Лечебница

InSpiro-3-2010print_img_49

Ефективна алтернатива за лечение на остър бронхит при деца и възрастни

Острият бронхит е едно от най­честите заболявания, за които па­циентите търсят консултация с лекар. Според разширени проучвания негрипните вирусни респираторни инфекции представляват по-голя­мо икономическо бреме за здравната система от много други заболявания. Експертите вярват, че антибиотич­ната терапия при остър бронхит е по-скоро неефективна, тъй като етиологията му е най-често вирусна. Ето защо има нужда от / прочети повече

graf-Unasyn-articleвъзраст

Терапевтичен ефект на комбинацията sultamicillin и azithromycin при лечение на пневмонии, придобити в обществото

 Инфекциите на дихателните пътища са най-честата причина за посещение на личен лекар. Около 1/3 от всички случаи на възпаление на дихателните пътища (ДП) се падат на долните дихателни пътища, като пневмонията заема първостепенно място сред възпалителните им заболявания1,5. В проучвания за заболеваемостта от инфекции на долните дихателни пътища се посочва, че средната заболеваемост сред възрастното / прочети повече

Основна терапия за ХОББ с тиотропиум

Наскоро в Chest (бр.137, 2010) бе публикуван анализ на потвърдени данни от плацебо-контролирани проучвания с тиотропиум (Tiotropium), обхващащи 19545 пациента с ХОББ, които показват сърдечно-съдовата толерантност на дългодействащото антихолинергично лекарство. В сравнение с плацебо-групата, общата смъртност при пациентите с ХОББ, лекувани с Tiotropium е била намалена на 12%. Системният анализ на потвърдени данни за одобрени / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_68

Индакатерол – новото решение за ХОББ

Статията е подготвена под редакцията на доц. К. Костов, Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София   Според определението на Световната инициатива за обструктивната белодробна болест GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) ХОББ е предотвратима и лечима болест, характеризираща се със значителни извънбелодробни ефекти, които могат да утежнят протичането на болестта. / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_71

Нови възможности в профилактиката на грипа

Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се разпространява циклично във вид на епидемии, прерастващи в пандемии със сериозни здравни и социално-икономически последици за човешкото общество, посредством временната загуба на работна ръка и натоварването на здравните услуги.4 Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно.4 Цел на настоящата статия е / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_67

Пневмококовите заболявания – глобален здравен проблем

Възможности за ваксинопрофилактика Инфекциите, причинени от пневмококи, са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Инвазивните пневмококови заболявания включват пневмония, менингит и сепсис, а сред най-честите неинвазивни форми на пневмококовата болест са остро възпаление на средното ухо, синузит и бронхит. Въпреки че се засягат всички възрастови групи, най-висока честота на пневмококовите инфекции се / прочети повече

Unasyn® – антибиотик в ренесанс

Случаи от световната лечебна практика Антибиотик, познат и непознат, полунавлязъл в практиката в миналото, но от друга страна със съхранен огромен терапевтичен потенциал. В години на социално-икономически сътресения, отразяващи се във всички сфери на живота, този медикамент не можа да заеме своето достойно място в лечебната медицина, поради много високата му цена при появата му / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_80

Ciclesonide и бронхиална астма

Според определението на GINA 2008 (Global Initaitive for Asthma) астмата е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища (ДП), в което играят роля много клетки. Хроничното възпаление е свързано с хипер­реактивност на ДП, водеща до чести епизоди на задух, свиркане и стягане в гръдния кош, кашлица, предимно през нощта или рано сутрин. Тези епизоди обикновено се / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_21

Vitamin D и здравето ни – невидимият айсберг

д-р Чавдар Стоянов, МДЛ БОДИМЕД   Ролята на витамин Д в калциево-фосфатния метаболизъм и изграждането на костната система са известни  и вниманието на медицината отдавна е фокусирано върху ефекта на ниските нива на витамина върху риска, развитието, терапията и прогнозата на остеопорозата. В последните 10 г., обаче, бе доказана корелация на ниските нива на витамин / прочети повече

inspiro-4-09-print_img_32

Приложение на Arcol® (сребърна вода) при респираторни заболявания

Във време на бум на респираторни заболявания настрана от вниманието на медицинската общност остава едно от най-старите средства в историята на света за борба с тях – среброто. Има над 27 института по света, изследващи влиянието на среброто върху човешкия организъм, и всяка година се докладва за положителното му въздействие при над 80 заболявания.   / прочети повече