Лечебница

fig 1 pl t

Бенрализумаб за лечение на тежка астма

Пламен Титоренков   Пламен Титоренков, д.м., Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     Над 315 млн. души по света страдат от бронхиална астма (БА), като около 10% са с тежка или неконтролирана астма1,2. Около / прочети повече

fig 1 eo

Механизъм на действие на бенрализумаб

Резюме Честотата на еозинофилната бронхиална астма е 5060% от общата популация на възрастните пациенти с астма. Еозинофилите поддържат възпалението и хиперреактивността на дихателните пътища, което води до екзацербации, нарушена белодробна функция и влошено качество на живот. Интерлевкин 5 (IL-5) е ключов цитокин за еозинофилния растеж, диференциация, придвижване, активация и оцеляване. Бенрализумаб е хуманизирано афукозилирано моноклонално / прочети повече

fig 1 46

Предимства и новости при лечението с PIRFENIDON на идиопатична белодробна фиброза

Дора Маринова, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет–София   Кореспонденция: Д-р Дора Маринова, дм, Клиничен център по белодробни болести, Медицински университет – София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19, 1431 София   Използвани съкращения:   ИБФ – идиопатична белодробна фиброза   ФВК – форсиран експираторен капацитет   Интерстициалната белодробна фиброза (ИБФ) е рядка, хронична белодробна / прочети повече

risunka Chip

Биофилмите в микробния свят – подходи в борбата с тях

Петър Чипев   Д-р Петър Чипев, Клиника по белодробни болести, ВМА – София Кореспонденция: petyr.chipev@abv.bg   „Неуспехът не съществува.  Съществува просто промяна в посоката.” Алехандро Ходоровски   Протяжните сценарии не са на почит в медицината, особено когато говорим за инфекции. Няма лекар, който да иска да гледа как пациентът му се връща отново и отново / прочети повече

Solna staq

Халотерапия – бягство от мръсния въздух или завръщането на пещерния човек

Д-р Петър Чипев – кореспонденция: e-mail: petyr.chipev@abv.bg     Диханието е живот. Всяко наше вдишане е обет за съществуване. От първия до последния ни дъх ние живеем „потопени на дъното на океан от въздух”. Въздухът дава и отнема живота – той съживява, разболява, лекува и убива. Ние трябва да се грижим за него така, както / прочети повече

Кремена 3 017

Бърз и стабилен контрол на астмата при подрастващи – как да го постигнем в практиката?

Кремена Найденова Медицински университет – София, клиника по клинична алергология, УМБАЛ „Александровска“   Кореспонденция: Д-р Кремена Найденова, бул. „Св. Георги Софийски“ 1, УМБАЛ „Александровска“, София 1431, kremi_19@abv.bg     Бронхиалната астма (БA) е един от най-сериозните здравни проблеми в световен мащаб, засягащ хора от всички възрасти, но основно преобладава при млади индивиди. Това е най-честата / прочети повече

Rosh

РОШ: кои сме ние и какви са нашите приоритети?

  Рош е най-голямата биотехнологична компания в света с различни лекарства в онкологията, имунологията, инфекциозните болести, офталмологията и болес тите на централната нервна система. В България лекарствата на Рош присъстват повече от 80 години. Като самостоятелна компания Рош България е регистрирана през 2004 г. и оттогава развива дейността си. През 2016 г. Рош заема лидерска / прочети повече

Flame 1

FLAME – пламъкът, разпалил огъня

Целите на лечението на ХОББ се фокусират в две основни насоки – редукция на симптомите и подобряване на физическия капацитет от една страна и понижаване на бъдещия риск от екзацербации (ЕКЦ) и прогресия на болестта. Първата от тях до голяма степен се постига с приложението на съвременното бронходилататорно (БД) лечение, но въпросът с редукцията на / прочети повече

Положителни резултати от проучването Salford Lung Study

Положителни резултати от проучването Salford Lung Study при пациенти с ХОББ са публикувани в „New England Journal of Medicine“ и представени на Европейския конгрес по респираторни болести Компаниите GlaxoSmithKline plc (LSE/NYSE: GSK) и Innoviva, Inc. (NASDAQ: INVA) обявиха, че резултатите от новаторското проучване Salford Lung Study (SLS) са публикувани в „New England Journal of Medicine” / прочети повече

Фиксирана комбинация за лечение на бронхиалната астма

Фиксираната комбинация FLUTICASONE PROPIONATE/FORMOTEROL FUMARATE за лечение на бронхиалната астма – защо е по-добрият избор? Бронхиалната астма (БА) засяга около 300 млн. души по света. Тя е сериозен световен здравен проблем, засягащ всички възрастови групи, представлява една от главните причини за чести посещения на спешните центрове и отсъствия от работа и генерира значителни разходи на / прочети повече