Брой № 5 (63) / декември 2021

Интерстициална белодробна болест при системна склероза

В балната зала: Моите релси са думите

Владимир Попов е сред най-стойностните поети от своето поколение, което започва творческия си път в българската литература в края на 60-те и първата половина на 70-те години на миналия век. Той се появява с малко закъснение в сравнение със своите връстници, но достатъчно убедително, за да направи впечатление със зрелостта на лириката си. Владимир Попов / прочети повече

Беседа: Човекът в ъгъла. Разговор с Борис Христов.

БОРИС ХРИСТОВ е роден на 14 август 1945 г. в с. Крапец, Пернишко. Завършва гимназия в Перник и българска филология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи  като учител, като журналист и редактор в Студия за игрални филми „Бояна“.    Автор е на книгите със стихове „Вечерен тромпет“ (1977, 79) и „Честен кръст“ (1982), / прочети повече

Зограф: Незабравимото архитектурно бюро Йорданов – Овчаров.

  Автор: Арх. Митко Анатолиев, докторант в ДП „Теория и история на архитектурата“, НБУ   Арх. Йордан Д. Йорданов е роден в Сливен през 1888 г. През 1911 г. завършва политехниката в Мюнхен. След завършването си работи в главна дирекция на ж.п. и пристанищни строежи с прекъсване по време на войната. През 1920 г. започва / прочети повече

Музика: Из историята на джаза – 25. Стан Гец (1927 – 1991) (първа част)

Стан Гец, един от най-талантливите тенор-саксофонисти на 20 век, е известен с прозвището Звукът (The Sound). Саксофонът на Гец пленява с топлия си тон, със стройните си фрази и с неизчерпаемото си въображение, което обаче никога не губи чувство за мярка, без да попада в клопката на общите места и клишетата. Гец се слави като / прочети повече

Незабравимите: Академикът с гимназиално образование.

„Нанчо Донкин – под тоя псевдоним се крие един стар наш културен и обществен деец, добър и трудолюбив книжовен работник, извънредно почтен и достоен за уважение българин – Никола Начов”.   Това са думи на академик Петър Динеков от една негова кратка рецензия за книга на Никола Начов от 1934 година, когато той, току що / прочети повече

В името на Бога, вярата и отечеството (Архиепископ Петър Парчевич – католическият мисионер на свободата). Част II.

Австрийският владетел Фердинанд  III, който е и  император на Свещената римска империя на германските народи, първоначално се отнесъл въздържано към предложенията на Парчевич поради редица конюнктурни съображения, свързани с обстановката в Европа скоро след края на 30-годишната война (1618  1648). Същевременно към мисията на Парчевич проявяват сериозен интерес испанският посланик във Виена граф де Ломеарес, / прочети повече

Най-често използвани епоними във фтизиатрията. Част II.

Автор: Владимир Миланов Катедра по белодробни болести, Медицински факултет, Медицински университет – София, Клинична база МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, София Кореспонденция: Д-р Владимир Миланов, дм, главен асистент, Катедра по белодробни болести, Медицински факултет, Медицински университет – София, Клинична база МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ №19, e-mail: v.milanov@medfac.mu-sofia.bg   Съавтори:  Наталия Габровска, Николай Янев и Димитър / прочети повече

Фармакологични мишени и фармакотерапевтични стратегии при интерстициална белодробна болест, асоциирана със системна склероза

Използвани съкращения ИББ – интерстициална белодробна болест СС – системна склероза   Системната склероза (СС) е мултиорганна болест на съединителната тъкан, характеризираща се с микроангиопатии, имунна дисрегулация и фиброзни промени, засягащи кожата и вътрешните органи1,2. При субпопулация от пациентите със СС се развива интерстициална белодробна болест (ИББ), характеризираща се с възпаление, фиброза и прогресивно ремоделиране / прочети повече

Интерстициална белодробна болест при системна склероза – гледната точка на ревматолога

Когато стане дума за ревматологични страдания, често много лекари изпитват несигурност. От една страна, се наблюдава значително закъснение в насочването към специалист на пациенти с типични ревматични прояви, а от друга, нерядко ревматолозите са третирани като притежатели на „тайно знание“ и към тях се насочват пациенти с всякакви неизяснени състояния. Това се дължи както на / прочети повече

Белодробно засягане при системна склероза – позицията на рентгенолога

Използвани съкращения дкСС – дифузна кожна форма на системна склероза лкСС – лимитирана кожна форма на системна склероза ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза КТВР – компютърната томография с висока резолюция НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ОИП – обикновена интерстициална пневмония СС – системна склероза ХП – хиперсензитивен пневмонит     / прочети повече