Брой № 2(14) / юни 2011

ХОББ и астма

Коста Костов

Предисловие – Брой № 2(14) / юни 2011, ХОББ и астма

„В демокрацията се почувствахме като освободените от циганите мечки в парка край гр. Белица – не смеят да влязат в гората, вървят на два крака и се търкалят напред-назад на поляната”  Георги Чалдъков InSpiro*, колеги! Вдъхновено, умно, живо и сърцато Уди Алън беше казал, „когато си пусна Вагнер, ми иде да превземе Полша”. При мен / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_8

Отвъд консенсусите – без отрицание

„На теория теорията и практиката са едно и също нещо. На практика, обаче, не са.” Jogi Berra     Скъпи колеги,   Най-напред искам да благодаря за честта, оказана ми от главния редактор да редактирам настоящия брой на InSpiro. За слоган на броя съм избрал една мисъл на Jogi Berra (р. 1925 г.), американски бейзболист, / прочети повече

Gibson_Fig1.

Overlap: Астма и ХОББ. Континиум или конвергенция?

Overlap синдром*: Повечето лекари ясно разграничават астма и ХОББ. Бронхиалната астма (БА) е болест, която дебютира в детството, свързана е с алергии и еозинофили и най-добре се лекува с противовъзпалителни средства. ХОББ е болест на напредналата възраст, появата й се свързва с тютюнопушене и неутрофили и най-добре се повлиява от лечение с бронходилататори и отстраняване / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_20

Функционално обективизиране на обструкцията

Фиксирано съотношение или долна граница на нормата?   Случай 1. Мъж на 78 години, непушач, пенсиониран чиновник, има суха кашлица след вирусна инфекция. Правим функционално изследване на дишането и установяваме след бронходилатация ФЕО1= 68% пр.ст. и ФЕО1/ФВК = 66%. Можем ли да поставим диагноза ХОББ? Случай 2. Мъж на 48 г., пушач, строител, кашля, зимно / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_29

“Оverlap syndrome” – хронична обструктивна белодробна болест плюс обструктивна сънна апнея – две е повече от две

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и обструктивната сънна апнея (ОСА) са сред най-честите болести. Голямото им социално значение се дължи на високата им смъртност, честотата на хоспитализациите, нарушеното качество на живот и загубата на трудоспособност. Присъствието при един пациент едновременно на ХОББ и на ОСА се дефинира като “overlap syndrome”(ОС). Медицинското и социално значение на / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_33

Бронходилаторен отговор и неговата многолика природа при ХОББ и бронхиална астма

Оценката на бронхомоторния тонус е рутинна процедура с широко приложение, както в клиничната пулмология, така и в научните изследвания. Бронходилататорният отговор към даден фармакологичен агент се използва предимно за разграничаването на т.нар. „обратима” от „необратима” обструкция на дихателните пътища, признак, на който се основава разликата между бронхиалната астма и хроничните обструктивни заболявания на белия дроб. / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_38

Фeнотипизиране на астма и ХОББ посредством кластерен анализ

Фенотип: Видими структурни и функционални характеристики на един организъм, детерминирани от неговия генотип и модулирани от околната среда1. Кластерен анализ: Съвкупност от методи за дефиниране на групи от индивиди въз основа на измерими характеристики, така че те да се групират въз основа на разликите (или приликите) им в отделни кластери (Фиг. 1). Индивидите в един / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_45

ХОББ и статини – още една тухла в стената

Характерен патогенетичен белег на ХОББ е възпалението, причинено от различни етиологични фактори – тютюнев дим, прахови частици във вдишания въздух, дим от изгаряне на биомаса, вредни газове, дисбаланс между протеази и антипротеази, инфекциозни агенти. Каскадата от възпалителни процеси стои в основата както на основните патофизиологични промени при ХОББ – ненапълно обратимата и прогресираща бронхиална обструкция, / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_50

Промени в качеството на живот след приложена кинезитерапия при болни с хронична обструктивна белодробна болест

Резюме През последните години се обръща все по-голямо внимание на тестове, свързани с качеството на живот на болните с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Цел: Да се проследи ефекта от едногодишна кинезитерапевтична програма върху качеството на живот при болни с ХОББ. Материал: Проучването е проведено с 28 болни с ХОББ (GOLD, II–III стадий), лекувани в / прочети повече

InSpiro-2-2011print_img_52

Мукоактивни лекарства

R. Balsamo* L. Lanata* C.G. Egan#   *Dompé SPA, Милано, #Primula Multimedia SRL, Ospedaletto, Пиза, Италия   Eur Respir Rev 2010; 19: 116, 127–133   Резюме: Мукусната хиперсекреция (МХ) е клиничен белег на тежките респираторни болести като астма, кистична фиброза и ХОББ. Инфекцията на лигавицата на дихателните пътища (ДП) и/или възпалението, асоциирано с тези болести / прочети повече