Смисъл на броя

Същност на изчерпателното геномно профилиране в онкологията. Роля при карцинома на белия дроб.

Наталия Чилингирова Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com       „Прецизната“ или „персонализираната“ медицина е бързо развиващ се подход за адаптиране на терапевтичните интервенции към индивидуалните характеристики на пациентите и/или тяхната болест, който / прочети повече

Препоръки за диагноза и лечение на белодробен карцином.

За болестта стара, колкото и света.

Поглед в миналото, настоящето и бъдещето в търсене на причината и лечението. Наталия Чилингирова Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен УСБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София имейл: tschilingirova@gmail.com     „…Задачата да победим рака днес е една реалистична амбиция, защото за пръв / прочети повече

Фиг. 1

Преглед на фармакологичния арсенал при COVID-19 Терапевтични мишени, лекарства, подходи за рационална фармакотерапия

Георги Момеков Коста Костов   Световната COVID-19 пандемия се превърна в стигма на 2020 г. Безпрецедентната ситуация промени и света на клиничната медицина, като ръководствата за терапевтично поведение се формулират нерядко на основата на противоречиви доказателства, блогове, непубликувани и нерецензирани ръкописи, достъпни в сървърирепозиториуми и пр., които никой експерт не би прочел преди една година. / прочети повече

Фиг. 10

Образна диагностика в условията на COVID-19 пандемия

Г. Кирова Т. Ненкина   Обявената пандемия поради разпространението на COVID 19, причинено от коронавирус (SARS-CoV-2), нала га адаптиране на съществуващите правила за добра медицинска практика във всички сфери на здравеопазването. При относително късното въвличане на България в епидемията се очаква броят на клинично изявените случаи в страната да нараства, което поставя нови изисквания към / прочети повече

Фиг. 5

Ноктюрно МЦ „INSPIRO“ в диагностиката на съня

Кристина Станчева, Димитър Тасков, Филип Алексиев, Петър Чипев Клиничен случай 1: Жена с неуточнено, дългогодишно безсъние   Анамнестични данни Години наред, с неизяснено безсъние, пристига пациентка в лабораторията на съня с ясна цел – „помощ в борбата за сън”. Млада жена, на 44 г., след продължителен стрес в семейството, свързан с гледане на болен човек / прочети повече

asian man in bed suffering insomnia and sleep disorder thinking about his problem at night

Да превъртиш часовника – съвременен подход към терапията на инсомния

Тодор Георгиев, Анелия Драганова, Кирил Терзийски   Инсомнията е най-често срещаното нарушение на съня и едно от най-разпространените състояния, засягащо до 1/3 от възрастното население в САЩ и Европа1,2. Между 30% и 48% от хората в световен мащаб са имали проблеми с безсъние поне веднъж в живота си3. Значителна част от пациентите имат придружаващи соматични / прочети повече

PAP-Терапия

PAP-терапия – C-, BI- или SERVO… Не е просто „въздух под налягане“

Димитър Тасков, Петър Чипев, Кристина Станчева, Филип Алексиев   Въведение Всеки лекар, посветил се на диагностиката и лечението на дихателните нарушения, свързани със съня (ДНСС), вероятно се е сблъсквал с първоначално негативната реакция на свои пациенти със сънна апнея при поднасяне на новината, че ще трябва да спят с апарат до края на живота си. / прочети повече

Фиг. 1а, б

Интермитентната хипоксия като потенциален индуктор на системно възпаление и важен играч в канцерогенезата

Квинтесенция на проблема Обструктивната сънна апнея (ОСА) засяга значителна част от световното население и е свързана с повишена заболеваемост от рак, метаболитен синдром, сърдечно-съдови болести, когнитивни нарушения, травматични инциденти поради дневна сънливост и други. Коморбидитетът при ОСА се дължи на активиране на сигнални пътища, генериращи системно възпаление. Основна характеристика на болестта е интермитентната нощна хипоксия. / прочети повече

ЦСА

Централна сънна апнея – мелодия без ритъм

Анелия Драганова Кирил Терзийски, Тодор Георгиев Определение. Централната сънна апнея (ЦСА) представлява нарушение на дишането по време на сън, характеризиращо се с повтарящи се пълни или частични дихателни паузи (апнеи и/или хипопнеи), които, за разлика от обструк тивната сънна апнея, се съпътстват от липса на дихателни усилия.   Класификация Международната класификация за разстройства на съня / прочети повече

Sleepy

Дневна сънливост и шофиране – руска рулетка на пътя!

Сънливост на пътя – опасна комбинация Дневната сънливост (ДНС) засяга между 10-15% от населението1. Предвид изгледите в периода до 2030 г. пътно-транспортните произшествия (ПТП) да са основна причина за смъртност при младите (15-29 г.) хора, е необходимо да се отдели достатъчно внимание на връзката между ДНС и пътните инциденти. По литературни данни делът на катастрофите, / прочети повече