Самородни

Самородни: Метастази в гръбначния стълб, тазовите кости и лопатката при пациент с карцином на гърдата (Описание на клиничен случай)

Използвани съкращения:   ВАС – Визуална аналогова скала  /болкова скала/ КДС – косто-диафрагмални синуси КТ – компютърна томография ЛВ – лимфни възли Л=Д – Ляво = Дясно при рефлексите МДЛ – медио-диафрагмална линия НСПВС – нестероидни противовъзпалителни средства СНР – сухожилни надкостни рефлекси ССС – сърдечносъдова сянка ЧМН – черепномозъчни нерви     Основна характеристика / прочети повече

Самородни: Приложение на ехографията в торакалната хирургия

Използвани съкращения: КТ – компютърна томография ПИ - плеврален излив УЗ - ултразвуков EBUS - трансендоскопска ендобронхиална ехография TUS - трансторакален ултразвук     Ултразвуковият метод има утвърдено приложение в медицината поради своята бързина, ниска цена, липсата на йонизиращи лъчения и възможността да бъде приложен до леглото на болния. Първите случаи с медицинско приложение на ултразвукова енергия върху човешко тяло са извършени / прочети повече

Efficacy and Safety of Viusid and Asbrip in Hospitalized Patients with Mild and Moderate COVID-19: A Randomized Controlled Trial

Резюме   ИЗВАДКА С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ Статията е налична на: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109173   Цели: Целта на това проучване е да се тестват Viusid и Asbrip като адюванти към стандартното лечение на пациенти с болест COVID-19, което би могло да благоприятства възстановяването на пациентите и да намали дните на хоспитализация. Дизайн: Това е рандомизирано, отворено, контролирано / прочети повече

Oстър коронарен синдром в хода на COVID – 19

Резюме:   Пандемията от Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) се разпространи бързо по света с 314 милиона заразени и 5 милиона жертви (към декември 2021 г.) в световен мащаб. SARS-Cov-2 се оказа не само причиняващ вирусна пневмония, но и причина за серозни последици за сърдечносъдовата система. Доказано е, че COVID-19 може да се усложни / прочети повече

Диагностика на легионерска болест при български пациенти

Резюме Легионерската болест (ЛБ) често е тежка, животозастрашаваща атипична пневмония. Въпреки че в много от случаите тя остава недиагностицирана, по данни на Европейската надзорна мрежа за ЛБ през 2018 г. страните членки са докладвали над 11 000 болни с леталитет към момента на нотифициране ~ 8% (при проследяване на изхода, леталитетът винаги е по-висок!). Заболяването / прочети повече

Съвременна диагностика на хроничния риносинуит с носна полипоза при възрастни

Г. Кукушев С. Стратиева Вл. Николов   Д-р Г. Кукушев, Клиника УНГ, ВМА-София Д-рС. Стратиева, Клиника „Нервни болести“, ВМА-София Вл. Николов, Клиника по Образна диагностика, ВМА-София     Хроничният риносинуит с носна полипоза при възрастни (ХРСП) е социалнозначимо заболяване. В САЩ процентът на тези пациенти е около 4%1. Стандартното лечение на ХРСП е комбинирано – хирургично / прочети повече

Фиг. 2

Ниво на профилактичната култура сред българските пациенти

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Бургасмед – гр. Бургас   Резюме Относително висок е делът на пациентите, които заявяват, че ходят при лекар само с профилактична цел „по-рядко от един път годишно“. Във високорисковата група на въпроса „Колко пъти годишно посещавате лекар/медицински специалист/с профилактична цел?“, на първо място, но недостатъчно като брой са пациентите, / прочети повече

Фиг. 3

Легионерска болест, усложнена с развитие на остър респираторен дистрес синдром и пневмоторакс

Станислав Коцев1, Искра Томова2, Димитър Иванов3, Милена Карамишева1, Иван Иванов1, Георги Стоилов4, Мария Пишмишева-Пелева1   РЕЗЮМЕ: Легионерската болест е остра инфекциозна болест, протичаща с токси-инфекциозен синдром и тежка пневмония, която често води до дихателна недостатъчност и остър респираторен дистрес синдром. Причинява се от бактерии от род Legionella, най-често Legionella pneumophila, серогрупа 1. Поставянето на етиологична / прочети повече

velikova

Здравна читанка: злополучният урок

Д-р Цветелина Великова, дм, Клинична имунология, Университетска болница Лозенец, ул. Козяк 1, 1407 гр. София. tsvelikova@medfac.mu-sofia.bg     Имунологични разсъждения по литературната творба „Злополучният урок“ от Димитър Точев, публикувана в сборника „Здравна читанка“, 1988 г.   Едно момче по улицата свири, едно момче носле нагоре вири, и где ли то отива в този час – / прочети повече

sykr 3 19

Клинично значение на показателите за периферна обструкция при деца с влошен контрол на астмата и нормален изходен FEV1

Снежина Лазова, Цветелина Великова, Емилия Насева, Пенка Переновска   д-р Снежина Лазова, дм – лекар педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   д-р Цветелина Великова, дм – клиничен имунолог, Клинична имунология, УБ „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“   Емилия Насева, дм – главен асистент в Катедра Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено / прочети повече