Брой № 2 (55) / април 2020

COVID-19

Untitled

Искам аз да пея тъй неповторимо

Николай Кънчев създава философска лирика, наситена със символи и алегории, със смисъл, който обобщава основните въпроси на битието. Какво е мястото на човека във Вселената, въпросите за Смисъла, Морала, Вината, Съдбата. При прочита на тази поезия винаги имаме усещането за двусмисленост или за много прикрити неща, които ни убягват. Макар и различно разнообразни, творбите не / прочети повече

кк

Поетът не мечтае да бъде първи, а да бъде единствен

Откога пишеш? Не знам, въпросът ме затруднява. Мисля, че не заслужавам да бъда предмет на чак такова изследване. Все пак, мога приблизително да датирам откога поезията ме заплени. В началното училище, втори-трети клас, в един дъждовен следобед учителят ми Доньо Дянков прочете стихотворението „Навръх тополата” от Кирил Христов. „Кацнала е пъстрокрила птичка/на тополата на гол / прочети повече

Фиг. 2

Ниво на профилактичната култура сред българските пациенти

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Бургасмед – гр. Бургас   Резюме Относително висок е делът на пациентите, които заявяват, че ходят при лекар само с профилактична цел „по-рядко от един път годишно“. Във високорисковата група на въпроса „Колко пъти годишно посещавате лекар/медицински специалист/с профилактична цел?“, на първо място, но недостатъчно като брой са пациентите, / прочети повече

Heart

METANOIA versus COVID-19

Уроци от български поет, японски професор, африкански деца и перуански евреин, сега от коронавирус: Ще ги научим ли?   Сълза – студено ми е в топлата ти сфера. Къде съм? (Може би във мярката доколко си моя – смъртно моя – чужда болко.) Христо Фотев, „Книга за свободата”   Това е трогателен глас от „интимната / прочети повече

Фиг. 3

Легионерска болест, усложнена с развитие на остър респираторен дистрес синдром и пневмоторакс

Станислав Коцев1, Искра Томова2, Димитър Иванов3, Милена Карамишева1, Иван Иванов1, Георги Стоилов4, Мария Пишмишева-Пелева1   РЕЗЮМЕ: Легионерската болест е остра инфекциозна болест, протичаща с токси-инфекциозен синдром и тежка пневмония, която често води до дихателна недостатъчност и остър респираторен дистрес синдром. Причинява се от бактерии от род Legionella, най-често Legionella pneumophila, серогрупа 1. Поставянето на етиологична / прочети повече

covid-19

COVID-19 за вас

Кратка информация за COVID-19 и препоръки за предпазване от болестта   Автори: Евтим Александров Петър Иванов   Текстът е на популярен език, насочен към общата публика и цели по–добрата информираност на широката публика за начините за превенция към болестта COVID-19. Коронавирусите са едноверижни РНК вируси, които спадат към род Coronavirus и произхождат от сем. Coronaviridae. Коронавирусните / прочети повече

Фиг. 1

Антивирусни препарати в условията на COVID-19 пандемия

Станислав Янев Георги Чалдъков   Научният потенциал на водещите страни в света е в надпревара за тестиране на наличния фармакологичен ресурс от регистрирани антивирусни средства при новата пандемична обстановка. Направени са над 80 клинични опити за оценка на ефективността на лечението срещу новия коронавирус: Sever Acute Respiratory Syndrome CoV-2 (SARS-CoV-2) (Фиг. 1). Това са антивирусни / прочети повече

Коста Костов

Там, където истината не е свободна и свободата не е истинска**

Защото, където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях“ (Матей 18:20)       InSpiro*, приятели!   Взаимната привързаност в семейството и обществото е изворът на нашите добродетели. Добродетелите липсват извън човешкото общуване. За да ги съхраним и умножим, добродетелите се нуждаят от почит и закрила, идващи от / прочети повече

Фиг. 1

Преглед на фармакологичния арсенал при COVID-19 Терапевтични мишени, лекарства, подходи за рационална фармакотерапия

Георги Момеков Коста Костов   Световната COVID-19 пандемия се превърна в стигма на 2020 г. Безпрецедентната ситуация промени и света на клиничната медицина, като ръководствата за терапевтично поведение се формулират нерядко на основата на противоречиви доказателства, блогове, непубликувани и нерецензирани ръкописи, достъпни в сървърирепозиториуми и пр., които никой експерт не би прочел преди една година. / прочети повече

Фиг. 10

Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия

Г. Кирова Т. Ненкина   Обявената пандемия поради разпространението на COVID 19, причинено от коронавирус (SARS-CoV-2), нала га адаптиране на съществуващите правила за добра медицинска практика във всички сфери на здравеопазването. При относително късното въвличане на България в епидемията се очаква броят на клинично изявените случаи в страната да нараства, което поставя нови изисквания към / прочети повече