration, 2015; 90:185–186.   Туберкулозата остава една от широко разпространените инфекции, засягащи човечеството. Една трета от населението на света е засегнато от латентна туберкулоза. Значително е и числото 650 000 на установените случаи на лекарствена / прочети повече

Fig 1

Сърдечносъдовата оценка – независим рисков фактор за смъртност при пациенти с ХОББ

Independent Risk Factors for Mortality in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary  Disease Who Undergo Comprehensive Cardiac Evaluations Ahn Y., Lee K., Park J., et al. Respiration, 2015; 90: 199–205.   Сърдечносъдовата заболеваемост е най-честата причина за смърт при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Въпреки това влиянието на сърдечносъдовата оценка върху прогнозата при пациенти / прочети повече

Бронхиектазии – актуално от 2014 година

Update in Bronchiectasis 2014 Bravein Amalakuhan, Maselli D.J and Martinez-Garcia M.A Am J Respir Crit Care Med Vol 192, Iss 10, pp 1155–1161, Nov 15, 2015   Честотата на диагностициране на бронхиектазиите нараства с широката употреба на компютърната томография (КТ) на гръдния кош. Пациентите, страдащи от това заболяване, имат влошено качество на живот и песимистична / прочети повече

Преустановяването на приложението на инхалаторни кортикостероиди при пациентите с ХОББ и редукция на риска от пневмония

Discontinuation of Inhaled Corticosteroids in COPD and the Risk Reduction of Pneumonia Samy Suissa, Coulombe J and Ernst P CHEST 2015; 148 (5): 1177 – 1183 Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) бяха широко използвани през последните години в терапията на ХОББ, въпреки че световните препоръки са за включването им към редовната бронходилататорна терапия  при наличие на риск / прочети повече

Еозинофилна грануломатоза с полиангиит (Churg-Strauss синдром) – къде се намираме сега?

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (formerly Churg–Strauss syndrome): where are we now? Matthieu Groh, Pagnoux C, Guillevin L Eur Respir J 2015; 46: 1255–1258   Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis (Churg–Strauss) (EGPA) Consensus Task Force recommendations for evaluation and management Matthieu Groh , Pagnoux C, Baldini C et al. European Journal of Internal Medicine 26 (2015) 545–553 / прочети повече