2022

Брой № 5 (68) / декември 2022, Неврология за пулмолози

Брой № 5 (68) / декември 2022,
Неврология за пулмолози

Предисловие: Ние съществуваме, защото се оглеждаме в очите на другите, с които споделяме живота си – в семейството, на работното си .../ виж броя

Брой № 4 (67) / септември 2022, Интерстициални белодробни болести с прогресираща белодробна фиброза.

Брой № 4 (67) / септември 2022,
Интерстициални белодробни болести с прогресираща белодробна фиброза.

Предисловие: Повечето българи от отиващото си поколение (над 70 год.), изживяха младостта си в условия на абсолютна еднопартийна власт, в мълчаливо .../ виж броя

Брой № 3 (66) / юни 2022, ХОББ – новите предизвикателства

Брой № 3 (66) / юни 2022,
ХОББ – новите предизвикателства

Предисловие: „Ние имаме изкуство, за да не умрем от истината.“ Фридрих Ницше       Изкуството да бъдеш лечител е трудно за дефиниране. Добрият лечител превръща работата си .../ виж броя

Брой № 2 (65) / април 2022, Ехография на бял дроб и плевра

Брой № 2 (65) / април 2022,
Ехография на бял дроб и плевра

Предисловие: „Кой чужд народ ви е симпатичен? Българският.“ Константин Павлов   Константин Павлов е един от моите духовни стожери, Учител по достойнство, който ненавиждаше самодоволния .../ виж броя

Брой № 1 (64) / февруари 2022, Последствията на COVID-19 и балнеология

Брой № 1 (64) / февруари 2022,
Последствията на COVID-19 и балнеология

Предисловие:   Често се обяснявам в любов към книгите, а не остава достатъчно свободно време да прочета всичко, което чака по рафтовете .../ виж броя