Самородни

velikova

Здравна читанка: злополучният урок

Д-р Цветелина Великова, дм, Клинична имунология, Университетска болница Лозенец, ул. Козяк 1, 1407 гр. София. tsvelikova@medfac.mu-sofia.bg     Имунологични разсъждения по литературната творба „Злополучният урок“ от Димитър Точев, публикувана в сборника „Здравна читанка“, 1988 г.   Едно момче по улицата свири, едно момче носле нагоре вири, и где ли то отива в този час – / прочети повече

sykr 3 19

Клинично значение на показателите за периферна обструкция при деца с влошен контрол на астмата и нормален изходен FEV1

Снежина Лазова, Цветелина Великова, Емилия Насева, Пенка Переновска   д-р Снежина Лазова, дм – лекар педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   д-р Цветелина Великова, дм – клиничен имунолог, Клинична имунология, УБ „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“   Емилия Насева, дм – главен асистент в Катедра Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено / прочети повече

fig 1 4 a

Spiolto Respimat – точният избор (клиничен случай)

Т. Михалова, Р. Петков   Първа Клиника по неспецифични белодробни болести, МБАЛББ “Света София” ЕАД, Медицински университет – София   Kореспонденция: ас. д-р Теодора Михалова, Медицински университет – София, МБАЛББ „Света София” ЕАД, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, teodora_mihalova@yahoo.com   М.А.М, мъж на 63 г., постъпва в МБАЛББ “Св. София” на 05.09.2017 / прочети повече

fig 1 3 a

Лечението на ХОББ в реалната практика (представяне на клиничен случай)

Дора Маринова, катедра по белодробни болести, МФ, МУ – София   Кореспонденция: Д-р Дора Маринова, д.м., Университетска болница по белодробни болести „Св. София”, Медицински Университет, София, бул. „Академик Иван Гешов” 19, София, 1431   Представяме клиничен случай на 68-годишна жена с дългогодишни бронхитни оплаквания, диагностицирана с ХОББ преди 2 г. (при екзацербация с хоспитализация), лекувана / прочети повече

dvustranna

Пневмоцистна пневмония при имуносупресирани болни

И. Попова, Ат. Златев, А. Златев, Д. Маринова, М. Плочев, Я. Славова, Б. Велев, Й. Ямакова, Ив. Еленков   д-р Ива Попова, д-р Ат. Златев, доц. д-р Асен Златев, д-р Д. Маринова, д-р М. Плочев, проф. Я. Славова, д-р Б. Велев1, доц. д-р Й. Ямакова – ЦББ, МФ, Медицински университет, София; МБАЛББ „Света София“ ЕАД / прочети повече

tab 1 45

Етиологична структура и in vitro чувствителност към антимикробни средства на бактериални изолати от ДДП в клиники за интензивно лечение в МБАЛ София, ВМА, 2016-2017 г.

И. Гергова, Х. Манолов, В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева   И.Гергова, Х. Манолов – Катедра Военна епидемиология и хигиена – ВМА, София   В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева – Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител на лаборатория „Микробиология”, / прочети повече

anicvete 3 a

Актуални проблеми при диспансеризираните деца с бронхиална астма

Аницвете Ничева, д.м. Втора МБАЛ, Детска клиника, гр. София Детски пневмологичен кабинет, МДЦ „Кристал”, гр. София   Осъществи се проучване с цел да се установят проблеми при диспансеризираните деца с бронхиална астма.  Установи се недостатъчен къмплайнс от страна на родители и деца за провеждане на контролиращо лечение, неправилно изпълнение на инхалаторните техники при част от / прочети повече

Fig. 1 2, 2017

Да потънцуваме в кръг – Следи по паважа

Ачибадем-Сити Клиник, Токуда Болница Татяна Ненкина, лекар-ординатор, Клиника по образна диагностика Галина Кирова, проф., дм, началник Клиника по образна диагностика Цветан Минчев, лекар-ординатор, началник на отделение Гръдна хирургия Наталия Стоева, доц., дм, началник Клиника по пулмология Антон Пенев, лекар-ординатор, Клиника по пулмология Мария Начева, лекар-ординатор, Клиника по пулмология Йордан Кючуков, лекар-ординатор, отделение Клинична патология Кореспонденция: / прочети повече

Мултирезистентната туберкулоза в България – генни мутации, асоциирани с нея

Резюме Целта ни бе да проучим най-често срещаните мутации, асоциирани с мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) в България, като по този начин подпомогнем определянето на индивидуалните терапевтични режими на MDR-TB пациентите  в страната. В Националната референтна лаборатория по туберкулоза на Националния център по заразни и паразитни болести  (НРЛ ТБ, НЦЗПБ) с молекулярно генетични тестове бяха проучени 222 / прочети повече

samorodni-fig1

Ендобронхиалната дисплазия при бронхоскопирани пациенти

Резюме Ендобронхиалната дисплазия е проблемно състояние в бронхология­та погледнато най-малко от две страни. Първата е, че не е съвсем ясно развитието  на тези изменения във времето, а втората – че няма единен подход към дисплазиите също във времето. Цел. В рамките на проучване на извършените автофлуоресцентни бронхоскопии в клиника по пулмология да се определи  подхода / прочети повече