Любознание

Телемедицина в диагностиката и контрола на онкологичните заболявания.

Бойчо Бойчев   Кореспонденция: д-р Бойчо Бойчев, МЦ „Чек Пойнт кардио“, ул. „Христо Ботев“ №35, гр. Казанлък 6100     Дистанционният телемониторинг в реално време е едно от основните направления в развитието на телемедицината през последните години. Телемедицината (ТЛМ) е приложно направление в медицината, свързано с разработването и използването на практика на методи за дистанционно / прочети повече

Бронхиална астма в детска възраст – какво ново?

Светлана Велизарова   МБАЛББ”Света София” – Детска клиника Кореспонденция: доц. С. Велизарова,д.м., Детска клиника, МБАЛББ ”Света София”, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов“ №17 e-mail:velizarovasv@gmail.com     Бронхиалната астма (БА) е често срещано хронично респираторно заболяване, което засяга 1–18% от населението в различни страни. БА се характеризира с променливи симптоми на хриптене, задух, стягане в / прочети повече

covid-19

COVID-19 за вас

Кратка информация за COVID-19 и препоръки за предпазване от болестта   Автори: Евтим Александров Петър Иванов   Текстът е на популярен език, насочен към общата публика и цели по–добрата информираност на широката публика за начините за превенция към болестта COVID-19. Коронавирусите са едноверижни РНК вируси, които спадат към род Coronavirus и произхождат от сем. Coronaviridae. Коронавирусните / прочети повече

sykr 5 kk

Хронична обструктивна белодробна болест Кратък обзор от последния час

Коста Костов, Медицински център INSPIRO, УМБАЛ „Света Анна”     ХОББ е болест с нарастващо социално значение, защото е широко разпространена по целия свят, болестността нараства и е единствената от всички водещи причини за смърт, чиято смъртност нараства. В света боледуват над 350 милиона души, засегнати са около10% от населението на възраст над 40 години, / прочети повече

eleon sykr

Диференциална диагноза на идиопатичната белодробна фиброза

Елеонора Стаменова, Медицински център „INSPIRO“. Кореспонденция: Д-р Елеонора Стаменова, Медицински център INSPIRO, гр. София, ул. „Петър Протич“ №4, stamenova.eleonora@gmail.com     Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) представлява рядка, специфична форма на хронична, прогресивна, фиброзираща, интерстициална пневмония с неизвестен произход, развиваща се при възрастни лица1. ИБФ спада към групата на ИББ, които са хетерогенна група дифузни паренхимни / прочети повече

celuvka rom

KISS-1* за клетъчна биология на фибропролиферативни болести

Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Neurons that fire together, wire together – казано през 1949 г. от канадския невробиолог Donald Hebb, създател на associative learning.   В известна степен това е перифраза на латинската сентенция Repetitio est mater / прочети повече

uchastnici

Спасете затлъстелия човек (SOS за Homo obesus)

Ехо от Петия международен симпозиум по адипобиология и адипофармакология, 1 – 4 май 2019, Мéрида, Юкатан, Мексико   Д-р Георги Чалдъков, председател на Българското дружество по клетъчна биология, Катедра по анатомия и клетъчна биология, Медицински университет, Варна, E-mail: chaldakov@yahoo.com   Любознанието (eпистемофилия) прави силата   Адипобиологията е наука за функциите на адипозната (мастна) тъкан при / прочети повече

sykrasht 19 1

Плоскоклетъчният белодробен карцином в ерата на прецизираната медицина

Наталия Чилингирова НИИ, Медицински Университет Плевен, Университетска Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, НИИ Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен, Клиника по медицинска онкология, СБАЛО – София, ул. Пловдивско поле № 6, 1756 София, tschilingirova@gmail.com     Плоскоклетъчният карцином (SCC), някога най-често диагностицираният хистологичен / прочети повече

fig 1 astma

Лека астма – Стъпаловиден подход от краткото увлечение (синия инхалатор) към неразделната любов. Съществува ли?

  Как се е подхождало към астмата от древността до днес   Първоначално през древността думата астма (от гръцки άσθμα – задъхване, трудно дишане) е била използвана като термин, обхващаш няколко симптома, а не отнесен за конкретно заболяване. През 1698 г. се появява първата модерна публикация на Сър Джон Флойер, който представя  бронхиалната астма (БА) / прочети повече

tab N ch

Тирозин киназни инхибитори в лечението на недребноклетъчния белодробен карцином

Наталия Чилингирова   Наталия Чилингирова, дм, доцент,НИИ, Медицински университет – Плевен, Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология   Кореспонденция: Наталия Чилингирова, дм, доцент, НИИ Медицински Университет Плевен, ул. „Свети Климент Охридски“ 1, 5803 Плевен, tschilingirova@gmail.com     В световен мащаб белодробният карцином е водеща причина за смъртност сред онкологичните заболявания. В България ракът / прочети повече