Лечебница

Нова терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене

Бьорингер Ингелхайм-България представи Pradaxa® (dabigatran etexilate) – новата революционна терапия за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене, одобрена от Европейската комисия. Доц. Нина Гочева, Национален консултант по кардиология и главен изследовател в клиничното проучване RE-LY в България запозна журналисти и лекари на среща в Националната кардиологична болница със значимите ползи , които Pradaxa® (dabigatran etexilate) / прочети повече

Isoprinosine®

Isoprinosine® е синтетично пуриново производно с имуномодулиращи и противовирусни свойства,  резултат от явното усилване in vivo на имунната реакция на организма. Клиничните проучвания показват, че Isoprinosine® нормализира недостатъчния или увредения клетъчен имунитет. Това става  чрез предизвикването на Th1-реакция, която инициира узряването и диференцирането на Т лимфоцитите и потенцира индуцираните лимфопролиферативни реакции у клетките, активирани от / прочети повече

T-SPOT.TB тестът в съвременната имунодиагностика на туберкулозната инфекция

В началото на двадесет и първи век туберкулозата (ТВ) все още остава сериозно предизвикателство за човечеството, с огромно здравно и социално-икономическо значение. По данни на СЗО приблизително два милиарда са инфектираните с Mycobacterium tuberculosis (MTB), а всяка година около 9 милиона се разболяват и два милиона умират от туберкулоза. Броят на заболелите в Източна Европа / прочети повече

Mястото на индакатерол в лечението на ХОББ.

Ефективност на индакатерол при ХОББ

ХОББ е прогресивна, животозастрашаваща болест, която според данни на СЗО засяга 210 милиона души по света и се очаква през 2020 г. да бъде третата водеща причина за смърт1,2. ХОББ се характеризира с възпалителни промени в малките дихателни пътища (ДП) (с диаметър под 2 мм), водещи до прогресивна и непълно обратима обструкция на въздушния поток. / прочети повече

Dabigatran etexilate – нова терапевтична възможност за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм, което засяга около 1% от общия брой на населението и 10% от хората на възраст над 80 години.1 Рискът от инсулт за хора с предсърдно мъждене е до пет пъти по-голям2,3 от този за хора, които не страдат от предсърдно мъждене. Всяка година до три милиона / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_67

Ин витро тест за диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция

Уважаеми колеги, Евофарма АГ има възможността да Ви представи новия ин витро тест в помощ на клиничната практика в процеса на диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция – T-SPOT®.TB, представител на новото поколение имунологични тестове, свързани с отделянето  на Интерферон –гама (Interferon –gamma Releasing Assay- IGRA).    T-SPOT®.TB се използва за доказване на специфичен клетъчно-медииран / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_49

Ефективна алтернатива за лечение на остър бронхит при деца и възрастни

Острият бронхит е едно от най­честите заболявания, за които па­циентите търсят консултация с лекар. Според разширени проучвания негрипните вирусни респираторни инфекции представляват по-голя­мо икономическо бреме за здравната система от много други заболявания. Експертите вярват, че антибиотич­ната терапия при остър бронхит е по-скоро неефективна, тъй като етиологията му е най-често вирусна. Ето защо има нужда от / прочети повече

graf-Unasyn-articleвъзраст

Терапевтичен ефект на комбинацията sultamicillin и azithromycin при лечение на пневмонии, придобити в обществото

 Инфекциите на дихателните пътища са най-честата причина за посещение на личен лекар. Около 1/3 от всички случаи на възпаление на дихателните пътища (ДП) се падат на долните дихателни пътища, като пневмонията заема първостепенно място сред възпалителните им заболявания1,5. В проучвания за заболеваемостта от инфекции на долните дихателни пътища се посочва, че средната заболеваемост сред възрастното / прочети повече

Основна терапия за ХОББ с тиотропиум

Наскоро в Chest (бр.137, 2010) бе публикуван анализ на потвърдени данни от плацебо-контролирани проучвания с тиотропиум (Tiotropium), обхващащи 19545 пациента с ХОББ, които показват сърдечно-съдовата толерантност на дългодействащото антихолинергично лекарство. В сравнение с плацебо-групата, общата смъртност при пациентите с ХОББ, лекувани с Tiotropium е била намалена на 12%. Системният анализ на потвърдени данни за одобрени / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_68

Индакатерол – новото решение за ХОББ

Статията е подготвена под редакцията на доц. К. Костов, Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София   Според определението на Световната инициатива за обструктивната белодробна болест GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) ХОББ е предотвратима и лечима болест, характеризираща се със значителни извънбелодробни ефекти, които могат да утежнят протичането на болестта. / прочети повече