Брой № 3 (51) / юни 2019

Пробиотици

Botev Kozloduy

2 юни

Камелия Кондова   Синът ми със заря в очите и до колене във живота – се връща, за да ме попита как се умира като Ботев.   Направо за смъртта въпроса. (А няма отговор и в нея.) Но как да му разкажа просто как като Ботев се живее?   И как от днешното ми ниско / прочети повече

fig 1 3 8

Човешката чревна микробиота – неглижираният орган

Ваня Герова, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Здравето се определя от микробиотата в нашето черво. Всички болести започват от червото. Хипократ     С осъзнаването на критичната роля на „неглежирания орган“ – / прочети повече

fig 1 3 7

Пробиотици, пребиотици и синбиотици – модулатори на чревната микроекология

Ваня Герова – Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Нека храната да е лекарство и лекарството да е храна. Хипократ   Исторически перспективи   Поглеждайки назад в историята, концепцията за използване на живи / прочети повече

fig 1 3 6

Пожар в гората: Неблагоприятни ефекти на антибиотиците върху здравата чревна микробиота

Ваня Герова, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   През последните две десетилетия чревната микробиота (ЧМ) е призната за ключов играч в основни жизнени функции, като храносмилане, енергиен метаболизъм и възпаление, чрез модулиране на / прочети повече

tab 5 3

Пробиотици и някои гастроентерологични болести

Антония Атанасова   Кореспонденция: Доц. д-р Антония Атанасова, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“ Клиника по гастроентерология, бул. „Хр.Смирненски“ № 1; 9010 Варна; МУ- Варна Катедра по анатомия и клетъчна биология, ул. „Марин Дринов“ №55, 9000 Варна; aniatanassova@abv.bg   „По-мъдро е да поддържаме реда, вместо да го възстановяваме. Да се лекуваме, след като сме се разболели, е / прочети повече

fig 1 4 3

Комплексно лечение или защо „сговорна дружина, планина повдига“

Елеонора Стаменова, УМБАЛ „Света Анна”, Медицински център „INSPIRO“   Кореспонденция: Д-р Елеонора Стаменова, УМБАЛ „Св. Анна“, Клиника по вътрешни болести, гр. София, ул. „Петър Протич“ №4, stamenova.eleonora@gmail.com     Представяме клиничен случай, който показва резултата от работата на мултидисциплинарен екип. Опитът на различните специалисти разширява диференциално-диагностичния кръг и с помощта на разширеното клинично мислене, лабораторни / прочети повече

rikeldi

Въпросителни пред лечението на идиопатична белодробна фиброза

Три въпроса към проф. Лука Рикелди по време на 5-ия експертен форум за централна и източна Европа, посветен на Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ), състоял се в Женева на 1-2 април 2019 год.     Проф. Лука Рикелди е професор по респираторна медицина, Католически университет „Sacred Heart“, Рим, Италия. Основните му интереси са в областта на / прочети повече

sykr 3 19

Клинично значение на показателите за периферна обструкция при деца с влошен контрол на астмата и нормален изходен FEV1

Снежина Лазова, Цветелина Великова, Емилия Насева, Пенка Переновска   д-р Снежина Лазова, дм – лекар педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   д-р Цветелина Великова, дм – клиничен имунолог, Клинична имунология, УБ „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“   Емилия Насева, дм – главен асистент в Катедра Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено / прочети повече

Al Marin

Да искаш и да можеш

Беседа на Коста Костов с Александър Маринов -  изпълнителен директор на фармацевтична компания A&D Pharma   Кажете нещо за Вашето семейство и корените Ви.   Роден и израснал съм в София, но корените ми по бащина линия са свързани с Родопите и по-специално град Чепеларе и с. Проглед в непосредствена близост до курорта Пампорово.   / прочети повече

uchastnici

Спасете затлъстелия човек (SOS за Homo obesus)

Ехо от Петия международен симпозиум по адипобиология и адипофармакология, 1 – 4 май 2019, Мéрида, Юкатан, Мексико   Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Любознанието (eпистемофилия) прави силата   Адипобиологията е наука за функциите на адипозната (мастна) тъкан при / прочети повече