Хронични респираторни болести – търсене на решения в Европейския съюз

Брой № 4(12) / декември 2010, Образна диагноза на белия дроб

(информация от конференция под патронажа на Европейското респираторно общество и Кралство Белгия)

 

На 19 октомври 2010 г. в Square, Brussels Meeting Centre в центъра на Брюксел се проведе конференция на тема „Хронични респираторни болести – търсене на решения в Европейския съюз”. Срещата бе организирана от Европейското респираторно общество (ERS) и Президентството на Кралство Белгия в Европейския съюз (ЕС). Присъстваха представители на ERS от различни европейски страни, членове на национални респираторни дружества, представители на пациентски организации, политици, журналисти и др. Срещата бе израз на поканата от страна на ЕС към ERS да представи своите препоръки към министрите на здравеопазването от страните на ЕС (заедно с Европейската Лига срещу Ревмотизъм). Новото в подхода е, че вече се говори общо за незаразните хронични болести – сърдечни, инсулт, хипертония, диабет, бъбречни, рак, респираторни и чернодробни. Това означава съвместни действия на широк кръг специалисти, което се очаква да доведе до по-добро финансиране на научните изследвания в тези направления.

 

SQUARE Brussels Meeting Centre

Марк Декрамер, президент на ERS

 

 

Срещата започна с встъпително слово на проф. Марк Декрамер, настоящ президент на ERS. Той изтъкна, че хроничните респираторни болести са голям проблем на нашето време. Време е знанията на специалистите по белодробни болести да се трансформират в насочена политика.

Приветствия бяха поднесени и от страна на Министерството на здравеопазването на Белгия, страна-президент на ЕС, и от г-жа Доменик Хамерлинк – представител на пациентска организация от Холандия.

След това бяха проведени няколко сесии. Първата бе председателствана от господин Джон Бовис – бивш министър на здравеопазването на Великобритания и бивш член на Европейския парламент. В тази сесия бяха разгледани проявите на респираторните болести в различните възрастови групи (наречена сесия „От люлката до гроба”) от детството (проф. Андрю Буш, Великобритания), през младата възраст (проф. Карлсен, Норвегия), периода на зрелостта (проф. Клаус Рабе, Холандия) и старостта (проф. Марк Декрамер, Белгия). Изтъкнато бе негативното влияние на болестите, прекарани в ранна възраст, за развитието на белите дробове.

 

Джон Бовис, бивш министър на здравеопазването на Великобритания и бивш член на Европейския парламент

 

 

По време на втората сесия отношение изразиха две пациентски организации – Съвета на Астма клубовете (Литва) и Европейската федерация по астма и алергии. След това бе представено постигнатото до този момент в контрола на тютюнопушенето (проф. Лук Кланси, Ирландия). Доктор Филип Свенен запозна делегатите на конференцията с нови модели на грижи за болните.

 

Първата сесия на конференцията

 

Франц Йозеф Хуаиниг, член на Парламента на Австрия, се обърна към делегатите с думите „Аз искам само три неща: да живея, да бъда у дома със семейството си и да работя”. Той страда от прогресивна миопатия, движи се с инвалидна количка и е на постоянен портативен вентилатор от 2006 г. Има възможност да бъде социално и в личен план активен (има семейство и три деца) благодарение на добре обучен личен непрофесионален асистент. Обучението на такъв асистент е значително по-евтино от това на професионална медицинска сестра. Неговият път е показателен за важността да се даде правото на индивида да се бори за живот и за правото да има живот.

 

Франц Йозеф Хуаиниг, член на Парламента на Австрия, се обърна към делегатите с думите „Аз искам само три неща: да живея, да бъда у дома със семейството си и да работя”

 

 

Впоследствие се проведоха паралелно две интерактивни сесии – едната на тема „Бял дроб и качество на въздуха в околната среда”, водена от проф. Беноа Немери – Белгия, и втората – „Физическа активност, сън, затлъстяване и хранене”, водена от проф. Тиери Труустърс – Белгия, и д-р Анита Симондс – Великобритания.

В последната сесия бяха представени позициите на СЗО – отдела за Европа в направлението хронични респираторни болести (д-р Ханс Клуге), позицията на Европейския Съюз и на Европейската Комисия за най–важните респираторни болести (д-р Андржей Рис), опита на Финландия при лечението на астма (проф. Мике Макела), приоритетите на Президентството на Белгия в ЕС по отношение на хроничните белодробни болести и възможностите, които ЕС предоставя за развитие на тези инициативи (г-жа Моника Кусинска). Накрая бе показана респираторната пътна карта като творение на ERS (приложение). Конференцията одобри пътната карта.

Заключителните думи бяха на г-н Джон Бовис, който обърна внимание на важността на обсъжданите проблеми. Според него акцент трябва да се постави на следните теми: болестите в детска възраст и проявите им в зряла възраст; тютюнопушенето като болест на зависимостта и необходимостта от борба за „среда, свободна от тютюнев дим”; хроничните болести, които често остават неоткрити; да не се обръща повече внимание на индивида, отколкото на проблема като цяло. Д-р Бовис препоръча на политиците да се представя проблемът заедно с цената, която той поражда, както и средства за измерване на ефекта. Важно е да се покаже каква е цената на бездействието, т.е. когато не се вземат никакви мерки. Според д-р Бовис здравето е необходимо условие за богатство. Здравите хора, каза той, работят и плащат данъци – това е важна информация за министъра на финансите!

На следващия ден пред министрите на здравеопазването от ЕС бяха представени състоянието и перспективите на хроничните белодробни болести в Европа. Основните направления за изследователска дейност, за които ще се търси финансиране от ЕС, са: астма, ХОББ, кистична фиброза, белодробен рак, инфекции на детската възраст, медицина на съня и влияние на замърсяването на въздуха върху здравето на населението в Европа.

По време на конференцията от интерес за българските специалисти бяха контактите с проф. Марк Декрамер, проф. Лук Кланси, проф. Тиери Труустърс и г-н Джон Бовис, които изявиха желание да посетят България, за да се запознаят с работата на Българското респираторно дружество и да я подпомогнат.

Участието на представители на Управителния съвет на БДББ на такива конференции е важно за оптимизиране на връзките ни с ERS.

Брюксел, 19 октомври, 2010

 


 

Вашият коментар