Брой № 4(12) / декември 2010

Образна диагноза на белия дроб

Коста Костов

Предисловие – Брой № 4(12) / декември 2010, Образна диагноза на белия дроб

„Смисълът на живота е отвъд него… Това, което остава от теб…” Христо Стоянов   InSpiro*, колеги! Вдъхновено, умно, живо и сърцато!   Не обичам да ме лъжат. Мразя лъжата и манипулацията. В България има изискани манипулатори, има и пошли такива. Понякога е много трудно да ги различиш, почти толкова трудно, колкото да отделиш рускиня от / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_7

Образната диагностика – задължителна в диагностичния алгоритъм

Скъпи колеги и приятели, С голямо удоволствие и немалка доза чувство за отговорност приех любезната покана да гостуваме в списание InSpiro с нашата позиция на рентгенолози. В продължение на много години работим заедно и сме доказали ползата от съвместното сътрудничество. Много преди мултидисциплинарният подход да стане моден, с някои от Вас ние го доказахме с / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_10

Възможности на образните методи за диагностика на вродените и придобити болести на белодробните съдове

В диференциалната диагноза на белодробните болести не бива да се забравят и различните процеси, засягащи белодробните съдове. Познаването на рентгеновия им образ ще доведе до по-ранното поставяне на диагнозата. Вродените аномалии на съдовете на белите дробове могат да се съчетават с бронхо-пулмонални аномалии или да се развиват самостоятелно. Те включват прекъсване или агенезия на главен / прочети повече

Компютър-томографска и магнитно-резонансна перфузия на белите дробове – функционалните възможности на „морфологичните” методи

Развитието на съвременните образни методи и нарасналите софтуерни възможности за постпроцесинг на образите отвориха нови хоризонти за морфологична и функционална оценка на различните органи и системи на човешкото тяло. Изследванията на степента на васкуларизация и доставката на кръв при различните патологични процеси понякога е важен фактор за определяне на диагнозата и терапевтичното поведение, както и / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_25

Диагностично поведение при белодробен карцином

Новото за мястото на образната диагностика   “Научният авторитет възтържествува единствено чрез присъщото си упование на разума. Освен това този авторитет се гради стъпка по стъпка… Той има думата единствено за онова, което изглежда научно утвърдимо към съответния момент и което представлява малък остров в океана на незнанието… Твърденията на науката носят предполагаем характер, основани / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_36

Интервенционални процедури в гръдната клетка

Интервенционалната рентгенология е сбор от диагностични и терапевтични процедури, извършвани чрез малък кожен достъп, с миниатюрни технически средства, чието движение в тялото се направлява рентгенологично или чрез друг образен метод. Медицинската практика наложи разделение на многообразните интервенционални процедури по принципа васкуларни и неваскуларни методики. Докато васкуларните се извършват в специално оборудвани катетеризационни лаборатории и по / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_43

Хронични респираторни болести – търсене на решения в Европейския съюз

(информация от конференция под патронажа на Европейското респираторно общество и Кралство Белгия)   На 19 октомври 2010 г. в Square, Brussels Meeting Centre в центъра на Брюксел се проведе конференция на тема „Хронични респираторни болести – търсене на решения в Европейския съюз”. Срещата бе организирана от Европейското респираторно общество (ERS) и Президентството на Кралство Белгия / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_50

Клетките на Клара – „епоним* от Третия Райх?”

В броя на Европейския респираторен журнал от октомври 2010 г. е публикувана статия, повдигаща въпроса за противоречивата употреба в наши дни на епоними, зародили се в годините на нацисткия режим. На кратко ще представя основните моменти от нея, като преводът е адаптиран за по-голяма яснота.   Напоследък се засили интересът към епонимните научни открития и / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_54

Анемия и ХОББ – има такава комбинация

ХОББ е широко разпространена болест, характеризираща се с наличието на хронична и частично обратима обструкция на въздушния поток, причинена основно от патологичен възпалителен отговор спрямо тютюневия дим. Тя е четвъртата причина за смърт в развитите страни и на пето място в света според данни на СЗО.2 Наскоро беше призната важността на извънбелодробните признаци и симптоми / прочети повече

InSpiro-4-2010_img_58

Сумасаари – минералният рай на Финландия

Паянтова колиба, разположена край замръзнало езеро и добре оборудваната сауна е всичко, което е нужно на финландците, за да бъдат щастливи. Финландия е необятна земя, с гори и езера, и още повече гори, обточени със селца, чийто жители са искрено изненадани да видят туристи. А когато зимата дойде и нощите станат дълги (а тук те / прочети повече