Автори

Божко Божков

Божко Божков, д-р, отделение по алергология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ - Плевен Кореспонденция: Божко Божков, e-mail: bozhkobozhkov@live.com

Боримир Фурнаджиев

Боримир Фурнаджиев

Д-р Боримир Фурнаджиев е известен специалист в областта на УНГ Болестите и Отоневролог с над 30 години лекарска практика. Бил е асистент в Клиниката по Отоневрология на Медицинска Академия под ръководството на „бащата” на българската Отоневрология проф. Ат. Кехайов, а също и асистент в Института по УНГ Болести на ИСУЛ-София. Работил е няколко години в американска болница в Тел Авив, Израел. Има над 100 медицински публикации в различни издания у нас , Израел, Франция, Гърция, САЩ, Канада. Има второ висше образование от УНСС, София „Дипломиран мениджър в здравеопазването”, което му позволява няколко години да бъде управител на болница и главен експерт в областта на здравеопазването. Завършил е курс по Психоанализа и работа с тъй наречените „гранични състояния”, „паник атака”„немотивирани страхови състояния” и „колективна психотерапия” в Рамат Ган, Израел.

Борислав Владимиров

Проф. Борислав Владимиров, д.м., Клиника по гастроентерология; УМБАЛ „Царица Йоанна” - София

Борислав Димитров

Борислав Димитров, д-р, ст. асистент, Клиника по дерматовенерология и алергология, Военномедицинска академия – София

Боряна Върбанова

Боряна Върбанова, д-р, д.м., доцент, Втора детска клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Боряна Желева

Боряна Желева

Боряна Желева е журналистка. През годините работи в Българската телеграфна агенция (БТА), вестниците „Софийска правда“, „Демокрация“, „Континент“, „Глашатай“, в Радио Франс ентернасионал (RFI), сътрудничи на много български периодични издания, на Българското национално радио (БНР), преподава във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“. Пише поезия от ученическите си години. Стихотворенията й са представяни на рецитали в България и Унгария. Композиторът Димитър Николов създава кантати и песни по нейни текстове, изпълнявани в България, Швеция, Германия, Италия, Франция.

Боян Балев

Боян Балев, д-р, д.м., доцент, Център по образна диагностика, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна

Бояна Банова

Бояна Банова, д-р, гл. асистент, Клиника по оториноларингология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Бранимир Пенев

Бранимир Пенев, д-р, Клиника по Образна диагностика, Токуда Болница - София Кореспонденция: Бранимир Пенев, д-р, Клиника по Образна диагностика, Токуда Болница - София, бул. Н. Вапцаров 51 Б, гр. София 1407, branimir_penev@abv.bg

Валентин Икономов

Валентин Икономов, д-р, д.м., доцент, Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Кореспонденция: Доц. д-р Валентин Икономов, Клиника по нефрология и диализа, УМБАЛ „Св. Марина”, бул. „Хр. Смирненски” № 1, 9010 Варна