Автори

Валика Борисова

Валика Борисова, зав.сектор Микробиология в МДЛ БОДИМЕД

Ванеса Мюлнер

Ванеса Мюлнер - Кантонално училище Бургграбен, Интердисциплинарен център за медицина на съня, Кантонална болница – Сент Гален, Швейцария

Ваня Илиева

д-р Ваня Илиева, гл. асистент, Първа вътрешна клиника, УМБАЛ „Стара Загора” ЕАД, Стара Загора Кореспонденция: д-р Ваня Илиева, Първа вътрешна клиника, УМБАЛ „Стара Загора” ЕАД, ул „Армейска” № 11, Стара Загора 6003; e-mail: ilvan@abv.bg

Ваня Костадинова

Клиника по белодробни болести, МБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна Кореспонденция: Д-р Ваня Костадинова, Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ ”Св. Марина” – Варна, бул. ”Христо Смирненски” 1, e-mail: v_vanqkostadinova@abv.bg

Ваня Цонева

д-р Ваня Цонева, д.м. , Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Стара Загора” – Стара Загора

Ваня Юрукова

доц. д-р Ваня Юрукова, д.м. зам. изпълнителен директор на Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести “Св. София” ЕАД Кореспонденция: доц. д-р Ваня Юрукова, СБАЛББ “Св. София” ЕАД, София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 19

Васил Велчев

Васил Велчев

д-р Васил Велчев, Кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Анна”, София Кореспонденция: Д-р Васил Велчев, Кардиологична клиника, УМБАЛ „Св. Анна”, ул. „Д. Моллов” 1, 1709 София; e-mail: vasilvelchev@yahoo.com

Васил Женков

д-р Васил Женков, асистент в Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска” – София

Васил Йорданов

д-р Васил Йорданов, Клиника по гръдна хирургия; ВМА – София

Велин Стратев

д-р Велин Стратев, асистент към Катедра Вътрешни болести, ВМА-МБАЛ-Варна Копеспонденция: Д-р Велин Колев Стратев, ВМА - МБАЛ - Варна, бул. „Христо Смирнески” 3, гр. Варна 9010, е-mail: velin_stratev@mail.bg болести,