Автори

Коста Костов

Коста Костов

Главен редактор на сп. INSPIRO, консултант по белодробни болести Медицински център INSPIRO, проф. по белодробни болести в УМБАЛ "Св.Анна", София, ул."Петър Протич" № 4, тел. 0878 679 898, e-mail: korokostov@gmail.com

Георги Чалдъков

Георги Чалдъков

Роден е на 23 февруари 1940 г. в Бургас. Консултант при Учебно-научен сектор по клетъчна биология и Център по нутригеномика, Медицински университет – Варна. Главен редактор на списание Biomedical Reviews, An International Journal of Cell Biology of Disease (www.bgscb.org/BMR.htm) и на списание Adipobiology, An International Journal of Adipose Tissue in Health and Disease. Председател на Българско дружество по клетъчна биология и на Международното дружество на приятелите по ум и сърце (International Society for Brain-and-Heart Friendship). Гост-професор на Университетски медицински факултет, Каназава, Япония; Университетски медицински факултет, Ниш, Сърбия; Институт по невробиология и молекулярна медицина, Национален изследователски съвет, Европейски институт за изследване на мозъка, Рим, Италия. Доктор хонорис кауза на Университета по медицина и фармация, Клуж-Напока, Румъния. Научно-изследователска му дейност е в областта на съдовата биология, адипобиология и невробиология. Личен девиз: Радостта от правене на научни изследвания е върховната проява на преданост и приятелство по ум и сърце.

Пламен Титоренков

Пламен Титоренков

д-р Пламен Титоренков, Клиника по Белодробни болести, Военномедицинска академия – София Кореспонденция: Д-р Пламен Титоренков, Клиника по Белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Св. Георги Софийски №3

Милена Енчева

Милена Енчева

д-р Милена Енчева, дм, главен асистент, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, София

Васил Шишков

Васил Шишков

Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия Кореспонденция: д-р Васил Шишков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия, drvasko98@mail.bg

Владимир Гаджев

писател и джазов критик

Добрин Паскалев

Добрин Паскалев

Добрин Паскалев е роден на Коледа, 25.12.1954 г. в гр.Варна. Работи като лекар в Клиника по нефрология и диализа в университетската болница “Св. Марина”, Варна. Професионалните му интереси са насочени към вътрешната медицина, нефрологията, диализното лечение, трансплантологията, витаминологията, оксидативните процеси и... историята. След около 30 години, преминали в битки с болката и човешкото страдание, д-р Д. Паскалев все още вярва, че Животът се нуждае от повече изкуство, а Изкуството - от повече живот. Пише и превежда поезия.

Радослав Райков

редактор на сп. “Военна медицина”

Благой Маринов

Благой Маринов

Благой Маринов, дм, доцент в Катедрата по Патологична физиология към МУ – Пловдив Кореспонденция: Катедра по Патологична физиология, Медицински Университет – Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, 4002 Пловдив, e-mail: bmarinov@pathophysiology.info

Велислава Донкина

клиничен психолог, психотерапевт, Център за психично здраве и превенция, ВМА Кореспонденция: Велислава Донкина, клиничен психолог, психотерапевт, Център за психично здраве и превенция, ВМА, ул. „Георги Софийски” 3, 1606 София, www.donkina.art-atelieta.com