За нас

www.inspiro-bg.com

е страница за респираторни болести и вдъхновение, създадена от екипа на списание INSPIRO – изящно съчетание на специализирана медицинска информация, стил на живот и мислене.

Страницата, подобно на едноименното списание, има своите утвърдени рубрики: „Смисъл на броя” (основната тема на броя), „Самородни” (оригинални изследвания и наблюдения), „Любознание” (за интересни области и факти от медицината), „Лечебница” (терапевтични новости, публикувани в световната медицинска литература) и „Вдъхновение” (интересни културни събития и факти, интервюта и анотации за книги, филми и пр.), която има под-рубрики, според представените теми и жанрове.

За професионално поднесената специализирана информация се грижи главният редактор на INSPIRO проф. Коста Костов, консултант по белодробни болести в УМБАЛ „Света Анна”, София и МЦ INSPIRO. Сред авторите в сайта са утвърдени имена в респираторната медицина и други свързани специалности.

За модерния стил на писане и вдъхновението на вашите сърца разчитаме на постоянните ни сътрудници, а когато имаме нужда от съвети по изящен дизайн се доверяваме на Красен Кръстев, нашият експерт по графичен дизайн.

Това е сайт за сърцати медици, които се изкушават да мислят.

Добре дошли при нас, скъпи приятели по ум и сърце!

Бъдете здрави и вдъхновени,

Коста Костов

Редакционен съвет на списание InSpiro:

 

Главен редактор – Проф. Коста Костов

проф. Коста Костов, д. м. – УМБАЛ „Света Анна“, София. e-mail: korokostov@gmail.com

 

Асоциирани редактори

Димитър Попов, д.м., професор - Началник на Клиника по вътрешни болести, пневмология, фтизиатрия и клинична алергология, Медицински институт на МВР – София

Георги Чалдъков, д.м., доцент – Сектор Клетъчна биология, Медицински университет – Варна

Димитър Калев, д.м., доцент - Ръководител Направление медицинска
онкология и лъчелечение, СБАЛОЗ – Варна

Васил Велчев, д.м., доцент - Клиника по кардиология, Университетска болница “Св. Анна”, София

Галина Кирова, д.м., професор - Завеждащ Клиника по образна диагностика, Токуда болница, София

Цветан Велинов, д.м., доцент - Началник на Централна лаборатория по микроБиология при УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Георги Момеков, д.ф., професор – Председател на Българското научно
дружество по фармация, преподавател в катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология”, Фармацевтичен факултет на МУ, София

Росен Петков, д.м., доцент – Първа клиника по неспецифични белодробни болести, СБАЛББ „Света София“ ЕАД

 

Сътрудници

Красен Кръстев - Доцент по графичен дизайн и типография, Американски университет – Дубай, Обединени арабски емирства

Георги Байчев, д.м., проф. - Клиника по гръдна хирургия, Военно-медицинска академия, София

Румен Леонидов - писател, публицист, главен редактор на сп. „Книжарница”

арх. проф. Тодор Кръстев, д. а. н. - Президент на Асоциация за културен туризъм

Ивайло Нойзи Цветков – журналист

д-р Васил Шишков - асистент в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Александра Червениванова – ординатор в Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

д-р Петър Чипев – Медицински център INSPIRO, София

д-р Елеонора Стаменова – Медицински център INSPIRO, София

д-р Любима Кьосева - Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София

Дора Маринова, д.м., доцент – Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет – София

Александър Иванчев - преподавател по история в Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“

Стоян Атанасов – преподавател по френска литература, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Симеон Янев, проф. - писател

Никола Иванов – литературен критик

Деян Енев – писател