Брой № 1 (25) / март 2014

Новости в белодробните болести – 2013

SAMSUNG CSC

Пътят на науката: от натрупване през неофобия до Еureka

В търсене на епистемологичния алтруизъм Няма да се срамувам да казвам “Аз не знам”, нито да се обърна към колега, чиито умения са нужни за лекуването на пациента.  От Хипократовата клетва (осъвременена версия)   Йерархията Информация – Знание – Начин на мислене е епистемологичната система, която повече от 40 години се старая да прилагам в / прочети повече

kalev_HealthArticle

Белодробен карцином: клинични задачи пред пулмолога

Този брой на InSpiro e посветен на някои нови данни, които бяха съобщени в научните журнали през 2013 г. Традицията от три години насам да излагаме новостите от изтеклата календарна година пред специализантите се посрещна с ентусиазъм от всички – специализанти и лектори, и за нея работят ежегодно водещите български пулмолози. Като главен редактор на / прочети повече

DKalev_LungCancer_TherapyInnovations_fig.1

Новости в лекарствената терапия на недребноклетъчен белодробен карцином

През последните пет години лекарствената антитуморна терапия при недребноклетъчен белодробен карцином (НДКБК) експлицира няколко нови фундаментални парадигми. През 2008 г. G. Scagliotti et al. дефинираха принципа на хистология-базирания терапевтичен подход, според който неплоскоклетъчният НДКБК притежава специфична метаболитна/ензимна активност, която може да бъде индивидуален таргет за антитуморна терапия1. Оттогава хистологията на НДКБК се приема за потенциален / прочети повече

PT-KT-fig1

Приложение на ПЕТ/КТ при белодробни тумори

Белодробният карцином (БК) е най-честата причина за свързана с рак смъртност. В света възникват около 3 милиона нови случаи годишно. Изборът на терапевтична стратегия при БК и прогнозата се определят от коректното стадиране на тумора. ПЕТ/КТ (позитронно-емисионната томография/компютърна томография) е мултимодална техника, която комбинира позитронно-емисионна томография (ПЕТ) с нискодозова компютърна томография (КТ). ПЕТ сканирането се / прочети повече

Nov-fig1

Новости в респираторната медицина

Транскриптомен анализ разкрива свръхрегулация на рецепторите за горчив вкус при пациенти с тежка астма Christina Orsmark-Pietras et al., Eur Respir J 2013; 42: 65–78 Първоначалната идея на авторите е била да се изследва геномната експресия в левкоцити от пациенти с трудна за лечение астма. Изследвани са 17 деца с резистентна на лечение астма, 19 с / прочети повече

Picture1

Лимфангиолейомиоматоза

Представяне на клиничен случай   Лимфангиолейомиоматозата (ЛАМ) е рядкa системнa болест, засягаща предимно жени, характеризираща се с пролиферацията на незрели, къси вретеновидни клетки, наподобяващи гладкомускулните, водеща до кистични белодробни изменения, нарушения в лимфните съдове и ангиомиолипоми. Представяме случай на 40-годишна жена с оплаквания от кашлица и задух и анамнеза за спонтанен пневмоторакс в дясно, лекуван / прочети повече

Revlar_Elipta_1

Комбинацията Fluticasone Furoate/Vilanterol: нова възможност за болните с ХОББ

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Figure 1

СПИН-асоциирани пневмонии

Първите публикувани съобщения за синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) се появяват през 1981 г., когато петима хомосексуалисти в Лос Анджелис са диагностицирани с Pneumocystis carinii пневмония (днес наричана Pneumocystis jirovecii пневмония). Оттогава до днес HIV-инфекцията (Human Immunodeficiency Virus – HIV) се превърна в пандемия и продължава да бъде един от най-важните световни здравни проблеми / прочети повече

Плеврални изливи при злокачествени хемопатии

Резюме Почти всички злокачествени хематологични болести протичат с развитието на плеврални изливи. Най-честите от тях са Ходжкиновия и не-Ходжкинов лимфом в 20-30 % от случаите, особено ако е налице медиастинално ангажиране. Острите и хронични левкемии, както и миелодиспластичният синдром рядко са съпроводени от изливи. Не по-малко от 10-30% от болните, претърпели костномозъчна трансплантация, са склонни / прочети повече

ÈÂÀÉËÎ ÇÍÅÏÎËÑÊÈ

Интелектуалците пред изпитанията на политиката

През ноември се навършват 25 години от началото на демократичните промени в България. Това е добър повод да се върнем назад и осмислим случилото се. Един важен момент от първите години на прехода е ролята, която играеха в тях интелектуалците. Тяхното участие в политиката беше натоварено с много очаквания, голяма част от които не се / прочети повече