Лечебница

Dabigatran etexilate – нова терапевтична възможност за профилактика на инсулт при предсърдно мъждене

Предсърдното мъждене е най-често срещаното нарушение на сърдечния ритъм, което засяга около 1% от общия брой на населението и 10% от хората на възраст над 80 години.1 Рискът от инсулт за хора с предсърдно мъждене е до пет пъти по-голям2,3 от този за хора, които не страдат от предсърдно мъждене. Всяка година до три милиона / прочети повече

InSpiro1-2011print_img_67

Ин витро тест за диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция

Уважаеми колеги, Евофарма АГ има възможността да Ви представи новия ин витро тест в помощ на клиничната практика в процеса на диагноза на латентна и активна туберкулозна инфекция – T-SPOT®.TB, представител на новото поколение имунологични тестове, свързани с отделянето  на Интерферон –гама (Interferon –gamma Releasing Assay- IGRA).    T-SPOT®.TB се използва за доказване на специфичен клетъчно-медииран / прочети повече

InSpiro-3-2010print_img_49

Ефективна алтернатива за лечение на остър бронхит при деца и възрастни

Острият бронхит е едно от най­честите заболявания, за които па­циентите търсят консултация с лекар. Според разширени проучвания негрипните вирусни респираторни инфекции представляват по-голя­мо икономическо бреме за здравната система от много други заболявания. Експертите вярват, че антибиотич­ната терапия при остър бронхит е по-скоро неефективна, тъй като етиологията му е най-често вирусна. Ето защо има нужда от / прочети повече

graf-Unasyn-articleвъзраст

Терапевтичен ефект на комбинацията sultamicillin и azithromycin при лечение на пневмонии, придобити в обществото

 Инфекциите на дихателните пътища са най-честата причина за посещение на личен лекар. Около 1/3 от всички случаи на възпаление на дихателните пътища (ДП) се падат на долните дихателни пътища, като пневмонията заема първостепенно място сред възпалителните им заболявания1,5. В проучвания за заболеваемостта от инфекции на долните дихателни пътища се посочва, че средната заболеваемост сред възрастното / прочети повече

Основна терапия за ХОББ с тиотропиум

Наскоро в Chest (бр.137, 2010) бе публикуван анализ на потвърдени данни от плацебо-контролирани проучвания с тиотропиум (Tiotropium), обхващащи 19545 пациента с ХОББ, които показват сърдечно-съдовата толерантност на дългодействащото антихолинергично лекарство. В сравнение с плацебо-групата, общата смъртност при пациентите с ХОББ, лекувани с Tiotropium е била намалена на 12%. Системният анализ на потвърдени данни за одобрени / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_68

Индакатерол – новото решение за ХОББ

Статията е подготвена под редакцията на доц. К. Костов, Началник на Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия – София   Според определението на Световната инициатива за обструктивната белодробна болест GOLD (Global Initiative for Obstructive Lung Disease) ХОББ е предотвратима и лечима болест, характеризираща се със значителни извънбелодробни ефекти, които могат да утежнят протичането на болестта. / прочети повече

InSpiro-2-2010-print_img_71

Нови възможности в профилактиката на грипа

Грипът е остро инфекциозно заболяване, което се разпространява циклично във вид на епидемии, прерастващи в пандемии със сериозни здравни и социално-икономически последици за човешкото общество, посредством временната загуба на работна ръка и натоварването на здравните услуги.4 Броят на заболяванията от грип превишава неколкократно броя на всички останали инфекции, взети заедно.4 Цел на настоящата статия е / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_67

Пневмококовите заболявания – глобален здравен проблем

Възможности за ваксинопрофилактика Инфекциите, причинени от пневмококи, са водеща причина за заболяемост и смъртност в световен мащаб. Инвазивните пневмококови заболявания включват пневмония, менингит и сепсис, а сред най-честите неинвазивни форми на пневмококовата болест са остро възпаление на средното ухо, синузит и бронхит. Въпреки че се засягат всички възрастови групи, най-висока честота на пневмококовите инфекции се / прочети повече

Unasyn® – антибиотик в ренесанс

Случаи от световната лечебна практика Антибиотик, познат и непознат, полунавлязъл в практиката в миналото, но от друга страна със съхранен огромен терапевтичен потенциал. В години на социално-икономически сътресения, отразяващи се във всички сфери на живота, този медикамент не можа да заеме своето достойно място в лечебната медицина, поради много високата му цена при появата му / прочети повече

InSpiro-1-2010print_img_80

Ciclesonide и бронхиална астма

Според определението на GINA 2008 (Global Initaitive for Asthma) астмата е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища (ДП), в което играят роля много клетки. Хроничното възпаление е свързано с хипер­реактивност на ДП, водеща до чести епизоди на задух, свиркане и стягане в гръдния кош, кашлица, предимно през нощта или рано сутрин. Тези епизоди обикновено се / прочети повече