Смисъл на броя

Как да започнем програма за обучение и използване на ехография на бял дроб в нашата практика

Създаването на програма за ехография на бял дроб в дадена институция не само е възможно, но е лесно постижимо. Необходимите съставки за успешна рецепта са: административна подкрепа, мотивация, ехограф(и), експерт – лидер, учебна програма, материали за обучение.     Административна подкрепа    Административната подкрепа като външна мотивация може да дойде по линия на задължение. Например / прочети повече

Протоколи и находки при чести респираторни синдроми и болести

След запознаването с техниката на сканиране и основните находки при белодробната ехография следва клиничното приложение при синдроми и диагнози.     Остра дихателна недостатъчност   Протоколът BLUE (Bedside Lung ULtrasound in Emergency)стои в основата на ехографската диагноза на острата дихателна недостатъчност1. BLUE позволява бърза оценка при леглото на болния, която отнема между 30 секунди и / прочети повече

Торакоцентеза

Използвани съкращения ПИ – плеврален излив ТЕ – торакална ехография     Популярността и употребата на ултразвук в пулмологията нарасна изключително много в последните години както в диагностичен, така и в терапевтичен аспект и достигна до степен в някои насоки да изпреварва други диагностични методи като обзорна белодробна рентгенография и КТ на бял дроб1. Това / прочети повече

Роля на ехографията на белия дроб при бременни жени

Бременността е физиологично състояние при жената, като нейното проследяване не налага извършването на специализирани радиологични изследвания, още повече, че йонизиращата радиация, особено в ранните ѝ срокове (в първия триместър), може да има потенциално неблагоприятно въздействие върху развитието на плода. От друга страна, страхът от ятрогенна увреда често възпира медицинските специалисти от ползването на полезни в / прочети повече

Торакална ехография в детска възраст

Торакалната ехография  (ТЕ) е нов образен метод, претърпял бърза еволюция през последните две десетилетия. В условията на пандемията от  COVID-19 той се утвърди като първа линия при оценка на пациенти в спешните звена. Ултрасонографското изследване е надеждна алтернатива на конвенционалната рентгенография с редица предимства – липса на йонизиращо облъчване, което позволява повторяемост и динамично проследяване, / прочети повече

Ехография на бял дроб и плевра при Ковид-19

Пандемията от Ковид-19 доведе до значителен интерес към белодробната ехография. Вече са доказани високата диагностична стойност на метода, възможността за триаж в спешното отделение или приемния кабинет и динамично проследяване на аерацията на белодробните полета. Ехографията на бял дроб при хоспитализираните и понякога в спешното отделение почти винаги се комбинира с фокусирана ехокардиография и често / прочети повече

Ехография на бял дроб и плевра – въведение, апаратура, техника на сканиране

Ехографията на белия дроб и плевра отбелязва значително развитие в последните две десетилетия. Считана първоначално за метод без приложения при повечето белодробни болести, с малки изключения – плеврален излив, в момента методът се ползва широко навсякъде по света от множество специалности – интернисти, фамилни лекари, кардиолози, интензивисти, пулмолози, спешни медици, педиатри, акушер-гинеколози. Много професионални общества / прочети повече

Балнеолечение и морелечение за силен имунитет

Повече от 110 години, откакто е създаден първият български морски курорт Св. св. Константин и Елена, хората идват тук заради благоприятните за здравето биоклиматични условия, морето и морските бани, както и заради термалната минерална вода, която с лечебните си свойства спомага за осъществяването на пълноценна медицинска профилактика, рехабилитация и подобряване на общия тонус и имунитет / прочети повече

Възможности на калолечението и морелечението за рехабилитация на пациенти с късен постковид синдром

България е страна с повече от 100-годишни традиции в курортното лечение поради изключителното си богатство на благоприятен климат, красива природа и многобройни находища на минерални води и лечебна кал.   По Българското черноморие с дължина от 378 км са разположени най-известните ни курортни центровe, предлагащи уникални природни богатства – море, безкрайни плажове, благоприятен климат, минерални / прочети повече

koritsa_64

Балнеолечение и здраве

Малко история   От дълбока древност по нашите земи е имало преклонение пред лечебните свойства на минералните води. Траките са изграждали нимфеуми, в които са извършвали специални оздравителни обреди. Римляните са познавали силата и значението на минералните води и са строили множество асклепиони, където са се възстановявали след дълги битки.   Средновековието е белязано с / прочети повече