Брой № 1(9) / март 2010

2010 – Година на белия дроб

InSpiro1-2011print_img_10

Значение на сърдечните биомаркери в рисковата стратификация на острия белодробен емболизъм

Белодробният тромбемболизъм (БТЕ) представлява една от водещите причини за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Прогнозата на пациентите с БТЕ е изключително сериозна – счита се, че краткосрочната смъртност е приблизително 2% при лекувани нормотензивни пациенти без белези на деснокамерна (ДК) дисфункция, между 3 и 15% при нормотензивни пациенти с ДК дисфункция и достига / прочети повече

Коста Костов

Предисловие – Брой № 1(9) / март 2010, 2010 – Година на белия дроб

„Как да разбереш, че все още не си изпълнил мисията си на земята? Отговорът: все още си тук!” Будистка мъдрост   InSpiro*, колеги! Вдъхновено, умно, живо и сърцато!   Световната здравна организация (WHO) и Европейската респираторна асоциация (ERS) официално обявиха 2010 година за година на белия дроб (Year of the Lung). Причината е ясна като / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_6

2010 – Година на белия дроб

Уважаеми колеги, Форумът на международните респираторни дружества (FIRS), свикан на 40-а световна конференция на Union World Conference on Lung Health, оповести на 6 декември 2009 г. в Канкун, Мексико, че стотици милиони хора по света страдат всяка година от лечими и предотвратими хронични респираторни заболявания и обяви 2010 г. за Година на белия дроб. Основните / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_10

Инфекции на долните дихателни пътища

 Обзор върху някои нови публикации Нови данни за ролята на вродения имунитет при инфекциозни и неинфекциозни болести на белия дроб Респираторният тракт е отворена система, която свободно контактува с околната среда. Обичайно фарингеалната мукоза е колонизирана от микроби, които в повечето случаи не предизвикват възпалителна реакция. Долните дихателни пътища (ДДП) нормално са стерилни, въпреки че / прочети повече

Comorbidity_Rabe_2

ХОББ и астма – поглед отвъд белите дробове

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) и бронхиалната астма са белодробни заболявания, които въздействат върху белодробната структура и функция. Освен с белите дробове те се асоциират със сигнификантни ефекти (последствия) в органи, отдалечени от тях.1 При ХОББ и астма се наблюдават и редица коморбидни заболявания.2, 3 Границата между системни последствия и коморбидни заболявания не е ясно / прочети повече

Пулмонална артериална хипертония – диагноза, скрининг и проследяване

През август 2009 г. Европейските общества по кардиология, Белодробни болести и Международното общество по сърдечна и белодробна тарнсплантация публикуват в European Heart Journal, а през декември 2009 г. и в European Respiratory Journal, насоки за диагностика и лечение на пулмоналната артериална хипертония (ПАХ).1 Настоящата статия коментира основните моменти в диагностиката на ПАХ, като в контекста / прочети повече

Новости в лечението на туберкулозата – препоръки на Световната здравна организация, 2009

Първата редакция на Препоръките на Световната здравна организация (СЗО) за лечение на туберкулоза (TB) бе публикувана през 1993 г. През 1997 г. бе втората редакция, която включваше значителни изменения, насочени към засилване на контрола и борбата с туберкулозата в глобален и регионален мащаб. Третата редакция бе през 2003 г. (с ревизия, одобрена през юни 2004 / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_39

Новият свят на интервенционалната пулмология

От въвеждането си до наши дни флексибиланата бронхоскопия не е претърпяла големи промени по отношение на индикациите и начина на приложение. Ендобронхиалният ултразвук (ЕБУЗ) и автофлуоресцентната бронхоскопия (АФБ) са едни от малкото иновации в образните технологии. Пулмологичната общност възприема твърде бавно дори тези прогресивни методи, но би било късогледство да се счита, че бронхоскопията след / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_42

Саркоидоза и ендокринна система

Саркоидозата (С) е мултисистемно заболяване на активираните Т-лимфоцити с разнообразна клинична картина, характеризиращо се с неказеифициращите грануломи от епителоидни клетки в засегнатите органи.1 Могат да бъдат засегнати всички жлези на ендокринната система, чиято клинична изява не е добре позната. Калциев метаболизъм и витамин D Връзката между С и хиперкалциемия е известна. Тя се наблюдава при / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_52

Субективна оценка на качеството на съня в нощта на полисомнографско изследване

Полисомнографията е изследване, което се провежда през първата нощ на хоспитализация в лабораторията за изследване на съня. Повече от половината от пациентите, подложени на изследване, съобщават, че през тази нощ са спали по-лошо от обикновено. Причините за това са различни: многото кабели и новата обстановка играят основна главна роля. Мерките, които се вземат за подобряване / прочети повече