За нас

www.inspiro-bg.com

е страница за респираторни болести и вдъхновение, създадена от екипа на списание InSpiro – изящно съчетание на специализирана медицинска информация, стил на живот и мислене.

Страницата, подобно на едноименното списание, има своите утвърдени рубрики: „Смисъл на броя” (основната тема на броя), „Самородни” (оригинални изследвания и наблюдения), „Любознание” (за интересни области и факти от медицината), „Прочити” (новости, публикувани в световната медицинска литература, репортажи от международни медицински форуми) и „Вдъхновение” (интересни културни събития и факти, интервюта и анотации за книги, филми и пр.).

За професионално поднесената специализирана информация се грижи главният редактор на сп. InSpiro проф. Коста Костов, началник Клиника по белодробни болести към Военномедицинска Академия, София. Сред авторите в сайта са утвърдени имена не само в респираторната медицина.

За модерния стил на писане и вдъхновението на вашите сърца разчитаме на постоянните ни сътрудници, а когато имаме нужда от съвети по изящен дизайн се доверяваме на Красен Кръстев, асистент по графичен дизайн, Американски университет, Дубай (ОАЕ) и арх. проф. Тодор Кръстев, националенн експерт по паметници на културата .

Ще ви осведомяваме навреме и за най-важните събития в областта на белодробната медицина у нас и в чужбина.

Това е сайт за сърцати медици, които се изкушават да мислят.

Добре дошли при нас, скъпи приятели по ум и сърце!

Бъдете здрави и вдъхновени,

Коста Костов

Редакционен съвет на списание InSpiro:

 

Главен редактор

проф. Коста Костов, д. м. – Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София, бул. Георги Софийски № 3, тел. 02/922 6357, e-mail: koro_55@vma.bg

Прочети повече

 

Асоциирани редактори

Димитър Попов, д.м., профекор - Началник на Клиника по вътрешни болести, пневмология, фтизиатрия и клинична алергология, Медицински институт на МВР – София

доц. Георги Чалдъков, д.м., доцент – Сектор Клетъчна биология, Медицински университет – Варна

доц. Добрин Паскалев, д.м., доцент - Клиника по Нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина” Варна, МУ Варна

д-р Милена Енчева, д.м. - главен асистент, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

доц. Благой Маринов, д.м., доцент - Катедра по патологична физиология, Медицински университет – Пловдив

д-р Васил Велчев, д.м., доцент - Клиника по кардиология, Университетска болница “Св. Анна”, София

доц. Галина Кирова, д.м., доцент – Завеждащ Клиника по образна диагностика, Токуда болница, София

 Владимир Гаджевджаз-критик и писател

Цветан Велинов, д.м., доцент – Началник на Централна лаборатория по микроБиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

 

Сътрудници

Красен Кръстев - Доцент по графичен дизайн и типография, Американски университет – Дубай, Обединени арабски емирства

Георги Байчев, д.м., проф. - Клиника по гръдна хирургия, Военно-медицинска академия, София

Румен Леонидов – писател, публицист, главен редактор на сп. „Книжарница”

арх. проф. Тодор Кръстев, д. а. н. – Президент на Асоциация за културен туризъм

Деян Йорданов, д. м., проф. – Началник на Клиника по гръдна хирургия, Военномедицинска академия, София

Димитър Калев, д. м., доц. - Началник на Клиника по медицинска онкология, Медицински университет, Варна

Ивайло Нойзи Цветков – журналист

Владимир Гаджев – джаз-критик и писател

д-р Васил Шишков – асистент в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Пламен Титоренков - асистент в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Александра Червениванова – ординатор в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Петър Чипев - ординатор в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Александра Червениванова – ординатор в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Любима Кьосева - Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

Дора Маринова, д.м. – Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет – София

Александър Иванчев – преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

Стоян Атанасов - преподавател по френска литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски“