Смисъл на броя

fig 1 3 8

Човешката чревна микробиота – неглижираният орган

Ваня Герова, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Здравето се определя от микробиотата в нашето черво. Всички болести започват от червото. Хипократ     С осъзнаването на критичната роля на „неглежирания орган“ – / прочети повече

fig 1 3 7

Пробиотици, пребиотици и синбиотици – модулатори на чревната микроекология

Ваня Герова – Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   Нека храната да е лекарство и лекарството да е храна. Хипократ   Исторически перспективи   Поглеждайки назад в историята, концепцията за използване на живи / прочети повече

fig 1 3 6

Пожар в гората: Неблагоприятни ефекти на антибиотиците върху здравата чревна микробиота

Ваня Герова, Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, Медицински Университет, София   Кореспонденция: Доц. Ваня Герова, д.м., Катедра по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ, ул. „Бяло море“ 8, e-mail: vanger@hotmail.com   През последните две десетилетия чревната микробиота (ЧМ) е призната за ключов играч в основни жизнени функции, като храносмилане, енергиен метаболизъм и възпаление, чрез модулиране на / прочети повече

tab 5 3

Пробиотици и някои гастроентерологични болести

Антония Атанасова   Кореспонденция: Доц. д-р Антония Атанасова, д.м., УМБАЛ „Св. Марина“ Клиника по гастроентерология, бул. „Хр.Смирненски“ № 1; 9010 Варна; МУ- Варна Катедра по анатомия и клетъчна биология, ул. „Марин Дринов“ №55, 9000 Варна; aniatanassova@abv.bg   „По-мъдро е да поддържаме реда, вместо да го възстановяваме. Да се лекуваме, след като сме се разболели, е / прочети повече

simvol

Бронходилататорите – „milestones“ в терапията на ХОББ

Коста Костов, Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Света Анна”, София   Медицински център „INSPIRO”, София, ул. „Петър Протич” 4   На 4 март 1958 година музикалният свят се събужда с „първите петли” на модалния джаз. Един от найконцептуалните албуми на всички времена, вероятно най-брилянтният продукт на Майлс Дейвис, е факт – „Milestones”. Майлс се е / прочети повече

fig 1 7

Фармакология на мускариновите антагонисти, използвани като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Магдалена Кондева-Бурдина, Николай Данчев   Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000, e-mail: gmomekov@gmail.com     Инхалаторните антагонисти на мускариновите рецептори (M-холинолитици), са лекарства, които се препоръчват за фармакологичен контрол като инхалаторни бронходилататори (БДТР) при ХОББ и / прочети повече

fig 1 6

Адренергични рецептори в белия дроб, клетъчни ефекти и рационален лекарствен дизайн на селективни β2-агонисти

Румяна Симеонова1 Магдалена Кондева1, Юлиян Войников2, Георги Момеков1   1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, МУ-София; 2Катедра по химия, Фармацевтичен факултет, МУ-София.   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000, e-mail: gmomekov@gmail.com     Съвременното лечение с инхалаторни симпатикомиметици се провежда изключително с високо-селективни пълни или парциални / прочети повече

sykr 5

Фармакология на селективните β2-агонисти като инхалаторни бронходилататори

Георги Момеков, Деница Момекова, Спиро Константинов, Фармацевтичен факултет, МУ-София   Кореспонденция: проф. Георги Цв. Момеков, Фармацевтичен факултет, МУ-София, ул. Дунав 2, София 1000 e-mail: gmomekov@gmail.com     Множество патогенетични фактори и механизми медиират обструктивната симптоматика при астма и ХОББ, като например бронхиалната хиперреактивност към бронхоконстриктори и патологичното ремоделиране на бронхиалното дърво и белодробната тъкан1-5. Друга / прочети повече

ime 3

Не сме получили въздуха от дедите си, а го вземаме назаем от децата си

Д-р Александър Симидчиев, гост-редактор на броя   Здравейте колеги!   Когато проф. Костов ме покани да координирам брой на сп. InSpiro на тема „Въздухът, който дишаме“, проектът ме грабна с възможността да направим нещо уникално не само в български, но и в европейски, а защо не и в глобален план. Възможността да погледнем към проблемите / прочети повече

resum

Градска климатология в България – теория и перспективи

Калоян Иванов   Кореспонденция: Калоян Иванов, кфмн, научен сътрудник, Научен Институт Хидрология и Метеорология, БАН, kaloyan.ivanov@meteo.bg     Градската климатология представлява клон от общата климатология, който изследва многогодишните взаимодействия между атмосферата и урбанизираните територии. Градските климати могат да се определят като най-силно „антропогенизираните климати“, тъй като влиянието на човешката дейност върху климата, особено в периоди / прочети повече