Смисъл на броя

Коронавирусна болест 2019

Използвани съкращения ГДП – Горни дихателни пътища ДДП  – Долни дихателни пътища ACE2 – Angiotensin-Converting Enzyme 2 ALI – Acute Lung Injury ARB – Angiotensin II Receptor Blockers ARDS – Acute Respiratory Distress Syndrome CK2 – Casein Kinase 2 COVID-19  – Coronavirus Disease 2019 CPE  – Cytopathic Effect CS – Сytokine Storm HA  – Hyaluronan/Hyaluronic / прочети повече

Практически въпроси за идиопатичната белодробна фиброза

    Преди да започнем този материал, прегледахме много литературни източници, които разглеждат многостранно идиопатичната белодробна фиброза (idiopathic pulmonary fibrosis – IPF) (етиологично; епидемиологично; клинико-лабораторно; прогностично и терапевтично). В списание „ InSpiro“ 2018, брой 3 (46) намерихме и прочетохме обширни обзори по смисъла на броя: Идиопатични интерстициални пневмонии. След издаването на този брой бяха публикувани / прочети повече

Пролог: Идиопатична белодробна фиброза.

Идиопатичната белодробна фиброза, с хистологична характеристика на „обикновена интерстициална пневмония”, е рядка болест с честота (болестност) около 15-20 болни на 100 000 население и заболеваемост (нови болни) 5-7 на 100 000.   Тези параметри се отнасят за страни с развита и модерна здравна система, които имат организирана диагностична мрежа, прецизен регистър и отговорни политици. Това не касае / прочети повече

Диагностика и лечение на остри инфекции на долните дихателни пътища при деца

Използвани съкращения АБ – антибиотик/ци ГДП – горни дихателни пътища ДДП – долни дихателни пътища ДП – дихателни пътища ИДДП – инфекции на долните дихателни пътища ОБ – остър бронхит ОБР – остър бронхиолит ПББ – протрахиран бактериален бронхит ППО – пневмония, придобита в обществото     Респираторният тракт е най-честата локализация на инфекция в / прочети повече

Препоръки за поведение при остри инфекции на горните дихателни пътища в детска възраст

Използвани съкращения АБ – антибиотик/ци ГДП – горни дихателни пътища ЕТ – Евстахиева тръба НФТ – назофарингеална тонзила ОБРС – остър бактериален риносинуит ОСО – остър среден отит ОСОИ – остър среден отит с излив   Едни от най-често срещаните заболявания в клиничната практика на педиатрите и общопрактикуващите лекари са острите възпалителни заболявания на горни / прочети повече

проф. Савелина Поповска

Foundation Medicine – персонализиран подход в онкологията. INSPIRO разговаря с проф. Савелина Поповска.

INSPIRO разговаря с проф. Савелина Поповска Катедра „Патологоанатомия”, Медицински университет – Плевен, Национален консултант по патология, Зам.-ректор по европейска интеграция и международно състудничество, Медицински университет – Плевен   Бихте ли ни разказали за изчерпателното геномно профилиране и по-конкретно за услугите на Foundation Medicine. При какви пациенти е полезно, с какви заболявания? Изчерпателното геномно профилиране е в съвременен инструмент / прочети повече

д-р Росица Кръстева

Foundation Medicine – персонализиран подход в онкологията. INSPIRO разговаря с д-р Росица Кръстева.

INSPIRO разговаря с д-р Росица Кръстева Началник на отделение по медицинска онкология, Онкологичен център към МБАЛ „Уни Хоспитал”, гр. Панагюрище   Бихте ли ни разказали за изчерпателното геномно профилиране и по-конкретно, за услугите на Foundation Medicine. При какви пациенти е полезно и с какви заболявания?   В контекста на съвременното лечение на злокачествените заболявания и / прочети повече

Предиктивни биомаркери при белодробен карцином.

Савелина Поповска Кореспонденция: проф. д-р Савелина Поповска, дмн, Катедра Патологоанатомия, Медицински Университет Плевен       Диагностиката и лечението в онкологията неминуемо водят до интегрирането на персонализираната медицина в ежедневната практика като за всеки отделен пациент се приема персонализиран подход. Персонализираната онкология се основава на фармакогеномиката и ефекта от генетичните различия между индивидите върху начина, / прочети повече

Нова ера в лечението на белодробния карцином. Имунотерапия.

  Наталия Чилингирова Данаил Дамянов   Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, УСБАЛ по онкология, София Данаил Дамянов, д-р, УСБАЛ по онкология, София   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com       Лечението на / прочети повече

Таргетни терапии при НДРБД. Новости.

Ракът на белите дробове (БК) e най-честото злокачествено заболяване и водеща причина за смъртността от ракови заболявания в света, с повече от 1.8 милиона смъртни случаи годишно1. Приблизително 80-85% от случаите с това заболяване се класифицират като НДРБД, включващ два основни подтипа – адено- и плоскоклетъчен карцином. През последните четири десетилетия аденокарциномът се превърна в / прочети повече