Брой № 2 (2) / юни 2008

Пулмонална хипертония

Коста Костов

Предисловие – Брой № 2 (2) / юни 2008, Пулмонална хипертония

„Имам много непретенциозен вкус: достатъчно ми е най-доброто.” Оскар Уайлд Здравейте, колеги.   Наскоро един нарцистично настроен колега филантроп ми писа, че единственото нещо, което трябва да се махне от България, са българите. Не се връзвам на тази крайност, защото между всичките тези българи сме ние, нашите деца, родители, приятели… Тогава кои и къде са / прочети повече

Клинична класификация на пулмоналната хипертония

През 1998 г. на Втория световен симпозиум по пулмонална хипертония (ПХ) в Евиан, Франция, е предложена клинична класификация. Нейна цел е да индивидуализира различните категории, разделяйки сходствата в патофизиологичните механизми, клиничното представяне и терапевтичните възможности. Класификацията от Еви­ан е общоприета и широко разпространена в клиничната практика, особено в специализираните центрове. Използва се от Американската агенция / прочети повече

Petkova_01_IPAH-bl

Идиопатична пулмонална артериална хипертония

Редките заболявания се срещат по-често тогава,  когато за тях се мисли по-често. Anonymous   Идиопатичната пулмонална артериална хипертония (ИПАХ), наричана до скоро първична белодробна хипертония (ПБХ), е рядка болест, хартеризираща се с повишено белодробно артериално налягане, за което липсва видима причина. Тя се обозначава още като прекапилярна пулмонална хипертония. Диагнозата се поставя след изключване на / прочети повече

Petkova_02_OSAS-bl

Пулмонална артериална хипертония и белодробно сърце при синдром на обструктивна сънна апнея

Терминът дихателни нарушения по време на сън (ДНВС) обединява група състояния, които се характеризират с увреждане на дихателната регулация по време на сън. Към тези заболявания се отнасят протичащите с обструкция на горни дихателни пътища (ГДП) – обструктивна сънна апнея и обструктивно хъркане, както и такива без обструкция на ГДП, като централна сънна апнея, първична / прочети повече

Invozenka-fig2

Инвазивна оценка на болни с хронична тромбоемболична пулмонална хипертония

Хроничната тромбемболична пулмонална хипертония (ХТПХ) е следствие на поредица от емболии, водещи до обструкция на белодробното съдово русло. Целта на този текст е да опише ролята на инвазивното изследване за рационално терапевтично поведение при лечението на болни с ХТПХ според практиката на центрове, рутинно изследващи тези пациенти. Следва описание на методите за поставяне на точна / прочети повече

Petkova_03_Lechenie

Лечение на пулмоналната артериална хипертония

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е заболяване, което се манифестира с дискретни симптоми и това води до забавяне на диагнозата. Поради ограничените възможности за лечение и тежката прогноза лечението на пациенти с ПАХ е предизвикателство за медицински специалисти от различни специалности. Нелекуваната пулмонална хипертония (ПХ) се характеризира с прогресивно увеличение на белодробното съдово съпротивление, десностранна сърдечна / прочети повече

Yavor_Fig_1PAH

Лечение на пулмонална артериална хипертония с антагонисти на ендотелиновите рецептори

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) се характеризира с прогресиращо повишаване на белодробното съдово съпротивление (БСС), развитие на десностранна сърдечна недостатъчност и смърт1,2. Най-често е идиопатична (наричана също първична пулмонална хипертония) или е усложнение на други болести и състояния, като склеродермия, системен еритематоден лупус, хроничен рецидивиращ белодробен тромбоемболизъм и др. Основно място в лечебния алгоритъм на ПАХ / прочети повече

Пулмонална артериална хипертония: какво ново през 2007

Скрининг програми Известно е, че пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е трудна за диагноза. В ранните стадии на болестта пациентите общо взето са безсимптомни. Началните признаци, включващи диспнея, нетолеранс към физически усилия и умора, често са незабележими и могат да се приемат от лекарите като пациенти „извън форма”. По-късно симптомите често се свързват с по-разпространените сърдечносъдови / прочети повече

Механизми на кашлица от приложение на АСЕ-инхибитори

Статията е обзор върху съвременните представи, свързани с кашлицата като симптом, медииран от прием на ACE-инхибитори. Лекарствата, инхибиращи ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) като цяло се отличават с добра поносимост, но не са лишени от нежелани лекарствени реакции, сред които с най-голяма честота на проявление е персистираща суха кашлица, която може да бъде лимитиращ фактор за тяхната / прочети повече

Адипобиология и адипофармакология

Първи международен симпозиум по адипобиология и адипофармакология 20 октомври 2007, Варн   Ключови думи: Адипозна (мастна) тъкан – съединителна тъкан, съставена от адипоцити, стромални клетки и имунни клетки (макрофаги, мастоцити, лимфоцити – броят им се увеличава при обезитас и свързани с обезитас болести). Адипокини – сигнални протеини, секретирани ендо-, пара- и/или автокринно от клетки на / прочети повече