Брой № 2 (45) / април 2018

Белодробен микробиом и обоснована антибиотична терапия

paraklis

Коста Костов: Шепа пръст върху вас, които… (в памет на моя баща Васил Костов)

Блага Димитрова   „Рано или късно всеки един преживява специалното си завръщане вкъщи. Видял си, че хората не са онова, което ти се е искало да бъдат. Разбрал си, че съдбата играе на руска рулетка не само с живота на другите, но и с твоя. И най-неочаквано пистолетът в играта не те е пощадил. Разбрал / прочети повече

КОСТА КОСТОВ: PRO DOMO SUA

Коста Костов д.м., FCCP, професор, Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска  академия, София, бул. „Георги Софийски“ № 3; e-mail: koro_55@vma.bg   Броят, който вече държите в ръцете си, е посветен на човешката микробиота и нейният микробиом, като ще фокусираме вниманието си върху белодробния микробиом в сложните му отношения с макроорганизма и общата им тайна / прочети повече

maus

QUORUM SENSING: БАКТЕРИАЛНА ПАРАКРИННА И ЕНДОКРИННА СИГНАЛИЗАЦИЯ или цивилизация на микробите

Георги Чалдъков   Д-р Георги Чалдъков, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна – chaldakov@yahoo.com   Съвременното развитие на информационните технологии е много бързо. Днес Декартовото cogito ergo sum вече е comminicare ergo sum – чрез Facebook, Twitter, Google, Yahoo и Youtube светът се превърна в глобална интерактивна аудитория.   През 2000 г. / прочети повече

tab 2 43

Цветан Велинов: Човешки микробиом

Цветан Велинов, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД   Кореспонденция: Доц. д-р Цветан Велинов, д.м., Началник на Централна лаборатория по микробиология, УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, ЦЛМ, бул. „Св.         Георги Софийски“ № 1, 1431 София; E-mail: tzv@mail.bg   Резюме   Човешкото тяло е дом за огромен брой микроорганизми (археи, микроскопични гъбички, протозои и вируси), които обитават кожата и лигавиците на / прочети повече

sykr 79

Обоснована антимикробна терапия и рационална антибиотична политика през погледа на клиничния микробиолог

Иванка Гергова, Катедра Военна епидемиология и хигиена, ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител  на лаборатория „Микробиология”, Катедра „Военна епидемиология и хигиена”, Военномедицинска академия, София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3, 1606, София, e-mail: gergova.v@abv.bg     Въвеждането в клиничната практика на антимикробната терапия (АМТ) е едно от значимите достижения на медицината / прочети повече

fig 1 75

Антибиотиците и изкуството на войната

Георги Момеков – Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет при Медицински университет – София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, д.ф., Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. „Дунав“ 2, София 1000; gmomekov@gmail.com     Бактериалните инфекции, особено тези, причинени от резистентни щамове, представляват огромна глобална заплаха за общественото здраве1. Възможностите за ефективна ерадикация на патогенните / прочети повече

tab 1 45

Етиологична структура и in vitro чувствителност към антимикробни средства на бактериални изолати от ДДП в клиники за интензивно лечение в МБАЛ София, ВМА, 2016-2017 г.

И. Гергова, Х. Манолов, В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева   И.Гергова, Х. Манолов – Катедра Военна епидемиология и хигиена – ВМА, София   В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева – Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител на лаборатория „Микробиология”, / прочети повече

risunka Chip

Биофилмите в микробния свят – подходи в борбата с тях

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

sykrasht 5

Бронхиалната астма като изява на гастроезофагеален рефлукс

Пламен Титоренков   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     В амбулаторната и клиничната практика често различни болести се изявяват със сходни или еднакви симптоми. Това понякога обърква медицинските специалисти в търсене на причината за симптомите на пациента. Така например / прочети повече

fig 1 41

Да потанцуваме в кръг – Великата имитаторка

Татяна Ненкина, Галина Кирова   Татяна Ненкина, д-р, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда Галина Кирова, проф., дм, началник на Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда   Кореспонденция: д-р Татяна Ненкина, Клиника по образна диагностика, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда – София, бул. Никола Й. Вапцаров 51В, e-mail: tnenkina@abv.bg / прочети повече