Лечебница

Revlar_Elipta_1

Комбинацията Fluticasone Furoate/Vilanterol: нова възможност за болните с ХОББ

От откриването на salbutamol през шестдесетте години не са преставали усилията за разработване на нови молекули с по-дълго действие, които осигуряват по-добър контрол на  симптомите и белодробната функция (БФ)1. През 1993 г. са представени salmeterol и formoterol с минимум 12 ч. продължителност на  действие. Слага се началото на терапията с дълго действащи β2агонисти (ДДБА) двукратно / прочети повече

Morning-article_fig1

Вариабилност на симптомите при ХОББ през денонощието

Резюме ХОББ е хронична, прогресивна болест със значителна честота, водеща до инвалидизация и висока смъртност. Влошаването на белодробната функция при ХОББ се придружава с нарастване на симптоматиката. Настоящият обзор прави преглед на последните клинични изпитвания и доказателства за наличието на значителна вариабилност на симптоматиката на ХОББ и възможностите за бързо и успешно повлияване на сутрешните / прочети повече

Beta-fig1Титоренков

Високо селективни бета-блокери и бронхообструктивни болести

ХОББ е широкоразпространена болест, от която страдат милиони хора по света. Възпалението, стоящо в основата на патогенезата, е причина за извънбелодробните прояви. Важен фактор, оказващ влияние върху естествения ход на болестта и ефекта от лечението са придружаващите болести. Сърдечно-съдовите болести заемат водещо място сред придружаващите ХОББ състояния1. По данни на Karoli и Rebrov  27% от / прочети повече

InSpiro-br3-2013.indd

Новите възможности за използване на FOSTER след MART2

Резюме Използването в клиничната практика на beclomethasone dipropionate /formoterol (Foster) за поддържащо лечение на Бронхиланата астма от пулмолозите и алерголозите от цял свят е успешно. Приемането на комбинацията beclometasone dipropionate–formoterol в екстрафайн формула (hydrofluoroalkane formulation) – FOSTER плюс Salbutamol за овладяване на остро появили се симтоми в режим „терапия при нужда” (релийвър) прави възможно лечението / прочети повече

Шишков-prisma-fig1

Контролирана астма – постижима цел с комбинираното инхалаторно лечение

(Нов поглед в PRISMA – PRospectIve Study on asthMA control)   Съвременното схващане за бронхиалната астма поставя в центъра на болестта контрола на астмата (КА) като показател, свързан с качеството на живота (КЖ), притежаващ прогностична стойност по отношение на бъдещ риск и определящ адекватността или необходимостта от промяна на лечението. В последните години дори тежестта / прочети повече

Prospan (eкстракт от бръшлян) – една рационална фитотерапия

Екстрактът от бръшлян притежава изразени бронхоспазмолитични и секретолитични свойства. Терапевтичният ефект при кашлица и бронхиални заболявания е доказан многократно в клинични изследвания. Освен това обширни данни  потвърждават безопасността, особено при приложение при деца. Приложението на бръшлян като лечебно средство при заболявания на дихателните пътища има дългогодишна традиция. Бръшлянът се отнася към групата на добре изследваните / прочети повече

roflumilast-fig1

Рофлумиласт – първа крачка към персонализирана медицина при ХОББ

Всеизвестен факт е, че ХОББ е четвъртата причина за смърт в развитите страни и на пето място в света според данни на СЗО1. Въвеждането на нови медикаменти за лечението увеличава възможностите за терапевтичното повлияване на болестта и за подобряване качеството на живот на болните. Възпалението и екзацербациите – мишени на терапията на ХОББ Основно място / прочети повече

Сефпотек – нов перорален цефалоспорин от трета генерация

В медицинската практика един от най-старите врагове, с които се борим, са бактериите. Постоянното развитие на науката ни даде много силни оръжия за справяне с тях, но в последните години се наблюдава силно редуциране на възможностите за нови антибактериални продукти. Новите молекули антибиотици са истинска рядкост. За времето от 2008 до 2012 година, по данни / прочети повече

NVS_tag CMYK

Комбинираното лечение с дългодействащи бронходилататори – важна стъпка към оптимален симптомен контрол на пациентите с ХОББ

Съвременните препоръки за лечение на ХОББ, публикувани в последната ревизия на GOLD от 2013 г., очертават две главни насоки – 1) редукция на симптомите с подобряване на физическия капацитет и качеството на живота на пациентите и 2) редукция на риска, посредством предотвратяване прогресията на болестта, намаляване честотата на екзацербациите и понижаване на смъртността1. За изпълнението / прочети повече

Оксфорд Имунотек

Оксфорд Имунотек

Мото на Оксфорд Имунотек Оксфорд Имунотек е съвременна, модерна, високотехнологична компания, използваща последните научни достижения и тяхната употреба в медицинската практика. Ние смятаме, че този научен подход ще се запази и през следващите години на взаимно полезно сътрудничество между нас и клиничната медицина, за да помогнем на нашите пациенти в профилактиката, превенцията и лечението на / прочети повече