Център за белодробни болести и медицина на съня

Център за белодробни болести и медицина на съня - лого

Медицински център за диагностика и лечение на белодробни болести и нарушения на дишането по време на сън

 

Център за белодробни болести и медицина на съня

Екипът на центъра има дългогодишен опит в диагнозата и стадирането на белодробните тумори, ендоскопското лечение на трахеобронхиални стенози, както и на неясни, трудно диагностицируеми (идиопатични) белодробни процеси.

Центърът разполага и с опитен екип за диагноза и лечение на нарушения на дишането по време на сън и предоставя възможности за консултации с широк кръг специалисти-алерголози, кардиолози, специалисти по уши-нос и гърло, невролози, гръдни хирурзи и др.

Пациентите, доверили се на медицински център INSPIRO ще разчитат на сърцати и вдъхновени лекари.

Приоритети на центъра са следните болести:

1.ХОББ.
2.Бронхиална астма.
3.Дихателни инфекции.
4.Дифузни паренхимни белодробни болести.
5.Бронхиектазии.
6.Тютюнопушене.
7.Латентна белодробна туберкулоза
8.Медицина на съня.
9.Редки болести на белия дроб.
10.Бронхология интервенционална пулмология.

Записване за консултации:

Адрес:
София 1784
ул. Петър Протич 4
В сградата на очен център „Зора“ – Партер
тел.: 0878 67 98 98
e-mail: mc@inspiro-bg.com
уебсайт: https://inspiro.bg

Сертификат на Петър Чипев
от European Sleep Research Society (ESRS)

Сертификат на Петър Чипев от European Sleep Research Society (ESRS)