Любознание

celuvka rom

KISS-1* за клетъчна биология на фибропролиферативни болести

Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Neurons that fire together, wire together – казано през 1949 г. от канадския невробиолог Donald Hebb, създател на associative learning.   В известна степен това е перифраза на латинската сентенция Repetitio est mater / прочети повече

uchastnici

Спасете затлъстелия човек (SOS за Homo obesus)

Ехо от Петия международен симпозиум по адипобиология и адипофармакология, 1 – 4 май 2019, Мéрида, Юкатан, Мексико   Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Любознанието (eпистемофилия) прави силата   Адипобиологията е наука за функциите на адипозната (мастна) тъкан при / прочети повече

sykrasht 19 1

Плоскоклетъчният белодробен карцином в ерата на прецизираната медицина

Наталия Чилингирова НИИ, Медицински Университет Плевен, Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, НИИ Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София, tschilingirova@gmail.com     Плоскоклетъчният карцином (SCC), някога най-често диагностицираният хистологичен / прочети повече

fig 1 astma

Лека астма – Стъпаловиден подход от краткото увлечение (синия инхалатор) към неразделната любов. Съществува ли?

  Как се е подхождало към астмата от древността до днес   Първоначално през древността думата астма (от гръцки άσθμα – задъхване, трудно дишане) е била използвана като термин, обхващаш няколко симптома, а не отнесен за конкретно заболяване. През 1698 г. се появява първата модерна публикация на Сър Джон Флойер, който представя  бронхиалната астма (БА) / прочети повече

tab N ch

Тирозин киназни инхибитори в лечението на недребноклетъчния белодробен карцином

Наталия Чилингирова   Наталия Чилингирова, дм, доцент,НИИ, Медицински университет – Плевен, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, НИИ Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен, tschilingirova@gmail.com     В световен мащаб белодробният карцином е водеща причина за смъртност сред онкологичните заболявания. В България ракът / прочети повече

sykrasht

Инхалаторни устройства и техники на инхалиране

Мариела Георгиева, АСМП Белодробни болести, Видин   Коста Костов – Клиника по белодробни болести, ВМА   Кореспонденция: Коста Костов, ВМА, koro_55@vma.bg     Този текст е бил вече предмет на публикация в сп. INSPIRO, но поради актуалността на проблема и пряката връзка с темата на този брой го публикуваме отново в съкратена редакция с надеждата, / прочети повече

pregled

Научни доказателства за намален риск при пушачи

Общ преглед   В света има близо 1 милиард пълнолетни пушачи. Пушенето причинява редица сериозни заболявания (в т.ч. сърдечносъдови заболявания, рак на белия дроб и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ)), а тютюневият дим се счита за причинител на близо шест милиона смъртни случая годишно1. Отказът от пушене несъмнено е най-ефективната стратегия пушачите да намалят риска / прочети повече

sykrasht 5

Бронхиалната астма като изява на гастроезофагеален рефлукс

Пламен Титоренков   Кореспонденция: д-р Пламен Титоренков, Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София, ул. „Георги Софийски“ 3, 1606 София, e-mail: pl_tito74@abv.bg     В амбулаторната и клиничната практика често различни болести се изявяват със сходни или еднакви симптоми. Това понякога обърква медицинските специалисти в търсене на причината за симптомите на пациента. Така например / прочети повече

Sykrasht 44 a

Бронхиална астма и склеродермия

П. Яковлиев, д.м., Тракийски университет, Алергологичен кабинет, гр. Стара Загора;   Н. Таковска, Алергологичен кабинет, гр. Благоевград   Т. Вълчева, д.м.н., Медицински университет, Клиничен център по алергология, гр. София   Кореспонденция: П. Яковлиев, гр. Стара Загора, бул. „Славянски“ №19/28 yakovliev@abv.bg   Salus aegroti suprema lex. Bene diagnoscitur, bene curatur.     През далечната 1994 описахме / прочети повече

Концепцията „One Medicine” или Ветеринарна и хуманна медицина – едно е повече от две

Дениз Михайлова, общопрактикуващ лекар, АПМП – ГП „Медея“ ООД, гр. Видин   Кореспонденция: гр. Видин 3700, ул„ П. Яворов“ 1, вх. А ет. 1 ап. 1; deniz_mihailova@abv.bg   Живеем в забързано време, подложени сме на въздействието на различни стресови фактори, които могат да ни разболеят. Тогава искаме най-доброто, най-съвременното лечение за нас или за нашите / прочети повече