Смисъл на броя

Балнеолечение и морелечение за силен имунитет

Повече от 110 години, откакто е създаден първият български морски курорт Св. св. Константин и Елена, хората идват тук заради благоприятните за здравето биоклиматични условия, морето и морските бани, както и заради термалната минерална вода, която с лечебните си свойства спомага за осъществяването на пълноценна медицинска профилактика, рехабилитация и подобряване на общия тонус и имунитет / прочети повече

Възможности на калолечението и морелечението за рехабилитация на пациенти с късен постковид синдром

България е страна с повече от 100-годишни традиции в курортното лечение поради изключителното си богатство на благоприятен климат, красива природа и многобройни находища на минерални води и лечебна кал.   По Българското черноморие с дължина от 378 км са разположени най-известните ни курортни центровe, предлагащи уникални природни богатства – море, безкрайни плажове, благоприятен климат, минерални / прочети повече

koritsa_64

Балнеолечение и здраве

Малко история   От дълбока древност по нашите земи е имало преклонение пред лечебните свойства на минералните води. Траките са изграждали нимфеуми, в които са извършвали специални оздравителни обреди. Римляните са познавали силата и значението на минералните води и са строили множество асклепиони, където са се възстановявали след дълги битки.   Средновековието е белязано с / прочети повече

Време е за превенция и рехабилитация чрез балнеология. Борбата с Covid–19 не включва само ваксини!

Насърчаване на използването на здравни (балнео-спа) дестинации и климатичните курорти в Европа (в т.ч. и България), за подпомагане на зелен, активен и свързан със здравословния начин на живот туризъм.   Европа се оказва най-старият и най-големият спа пазар в света, с 30 % от световните термални и минерални извори. Редица държави от ЕС са изправени / прочети повече

Ролята на балнеолечението за възстановяване здравословното състояние на човека

Балнеологията е древна наука със съвременно звучене. Балнеолечението е известно от древността. По нашите земи има много находища на различни по състав и температура минерални води, бликали още по време на траките. Много артефакти потвърждават интереса на древните народи, обитавали нашите земи, към минералните води. Преди няколко години се откри най-големият нимфеум на Балканите при / прочети повече

Фармакологични мишени и фармакотерапевтични стратегии при интерстициална белодробна болест, асоциирана със системна склероза

Използвани съкращения ИББ – интерстициална белодробна болест СС – системна склероза   Системната склероза (СС) е мултиорганна болест на съединителната тъкан, характеризираща се с микроангиопатии, имунна дисрегулация и фиброзни промени, засягащи кожата и вътрешните органи1,2. При субпопулация от пациентите със СС се развива интерстициална белодробна болест (ИББ), характеризираща се с възпаление, фиброза и прогресивно ремоделиране / прочети повече

Интерстициална белодробна болест при системна склероза – гледната точка на ревматолога

Когато стане дума за ревматологични страдания, често много лекари изпитват несигурност. От една страна, се наблюдава значително закъснение в насочването към специалист на пациенти с типични ревматични прояви, а от друга, нерядко ревматолозите са третирани като притежатели на „тайно знание“ и към тях се насочват пациенти с всякакви неизяснени състояния. Това се дължи както на / прочети повече

Белодробно засягане при системна склероза – позицията на рентгенолога

Използвани съкращения дкСС – дифузна кожна форма на системна склероза лкСС – лимитирана кожна форма на системна склероза ИББ – интерстициална белодробна болест ИБФ – идиопатична белодробна фиброза КТВР – компютърната томография с висока резолюция НСИП – неспецифична интерстициална пневмония ОИП – обикновена интерстициална пневмония СС – системна склероза ХП – хиперсензитивен пневмонит     / прочети повече

Интердисциплинарен подход при интерстициалните белодробни болести – клинични аспекти на диференциалната диагноза

Използвани съкращения БАЛ – Бронхоалвеоларен лаваж ВРКТ - Високоразделителна компютърна томография ИББ - Интерстициални белодробни болести ИБИ - Интерстициални Белодробни изменения ИБФ - Идиопатична белодробна фиброза КОП - Криптогенна организираща пневмония МДД - Мултидисциплинарна дискусия НСИП - Неспецифична интерстициална пневмония ОИП - Обикновена интерстициална пневмония РА - Ревматоиден артрит СЗСТ - Системно заболяване на съединителната тъкан СС - Системна склероза ФВК - Форсиран витален капацитет ФИББ - Фиброзиращи ИББ ХП - Хиперсензитивен пневмонит     Интерстициалните белодробни болести (ИББ) включват над 200 състояния, / прочети повече

Промяната в детските респираторни инфекции по време на Ковид-19 пандемия – ефект на карантината или новия патоген?

Резюме: Всяка година педиатричните звена се подготвят за започването на новия есенно-зимен сезон, с който се повишава значително честотата на разпространение на остри респираторни заболявания, причинени от RSV, грип и другите респираторни вируси, което води след себе си до рязко повишаване на натовареността на спешните и консултативните кабинети, както и звената за болнично лечение. В / прочети повече