Лечебница

Нови флуорохинолони. Респираторни хинолони

Използвани съкращения: АБ – антибиотик АМА – алвеоларни макрофаги ПАЕ – постантибиотичен ефект Грам (-) – Грам отрицателни бактерии Грам (+) – Грам положителни бактерии ОЕХОББ – остра екзацербация на ХОББ ПОП – пневмония, придобита в обществото НП – нозокомиална пневмония ЕКЦ – екзацербация ИДДП – инфекции на долни дихателни пътища ИО – интензивно отделение / прочети повече

lek-fig 1

Какво ново в България за антибиотиците за инхалаторно приложение при пациенти с муковисцидоза

Муковисцидозата (МВ) е автозомно-рецесивно заболяване, което засяга около 60 000 души в света и около 220 в България1,2. Връзката между хроничната инфекция на дихателните пътища (ДП), спадът на белодробните показатели и смъртността при МВ е описана още през 1992 г.3. Ето защо антибиотичното лечение (индивидуално за всеки пациент) е неизменна част от лечебния план в / прочети повече

InSpiro-br2-2016.indd

Pirfenidone за лечение на идиопатична белодробна фиброза

Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) е прогресивна интерстициална белодробна болест, характеризираща се с пръснати зони на фиброза с пролиферация на мезенхимни клетки и аберентно отлагане на екстрацелуларни матриксни протеини (ЕСМ), което води до необратимо разрушаване на белодробната архитектоника и загуба на  функция1. Типичната характеристика на ИБФ включва пръснати фибробластни огнища (агрегати от фибробласти и миофибробласти), граничещи / прочети повече

Адитивни-фиг-1А

Адитивни (или супра-адитивни) фармакологични ефекти при комбиниране на ДДБА и ДДМА

Фармакотерапията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) претърпя значителни промени в последните десетилетия, които са белязани от еволюцията както на основните терапевтични класове, така и на подходите за инхаланторно доставяне на лекарствата и усъвършенстването на съответните изделия1-3. Една от основните стратегии за опростяване на фармакотерапията на ХОББ и респективно за подобряване на придържането на пациентите / прочети повече

Forspiro-fig1

FORSPIRO® DPI – интуитивен, лесен за употреба прахов инхалатор за терапия на бронхиална астма и ХОББ

„Интуицията – глас без думи, размисъл без мисли, звук без сила… знаете за нещо без обяснения.“ Вадим Зеланд, „Шепотът на утринните звезди“ Инхалаторната терапия е предпочитан метод за прием на лекарства при болести на дихателните пътища и стои в основата на ефективното лечение на бронхиалната астма (БА) и хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ). Въпреки това / прочети повече

fig1_FF

Мястото на Flutiform® (флутиказон пропионат /формотерол фумарат) в лечението на бронхиална астма

Flutiform® (флутиказон пропионат/формотерол фумарат) (ФФ) е нова комбинация от инхалаторен кортикостероид (ИКС) флутиказон пропионат и дългодействащ бета 2 агонист (ДДБА) формотерол фумарат в единичен хидрофлуороалкан (HFA)-базиран аерозолен инхлатор. В клиничните изпитвания комбинацията, приложена в три различни терапевтични дози в продължение на 1 година показва добра поносимост и профил на безопасност. Ефикасността на ФФ е по-голяма / прочети повече

Противовъзпалителни свойства на амброксол

ANTIINFLAMMATORY PROPERTIES OF AMBROXOL – REWEW K. M. Beeh1, J. Beier1, A. Esperester2, L. D. Paul3 1insaf Respiratory Research Institute, Wiesbaden, Germany, 2Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany,3Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology, Ludwig Maximilians University, Munich, Germany   Поради способността му да подпомага възстановяването на нормалната бронхиална секреция и очистването на дихателните пътища, вече повече от / прочети повече

Проучването TIOSPIR: Нови данни за безопасността на Tiotropium Respimat

Антихолинергиците заемат ключово място в поддържащата бронходилататорна терапия на болните с ХОББ от почти всички групи1. Те имат малко нежелани системни ефекти поради слабата им абсорбция при инхалиране2. От регистрацията му през 2002 г. до сега Tiotropium (дългодействащ антихолинергик с 24-часов ефект на действие), доставян чрез устройството HandiHaler, се препоръчва постоянно в ръководствата като медикамент / прочети повече

Tiospir_InSpiro_Fig_1

Tiotropium Respimat: преди и след TIOSPIR

GOLD 2013 (преди TIOSPIR): Tiotropium, доставян чрез Respimat Soft Mist Inhaler се асоциира със сигнификантно увеличен риск от смъртност в сравнение с плацебо. Преди TIOSPIR С въвеждането на инхалаторен tiotropium веднъж дневно посредством HandiHaler в клиничната практика се постави началото на нова ера в лечението на пациентите с ХОББ1. Редица проучвания показаха, че Tiotropium HandiHaler / прочети повече

GLOW_Fif_1

Glycopyrronium при ХОББ: от GLOW1 до GLOW6

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с прогресивно ограничение на въздушния поток, което води да диспнея, намален физически капацитет, хронична кашлица и експекторация1. Бронходилататорите, включително дългодействащи­те мускаринови антагонисти (ДДМA), са в основата на настоящото фармакологично лечение на ХОББ. Gly­copyrronium е ДДМА, който се прилага веднъж дневно за лечение на ХОББ. Предходни проучвания са показали, / прочети повече