Брой № 3 (61) / юни 2021

Функционално изследване на дишането

Практическо приложение на индекс на белодробен клирънс при деца с бронхиална астма – представяне на клиничен случай

Резюме Децата с бронхиална астма най-често се диагностицират и проследяват посредством спирометрия. Известно е обаче, че децата с бронхиална астма често са с нормални показатели от функционалното изследване на дишането, дори и при значителнo изразени клинични симптоми. Все повече се акцентира на ролята на малките дихателни пътища за заболяването и фактът, че тяхното засягане не / прочети повече

TLCO и KCO – Призрака и Мрака на функционалната диагностика

Като пулмолози на нас често ни се налага да правим редица изследвания, за да уточним състоянието на болния. Когато дойде ред за функционалните такива обаче, се озоваваме в света на сенките. Параметрите, които мерим, са просто сянка на процесите, които се развиват в белите дробове. Какво стои зад тях е важно. Какво е разположението му / прочети повече

Спирометрията – позната и непозната

Резюме   Сред функционалните диагностични тестове в пулмологията спирометрията несъмнено е най-разпознаваемият и най-широко достъпен в практиката метод. Тя е полезен метод за диагностициране на ранни болестни промени и често осигурява физиологично потвърждаване на клинично поставената диагноза. Когато се изпълнява и интерпретира правилно, може да служи и за оценка на прогресията на болестта и терапевтичния / прочети повече

Функционално изследване на дишането в новите реалности

Резюме   Непредсказуемото начало и продължителност на пандемията Ковид-19 повдигна редица въпроси и съображения относно противоинфекциозния контрол при провеждане на тестове за функционално изследване на дишането (ФИД) в амбулаторни и болнични условия. В отговор на това водещите респираторни общества разработиха препоръки за защита на пациентите и персонала във функционалните лаборатории. При необходимост от провеждане на / прочети повече

Пулмологията е велика, респираторната физиология – великолепна

  Използвани съкращения: АКМ – алвеоло-капилярна мембрана ВК - витален капацитет ДО - дихателен обем ДП - дихателни пътища ДС - дихателна система ИК - инспираторен капацитет ОО - остатъчен обем ООИ - остатъчен обем на издишване ОХДК - оксихемоглобинова дисоциационна крива ООВ - остатъчен обем на вдишване ФОК - функционален остатъчен капацитет CO - въглероден окис CO2 - въглероден диоксид Hb - хемоглобин HbO2 - oксихемоглобин NO - азотен оксид / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2021__169x225

Функционално изследване на дишането – минало, настояще и бъдеще

Методите за функционално изследване на дишането (ФИД) са водещо средство за оценка на функционалното състояние на дихателната система. В клиничната практика процесът на интерпретация се основава на експертно мнение и включва разпознаване на определени модели (обструктивен, рестриктивен, смесен и норма), както и степенуване на тежестта съгласно международно приети препоръки.   Диагностичната стойност на функционалните изследвания / прочети повече

За покварата и надеждите

  Духът укрепва с добродетели,  както тялото със здравословна храна.   На двете фотографии се вижда интериорът на изоставеното читалище в град Шипка, свидетел на пасивността, с която допуснахме духовната разруха. Сградата е построена през 1930 година с все още видимо интериорно великолепие. Читалището е основано преди 160 години.         Не знам / прочети повече