2009

Брой № 4(8) / декември 2009, Медицина на съня

Брой № 4(8) / декември 2009,
Медицина на съня

Гост редактор: Диана Петкова
Предисловие: InSpiro*, колеги! Вдъхновено, умно, живо и сърцато!   Харесвам мъжкарите. Тези, които не са получили много от природата, но са „откраднали” от нея. .../ виж броя

Брой № 3(7) / септември 2009, Бял дроб и бъбреци

Брой № 3(7) / септември 2009,
Бял дроб и бъбреци

Предисловие: „Алексис, рече ми той, ще ти доверя нещо; малък си още иняма да го разбереш; ще го разбереш, когато пораснеш. .../ виж броя

Брой № 2(6) / юни 2009, Дихателна недостатъчност

Брой № 2(6) / юни 2009,
Дихателна недостатъчност

Предисловие: „Призванието на гения е да съчинява мисли, които след двадесет години ще станат разбираеми за кретените.” Луи Арагон InSpiro*, колеги! Вдъхновено, умно, живо .../ виж броя

Брой № 1(5) / март 2009, Атипични белодробни инфексии

Брой № 1(5) / март 2009,
Атипични белодробни инфексии

Предисловие: „Искам съседа, който се прави на глух, да възвърне слуха си. Искам да върже своите пръсти крадецът, сърце да си .../ виж броя