Брой № 5 (43) / декември 2017

Фармакология за пулмолози

Koleda

Пожелание за Бъдни вечер

  Пожелавам на всички да ги води духът, а не гладът; любовта, а не страхът; вярата, а не безчестието; силата, а не безхарактеността; толерантността, а не предателството. Пожелавам на всички да сложат първо любов на трапезата си, защото ако нея я няма – колкото и храна да има на масите ни – ще останем гладни. / прочети повече

Kost Mom

В преследване на (не)проветриви цели в респираторната фармакология – с точен прицел, без мишенен промискуитет и с либидозно проникване през дифузионни бариери

Георги Момеков -  д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София   Скъпи приятели,   Когато преди около година бях поканен от проф. Костов да бъда гостуващ редактор на декемврийския брой на INSPIRO, 2017, аз безразсъдно смело приех. С наближаването на времето за финализиране на статиите смелостта понамаля, безразсъдството – също, за да отстъпят място на съмнението и тревожността… / прочети повече

sykrasht 7 5a

Мускаринови рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и механизми на сигнална трансдукция като основи за рационален дизайн на фармакологични модулатори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Росица Михайлова, Николай Данчев Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Георги Ставраков Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Добре известно е, че тонусът на гладката мускулатура на бронхите се определя / прочети повече

sykrasht 4a

Фармакология на мускариновите антагонисти, използвани като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Николай Данчев   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Инхалаторните антагонисти на мускариновите рецептори (M-холинолитици) са втората важна група лекарства, които се препоръчват за фармакологичен контрол като инхалаторни бронходилататори (БДТР) при ХОББ / прочети повече

sykrasht 4

Адренергични рецептори в белия дроб и клетъчни ефекти. Насоки за рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти като бронходилататори

Румяна Симеонова, Магдалена Кондева, Георги Момеков Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Юлиян Войников Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с  на високоселективни пълни или парциални / прочети повече

sykrasht 3

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов   Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече

sykrasht 5

Фармакодинамика, фармакокинетика и профил на безопасност на инхалаторните кортикостероиди

Георги Момеков, Румяна Симеонова, Николай Данчев -  Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Деница Момекова -  Катедра по технология на лекарствените средства с биофармация,  Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са най-ефективните лекарства за / прочети повече

tab 1 smisyl

Емпатия и антипатия. Емоционални взаимодействия на антибиотици и други противомикробни средства

Магдалена Кондева-Бурдина, Румяна Симеонова, Георги Момеков   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф.,Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com   Една от характерните черти на съвременната лекарствена терапия е широко разпространената полипрагмазия (едновременна или последователна употреба на няколко лекарствени средства). В тези / прочети повече

Митове и истини за наргилето

Пламен Титоренков   Употребата на тютюневи изделия е предотвратима причина за болестност и смъртност по света. Най-засегнати са страните с нисък и среден доход на глава от населението1. В страните с висок доход на глава от населението се очаква между 2002 и 2030 г. намаление с 9% на предизвиканата от тютюневи изделия смъртност, докато в / прочети повече

tabl 1 5 017

Лечение на дребноклетъчния белодробен карцином

Наталия Чилингирова,  дм, главен асистент, Kлиника по медицинска онкология, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология Кореспонденция: д-р Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. „Пловдивско поле“ No 6, София 1756; tschilingirova@gmail.com       Дребноклетъчният карцином на белия дроб (SCLC) е отделна клиникопатологична единица, характеризираща се с невроендокринна компонента и / прочети повече