Лечебница

Противовъзпалителни свойства на амброксол

ANTIINFLAMMATORY PROPERTIES OF AMBROXOL – REWEW K. M. Beeh1, J. Beier1, A. Esperester2, L. D. Paul3 1insaf Respiratory Research Institute, Wiesbaden, Germany, 2Boehringer Ingelheim, Ingelheim, Germany,3Institute of Forensic Medicine, Forensic Toxicology, Ludwig Maximilians University, Munich, Germany   Поради способността му да подпомага възстановяването на нормалната бронхиална секреция и очистването на дихателните пътища, вече повече от / прочети повече

Проучването TIOSPIR: Нови данни за безопасността на Tiotropium Respimat

Антихолинергиците заемат ключово място в поддържащата бронходилататорна терапия на болните с ХОББ от почти всички групи1. Те имат малко нежелани системни ефекти поради слабата им абсорбция при инхалиране2. От регистрацията му през 2002 г. до сега Tiotropium (дългодействащ антихолинергик с 24-часов ефект на действие), доставян чрез устройството HandiHaler, се препоръчва постоянно в ръководствата като медикамент / прочети повече

Tiospir_InSpiro_Fig_1

Tiotropium Respimat: преди и след TIOSPIR

GOLD 2013 (преди TIOSPIR): Tiotropium, доставян чрез Respimat Soft Mist Inhaler се асоциира със сигнификантно увеличен риск от смъртност в сравнение с плацебо. Преди TIOSPIR С въвеждането на инхалаторен tiotropium веднъж дневно посредством HandiHaler в клиничната практика се постави началото на нова ера в лечението на пациентите с ХОББ1. Редица проучвания показаха, че Tiotropium HandiHaler / прочети повече

GLOW_Fif_1

Glycopyrronium при ХОББ: от GLOW1 до GLOW6

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с прогресивно ограничение на въздушния поток, което води да диспнея, намален физически капацитет, хронична кашлица и експекторация1. Бронходилататорите, включително дългодействащи­те мускаринови антагонисти (ДДМA), са в основата на настоящото фармакологично лечение на ХОББ. Gly­copyrronium е ДДМА, който се прилага веднъж дневно за лечение на ХОББ. Предходни проучвания са показали, / прочети повече

Revlar_Elipta_1

Комбинацията Fluticasone Furoate/Vilanterol: нова възможност за болните с ХОББ

От откриването на salbutamol през шестдесетте години не са преставали усилията за разработване на нови молекули с по-дълго действие, които осигуряват по-добър контрол на  симптомите и белодробната функция (БФ)1. През 1993 г. са представени salmeterol и formoterol с минимум 12 ч. продължителност на  действие. Слага се началото на терапията с дълго действащи β2агонисти (ДДБА) двукратно / прочети повече

Morning-article_fig1

Вариабилност на симптомите при ХОББ през денонощието

Резюме ХОББ е хронична, прогресивна болест със значителна честота, водеща до инвалидизация и висока смъртност. Влошаването на белодробната функция при ХОББ се придружава с нарастване на симптоматиката. Настоящият обзор прави преглед на последните клинични изпитвания и доказателства за наличието на значителна вариабилност на симптоматиката на ХОББ и възможностите за бързо и успешно повлияване на сутрешните / прочети повече

Beta-fig1Титоренков

Високо селективни бета-блокери и бронхообструктивни болести

ХОББ е широкоразпространена болест, от която страдат милиони хора по света. Възпалението, стоящо в основата на патогенезата, е причина за извънбелодробните прояви. Важен фактор, оказващ влияние върху естествения ход на болестта и ефекта от лечението са придружаващите болести. Сърдечно-съдовите болести заемат водещо място сред придружаващите ХОББ състояния1. По данни на Karoli и Rebrov  27% от / прочети повече

InSpiro-br3-2013.indd

Новите възможности за използване на FOSTER след MART2

Резюме Използването в клиничната практика на beclomethasone dipropionate /formoterol (Foster) за поддържащо лечение на Бронхиланата астма от пулмолозите и алерголозите от цял свят е успешно. Приемането на комбинацията beclometasone dipropionate–formoterol в екстрафайн формула (hydrofluoroalkane formulation) – FOSTER плюс Salbutamol за овладяване на остро появили се симтоми в режим „терапия при нужда” (релийвър) прави възможно лечението / прочети повече

Шишков-prisma-fig1

Контролирана астма – постижима цел с комбинираното инхалаторно лечение

(Нов поглед в PRISMA – PRospectIve Study on asthMA control)   Съвременното схващане за бронхиалната астма поставя в центъра на болестта контрола на астмата (КА) като показател, свързан с качеството на живота (КЖ), притежаващ прогностична стойност по отношение на бъдещ риск и определящ адекватността или необходимостта от промяна на лечението. В последните години дори тежестта / прочети повече

Prospan (eкстракт от бръшлян) – една рационална фитотерапия

Екстрактът от бръшлян притежава изразени бронхоспазмолитични и секретолитични свойства. Терапевтичният ефект при кашлица и бронхиални заболявания е доказан многократно в клинични изследвания. Освен това обширни данни  потвърждават безопасността, особено при приложение при деца. Приложението на бръшлян като лечебно средство при заболявания на дихателните пътища има дългогодишна традиция. Бръшлянът се отнася към групата на добре изследваните / прочети повече