Брой № 1 (54) / февруари 2020

Медицина на Съня

Неда Антонова

Как читателят да стане писател

Правилата на играта Кратък курс по творческо писане – 1   „Писателят е човек, който има читатели.” Хемингуей   Неда Антонова е български писател, автор на повече от двадесет романа, повести и пиеси предимно със сюжети от българската история. Някои от книгите ù са преведени на френски, руски, чешки и полски език. Единствената жена, носител / прочети повече

Аз разговарям лично с Бога

Константин Павлов е поет на гнева и на сърцето. Поезията му е лаконична, парадоксална, проникновена и силна. Изворът на неговото светоусещане има своите исторически основания, но безспорно то се корени в личния духовен опит на автора, натрупан в напрегнатото самопознание, в духовните му скиталчества. Някои може да считат Константин Павлов за маниерен декадент, чийто талант / прочети повече

download (1)

Ядката на разказа не трябва да присъства пряко в художествената тъкан

Вече 40 години си в българската литература. Каква е равносметката? Ако броим публикациите в „Родна реч”, дори 42. Каква е равносметката? 23 книги – с разкази, есета, очерци. И дори една стихосбирка. Няколко стотици наистина верни читатели. Няколко награди. Това ми стига. На последния Панаир на книгата в НДК, през декември 2019г., в един от / прочети повече

Фиг. 5

Ноктюрно МЦ „INSPIRO“ в диагностиката на съня

Кристина Станчева, Димитър Тасков, Филип Алексиев, Петър Чипев Клиничен случай 1: Жена с неуточнено, дългогодишно безсъние   Анамнестични данни Години наред, с неизяснено безсъние, пристига пациентка в лабораторията на съня с ясна цел – „помощ в борбата за сън”. Млада жена, на 44 г., след продължителен стрес в семейството, свързан с гледане на болен човек / прочети повече

Deyan-Enev-2-758x490

Любов

Деян Енев е роден на 11 август 1960 г. в София. Завършил е английска гимназия в София и българска филология в СУ «Св. Климент Охридски». Женен, с дведеца. Работил е като бояджия в Киноцентъра, нощен санитар в психиатрията на Медицинска академия и хирургията на ІV Градска болница, пресовчик във военния завод ЗЕСТ “Комуна”, учител. Бил / прочети повече

asian man in bed suffering insomnia and sleep disorder thinking about his problem at night

Да превъртиш часовника – съвременен подход към терапията на инсомния

Тодор Георгиев, Анелия Драганова, Кирил Терзийски   Инсомнията е най-често срещаното нарушение на съня и едно от най-разпространените състояния, засягащо до 1/3 от възрастното население в САЩ и Европа1,2. Между 30% и 48% от хората в световен мащаб са имали проблеми с безсъние поне веднъж в живота си3. Значителна част от пациентите имат придружаващи соматични / прочети повече

PAP-Терапия

PAP-терапия – C-, BI- или SERVO… Не е просто „въздух под налягане“

Димитър Тасков, Петър Чипев, Кристина Станчева, Филип Алексиев   Въведение Всеки лекар, посветил се на диагностиката и лечението на дихателните нарушения, свързани със съня (ДНСС), вероятно се е сблъсквал с първоначално негативната реакция на свои пациенти със сънна апнея при поднасяне на новината, че ще трябва да спят с апарат до края на живота си. / прочети повече

Conservative

Модерната старомодност на консерватизма (Част II – Консерватизмът по света и у нас)

Както всяка друга идеология, така и консерватизмът изисква адекватна защита и прилагане на своите принципи. В реалния живот той е подложен на често несъстоятелни, но непрекъснати критики от страна на паралелни идеологии като либерализма и социалдемокрацията. След Първата световна война и съпътстващите я революции (Октомврийската в Русия и Ноемврийската в Германия), държавите-победителки с либерално управление / прочети повече

Фиг. 1а, б

Интермитентната хипоксия като потенциален индуктор на системно възпаление и важен играч в канцерогенезата

Квинтесенция на проблема Обструктивната сънна апнея (ОСА) засяга значителна част от световното население и е свързана с повишена заболеваемост от рак, метаболитен синдром, сърдечно-съдови болести, когнитивни нарушения, травматични инциденти поради дневна сънливост и други. Коморбидитетът при ОСА се дължи на активиране на сигнални пътища, генериращи системно възпаление. Основна характеристика на болестта е интермитентната нощна хипоксия. / прочети повече

ЦСА

Централна сънна апнея – мелодия без ритъм

Анелия Драганова Кирил Терзийски, Тодор Георгиев Определение. Централната сънна апнея (ЦСА) представлява нарушение на дишането по време на сън, характеризиращо се с повтарящи се пълни или частични дихателни паузи (апнеи и/или хипопнеи), които, за разлика от обструк тивната сънна апнея, се съпътстват от липса на дихателни усилия.   Класификация Международната класификация за разстройства на съня / прочети повече