Смисъл на броя

Хиперсензитивен пневмонит – новото в контекста на прогресивните фиброзни заболявания на белия дроб

Резюме: Хиперсензитивният пневмонит е имуномедиирана болест, която се манифестира като интерстициална белодробна болест (ИББ) при предразположени индивиди, след експозиция на идентифициран или неизвестен фактор. Болестта не е рядка, но често разпознаването й се забавя или диагнозата се поставя на етап, в който са настъпили необратими фиброзни изменения в белите дробове.  Познаването на актуалните клинични препоръки за / прочети повече

Диференциация и антифибротична терапия на дифузни белодробни болести в зависимост от характеристиката на интерстициалните (ретикуларни/фиброзни) изменения

Използвани съкращения:   ДИББ – Дифузни интерстициални белодробни болести ИИП – Идиопатични интерстицилни пневмонии ИБФ – Идиопатична белодробна фиброза ППФЕ – Плевропулмонална фиброеластоза ОФОП – Остра фибриноза и организирана пневмония ДИП – Десквамативна интерстициална пневмония КОП – Криптогенна организирана пневмония КТ – Компютърна томография ЛИП – Лимфоидна интерстициална пневмония ОИП – Остра интерстициална пневмония РБ-ИББ / прочети повече

Метаболитен синдром и хронична обструктивна белодробна болест

Използвани съкращения АХ – артериална хипертония БФ – белодробна функция ЗД – захарен диабет МС – метаболитен синдром ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест   През последните години все по голям брой проучвания доказват връзката между метаболитния синдром (МС) и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Обект на интерес представлява въпросът как метаболитният статус на пациентите / прочети повече

Тройна или двойна инхалаторна терапия при ХОББ? Повече въпроси или повече отговори?

  Използвани съкращения   БД – бронходилататор/и БФ – белодробна функция ДБТ – двойна бронходилататорна терапия ЕКЦ – екзацербация ЕО – еозинофили ИКС – инхалаторни кортикостероиди РКТ – рандомизирани контролирани проучвания ТИТ – тройна инхалаторна терапия LABA – дългодействащ β2-агонист LAMA – дългодействащ антихолинергик     Основните цели на лечението на стабилната ХОББ са облекчаване / прочети повече

Какво ново в GOLD 2022

Използвани съкращения     БФ – белодробна функция ВИД – върхов инспираторен дебит ДДБА – дългодействащ бета-2 агонист ДДМА – дългодействащ мускаринов антагонист ДП – дихателни пътища ЕКЦ – екзацербации ИКС – инхалаторен кортикостероид НКТ – нискодозова компютърна томография ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     През последните две десетилетия нашето разбиране за хроничната / прочети повече

ХОББ в сянката на COVID-19. Въведение в темата.

Използвани съкращения:   ВИД – върхов инспираторен дебит ЕКЦ – екзацербация ИКС – инхалаторни кортикостероиди ХОББ – хронична обструктивна белодробна болест     Пандемията от COVID-19 съсредоточи вниманието на медицинската общност върху себе си и заемайки най-голямата територия в медицинските журнали, избута встрани научната информация за други социално значими болести. Редица болести със социално значение / прочети повече

Как да започнем програма за обучение и използване на ехография на бял дроб в нашата практика

Създаването на програма за ехография на бял дроб в дадена институция не само е възможно, но е лесно постижимо. Необходимите съставки за успешна рецепта са: административна подкрепа, мотивация, ехограф(и), експерт – лидер, учебна програма, материали за обучение.     Административна подкрепа    Административната подкрепа като външна мотивация може да дойде по линия на задължение. Например / прочети повече

Протоколи и находки при чести респираторни синдроми и болести

След запознаването с техниката на сканиране и основните находки при белодробната ехография следва клиничното приложение при синдроми и диагнози.     Остра дихателна недостатъчност   Протоколът BLUE (Bedside Lung ULtrasound in Emergency)стои в основата на ехографската диагноза на острата дихателна недостатъчност1. BLUE позволява бърза оценка при леглото на болния, която отнема между 30 секунди и / прочети повече

Торакоцентеза

Използвани съкращения ПИ – плеврален излив ТЕ – торакална ехография     Популярността и употребата на ултразвук в пулмологията нарасна изключително много в последните години както в диагностичен, така и в терапевтичен аспект и достигна до степен в някои насоки да изпреварва други диагностични методи като обзорна белодробна рентгенография и КТ на бял дроб1. Това / прочети повече

Роля на ехографията на белия дроб при бременни жени

Бременността е физиологично състояние при жената, като нейното проследяване не налага извършването на специализирани радиологични изследвания, още повече, че йонизиращата радиация, особено в ранните ѝ срокове (в първия триместър), може да има потенциално неблагоприятно въздействие върху развитието на плода. От друга страна, страхът от ятрогенна увреда често възпира медицинските специалисти от ползването на полезни в / прочети повече