Лечебница

Moxifloxacin

Моксифлоксацин в пулмологичната практика

Респираторните хинолони, между които и моксифлоксацин, са антибиотици на избор при известна или подозирана резистентност към β-лактамните АБ и макролидите1,2. Антибактериалният спектър на моксифлоксацин, принадлежащ към четвърта генерация (респираторни хинолони), е с подобрена активност срещу Грам (+) аероби. Той притежава и анти-анаеробна активност, както и подобрено действие срещу пневмококи. Моксифлоксацин прониква в бактериалната клетка чрез / прочети повече

Rainov 5 19

Приложение на мукоактивни медикаменти в оториноларингологичната практика – съвременни аспекти

Александър Райнов, д.м., Началник Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Катедра по хирургични болести, Университетска болница „Лозенец”   Кореспонденция: Доц. Александър Райнов, Отделениe по ушни, носни и гърлени болести, Университетска болница „Лозенец”, ул. „Козяк“ 1, 1407 Южен, София   Лигавицата на дихателните пътища (ДП) реагира на инфекция и възпаление по различни начини. Този отговор / прочети повече

I coch

Голямото предизвикателство в избора на специализиран пробиотик за пациенти на антибиотична терапия

На въпросите на INSPIRO за пробиотиците в практиката на лекаря отговаря д-р Ирен Цочева   Винаги ли прилагате пробиотик при пациенти на антибиотична терапия?   Антибиотиците са едни от най-често изписваните медикаменти в детската възраст. Преобладаващата част от тези прескрибции е в амбулаторни условия и за съжаление, въпреки че използването им в до една трета / прочети повече

B Georg

Критерии за избор на имуностимулант при често и тежко боледуващи пациенти

На въпросите на INSPIRO отговаря д-р Биляна Георгиева, педиатър, специализант по детска пулмология към клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“   Назначавате ли имуностимуланти и при кои точно пациенти?   Най-честата причина за посещение в педиатричните и спешните кабинети са острите инфекции на горните дихателни пътища /ИГДП/. В болшинството от случаите са вирусни инфекции, чието лечение / прочети повече

fig 1 pl t

Бенрализумаб за лечение на тежка астма

Пламен Титоренков   Пламен Титоренков, д.м., Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     Над 315 млн. души по света страдат от бронхиална астма (БА), като около 10% са с тежка или неконтролирана астма1,2. Около / прочети повече

fig 1 eo

Механизъм на действие на бенрализумаб

Резюме Честотата на еозинофилната бронхиална астма е 5060% от общата популация на възрастните пациенти с астма. Еозинофилите поддържат възпалението и хиперреактивността на дихателните пътища, което води до екзацербации, нарушена белодробна функция и влошено качество на живот. Интерлевкин 5 (IL-5) е ключов цитокин за еозинофилния растеж, диференциация, придвижване, активация и оцеляване. Бенрализумаб е хуманизирано афукозилирано моноклонално / прочети повече

fig 1 46

Предимства и новости при лечението с PIRFENIDON на идиопатична белодробна фиброза

Дора Маринова, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет–София   Кореспонденция: Д-р Дора Маринова, дм, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет – София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София   Използвани съкращения:   ИБФ – идиопатична белодробна фиброза   ФВК – форсиран експираторен капацитет   Интерстициалната белодробна фиброза (ИБФ) е рядка, хронична белодробна / прочети повече

risunka Chip

Биофилмите в микробния свят – подходи в борбата с тях

Петър Чипев   Д-р Петър Чипев, Клиника по белодробни болести, ВМА – София Кореспонденция: petyr.chipev@abv.bg   „Неуспехът не съществува.  Съществува просто промяна в посоката.” Алехандро Ходоровски   Протяжните сценарии не са на почит в медицината, особено когато говорим за инфекции. Няма лекар, който да иска да гледа как пациентът му се връща отново и отново / прочети повече

Solna staq

Халотерапия – бягство от мръсния въздух или завръщането на пещерния човек

Д-р Петър Чипев – кореспонденция: e-mail: petyr.chipev@abv.bg     Диханието е живот. Всяко наше вдишане е обет за съществуване. От първия до последния ни дъх ние живеем „потопени на дъното на океан от въздух”. Въздухът дава и отнема живота – той съживява, разболява, лекува и убива. Ние трябва да се грижим за него така, както / прочети повече

Кремена 3 017

Бърз и стабилен контрол на астмата при подрастващи – как да го постигнем в практиката?

Кремена Найденова Медицински университет – София, клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“   Кореспонденция: Д-р Кремена Найденова, бул. „Св. Георги Софийски“ 1, УМБАЛ „Александровска“, София 1431, kremi_19@abv.bg     Бронхиалната астма (БA) е един от най-сериозните здравни проблеми в световен мащаб, засягащ хора от всички възрасти, но основно преобладава при млади индивиди. Това е най-честата / прочети повече