Самородни

Диагностика на легионерска болест при български пациенти

Резюме Легионерската болест (ЛБ) често е тежка, животозастрашаваща атипична пневмония. Въпреки че в много от случаите тя остава недиагностицирана, по данни на Европейската надзорна мрежа за ЛБ през 2018 г. страните членки са докладвали над 11 000 болни с леталитет към момента на нотифициране ~ 8% (при проследяване на изхода, леталитетът винаги е по-висок!). Заболяването / прочети повече

Съвременна диагностика на хроничния риносинуит с носна полипоза при възрастни

Г. Кукушев С. Стратиева Вл. Николов   Д-р Г. Кукушев, Клиника УНГ, ВМА-София Д-рС. Стратиева, Клиника „Нервни болести“, ВМА-София Вл. Николов, Клиника по Образна диагностика, ВМА-София     Хроничният риносинуит с носна полипоза при възрастни (ХРСП) е социалнозначимо заболяване. В САЩ процентът на тези пациенти е около 4%1. Стандартното лечение на ХРСП е комбинирано – хирургично / прочети повече

Фиг. 2

Ниво на профилактичната култура сред българските пациенти

Доц. д-р Таньо Стефанов, дм, МБАЛ Бургасмед – гр. Бургас   Резюме Относително висок е делът на пациентите, които заявяват, че ходят при лекар само с профилактична цел „по-рядко от един път годишно“. Във високорисковата група на въпроса „Колко пъти годишно посещавате лекар/медицински специалист/с профилактична цел?“, на първо място, но недостатъчно като брой са пациентите, / прочети повече

Фиг. 3

Легионерска болест, усложнена с развитие на остър респираторен дистрес синдром и пневмоторакс

Станислав Коцев1, Искра Томова2, Димитър Иванов3, Милена Карамишева1, Иван Иванов1, Георги Стоилов4, Мария Пишмишева-Пелева1   РЕЗЮМЕ: Легионерската болест е остра инфекциозна болест, протичаща с токси-инфекциозен синдром и тежка пневмония, която често води до дихателна недостатъчност и остър респираторен дистрес синдром. Причинява се от бактерии от род Legionella, най-често Legionella pneumophila, серогрупа 1. Поставянето на етиологична / прочети повече

velikova

Здравна читанка: злополучният урок

Д-р Цветелина Великова, дм, Клинична имунология, Университетска болница Лозенец, ул. Козяк 1, 1407 гр. София. tsvelikova@medfac.mu-sofia.bg     Имунологични разсъждения по литературната творба „Злополучният урок“ от Димитър Точев, публикувана в сборника „Здравна читанка“, 1988 г.   Едно момче по улицата свири, едно момче носле нагоре вири, и где ли то отива в този час – / прочети повече

sykr 3 19

Клинично значение на показателите за периферна обструкция при деца с влошен контрол на астмата и нормален изходен FEV1

Снежина Лазова, Цветелина Великова, Емилия Насева, Пенка Переновска   д-р Снежина Лазова, дм – лекар педиатър, Отделение по педиатрия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД   д-р Цветелина Великова, дм – клиничен имунолог, Клинична имунология, УБ „Лозенец“, СУ „Св. Климент Охридски“   Емилия Насева, дм – главен асистент в Катедра Икономика на здравеопазването, Факултет по обществено / прочети повече

fig 1 4 a

Spiolto Respimat – точният избор (клиничен случай)

Т. Михалова, Р. Петков   Първа Клиника по неспецифични белодробни болести, МБАЛББ “Света София” ЕАД, Медицински университет – София   Kореспонденция: ас. д-р Теодора Михалова, Медицински университет – София, МБАЛББ „Света София” ЕАД, гр. София, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, teodora_mihalova@yahoo.com   М.А.М, мъж на 63 г., постъпва в МБАЛББ “Св. София” на 05.09.2017 / прочети повече

fig 1 3 a

Лечението на ХОББ в реалната практика (представяне на клиничен случай)

Дора Маринова, катедра по белодробни болести, МФ, МУ – София   Кореспонденция: Д-р Дора Маринова, д.м., Университетска болница по белодробни болести „Св. София”, Медицински Университет, София, бул. „Академик Иван Гешов” 19, София, 1431   Представяме клиничен случай на 68-годишна жена с дългогодишни бронхитни оплаквания, диагностицирана с ХОББ преди 2 г. (при екзацербация с хоспитализация), лекувана / прочети повече

dvustranna

Пневмоцистна пневмония при имуносупресирани болни

И. Попова, Ат. Златев, А. Златев, Д. Маринова, М. Плочев, Я. Славова, Б. Велев, Й. Ямакова, Ив. Еленков   д-р Ива Попова, д-р Ат. Златев, доц. д-р Асен Златев, д-р Д. Маринова, д-р М. Плочев, проф. Я. Славова, д-р Б. Велев1, доц. д-р Й. Ямакова – ЦББ, МФ, Медицински университет, София; МБАЛББ „Света София“ ЕАД / прочети повече

tab 1 45

Етиологична структура и in vitro чувствителност към антимикробни средства на бактериални изолати от ДДП в клиники за интензивно лечение в МБАЛ София, ВМА, 2016-2017 г.

И. Гергова, Х. Манолов, В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева   И.Гергова, Х. Манолов – Катедра Военна епидемиология и хигиена – ВМА, София   В. Димов, Е. Кържин, Н. Петров, Е. Одисеева – Катедра Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ВМА, София   Кореспонденция: Доц. д-р Иванка Гергова, д.м., Ръководител на лаборатория „Микробиология”, / прочети повече