Любознание

sykrasht

Инхалаторни устройства и техники на инхалиране

Мариела Георгиева, АСМП Белодробни болести, Видин   Коста Костов – Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: Коста Костов, ВМА, koro_55@vma.bg     Този текст е бил вече предмет на публикация в сп. INSPIRO, но поради актуалността на проблема и пряката връзка с темата на този брой го публикуваме отново в съкратена редакция с надеждата, / прочети повече

pregled

Научни доказателства за намален риск при пушачи

Общ преглед   В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случая годишно1. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска / прочети повече

sykrasht 5

Бронхиалната астма като изява на гастроезофагеален рефлукс

Пламен Титоренков   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     В амбулаторната и клиничната практика често различни болести се изявяват със сходни или еднакви симптоми. Това понякога обърква медицинските специалисти в търсене на причината за симптомите на пациента. Така например / прочети повече

Sykrasht 44 a

Бронхиална астма и склеродермия

П. Яковлиев, д.м., Тракийски университет, Алергологичен кабинет, гр. Стара Загора;   Н. Таковска, Алергологичен кабинет, гр. Благоевград   Т. Вълчева, д.м.н., Медицински университет, Клиничен център по алергология, гр. София   Кореспонденция: П. Яковлиев, гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №19/28 yakovliev@abv.bg   Salus aegroti suprema lex. Bene diagnoscitur, bene curatur.     През далечната 1994 описахме / прочети повече

Концепцията „One Medicine” или Ветеринарна и хуманна медицина – едно е повече от две

Дениз Михайлова, общопрактикуващ лекар, АПМП – ГП „Медея“ ООД, гр. Видин   Кореспонденция: гр. Видин 3700, ул„ П. Яворов“ 1, вх. А ет. 1 ап. 1; deniz_mihailova@abv.bg   Живеем в забързано време, подложени сме на въздействието на различни стресови фактори, които могат да ни разболеят. Тогава искаме най-доброто, най-съвременното лечение за нас или за нашите / прочети повече

Митове и истини за наргилето

Пламен Титоренков   Употребата на тютюневи изделия е предотвратима причина за болестност и смъртност по света. Най-засегнати са страните с нисък и среден доход на глава от населението1. В страните с висок доход на глава от населението се очаква между 2002 и 2030 г. намаление с 9% на предизвиканата от тютюневи изделия смъртност, докато в / прочети повече

tabl 1 5 017

Лечение на дребноклетъчния белодробен карцином

Наталия Чилингирова,  дм, главен асистент, Kлиника по медицинска онкология, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология Кореспонденция: д-р Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. „Пловдивско поле“ No 6, София 1756; tschilingirova@gmail.com       Дребноклетъчният карцином на белия дроб (SCLC) е отделна клиникопатологична единица, характеризираща се с невроендокринна компонента и / прочети повече

chiling 4

Ваксини и имунотерапия при недребноклетъчeн карцином на белия дроб

Наталия Чилингирова, дм – главен асистент, клиника по Медицинска онкология – Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология   Кореспонденция: д-р Наталия Чилингирова, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. „Пловдивско поле“ № 6, София 1756; tschilingirova@gmail.com     С 14.1 милиона нови случая годишно, 8.2 починали за същия период, онкологичните заболявания заемат / прочети повече

Hiv 3

Неинвазивна вентилация при ендоскопски процедури

Милена Енчева, дм; Петър Чипев Клиника по белодробни болести, ВМА-София Кореспонденция: Д-р Петър Чипев, petyr.chipev@abv.bg     Ендоскопията е инвазивна процедура с диагностична или терапевтична цел, свързана с различни рискове. При пациенти с хипоксемична или хиперкапнична дихателна недостатъчност (ДН) ендоскопията има значим риск от белодробни усложнения и в по-малка степен от кардиологични усложнения. Когато резултатите / прочети повече

Рак на белия дроб и тютюнопушене

Дора Маринова СБАЛББ „Св. София“   През 2000 г. в света от белодробен карцином (БК) са се разболели 1.2 млн., а през 2008 г. – 1.5 млн.1,2. Една от малкото известни и предотвратими причини, имаща отношение към заболеваемостта, е тютюнопушенето (ТТП), с достатъчно доказателства за канцерогенността му при хора3.   Още през 50-те години на / прочети повече