Автори

Андреас Кноблаух

Андреас Кноблаух - Кантонално училище Бургграбен, Интердисциплинарен център за медицина на съня, Кантонална болница – Сент Гален, Швейцария

Андрей Кузманов

Андрей Кузманов, Национална референтна лаборатория по микология и СПИ, Национален център по заразни и паразитни болести Кореспонденция: Д-р Андрей Кузманов, главен асистент, гр. София, бул. „Янко Сакъзов” 26, e-mail: akouzmanov@gmail.com

Анелия Драганова

Д-р Анелия Драганова – асистент към Катедра Патофизиология, Медицински университет - Пловдив, 4002 Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15 А, email: adraganova@pathophysiology.info

Ани Илков

Ани Илков е роден на 11.01.1957 г. в с. Ружинци, Видинско. Завършил е английска гимназия във Видин, а после и Българска филология в СУ "Св. Климент Охридски", където по-късно - след около година работа в Металургичния комбинат в Кремиковци - става преподавател по Възрожденска литература. Бил е гостуващ лектор във Великобритания (1997-99), а понастоящем в Индия (от 2006 г.). Има изследвания в областта на възрожденската и новата литература. Преводач. Женен, с една дъщеря. Автор на стихосбирките: "Любов към природата" (1989; 2004), "Поля и мостове" (1990), "Любовници" (1991), "Изворът на грознохубавите" (1994), "Етимологики" (1996), "Зверовете на Август" (1999) и "Мала АзиЯ на душата" (2004). В известен смисъл неговото творчество бележи прехода към постмодернизма в българската литература, или поне поезия.

Анна Кирчева

д-р Анна Кирчева, МБАЛ „Св. Анна“ – Варна

Анна Христова

д-р Анна Христова, Главен асистент, Катедра по патофизиология, Медицински университет - Пловдив

Антоанета Гатева

Антоанета Гатева, д-р, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” – София Кореспонденция: Д-р Антоанета Гатева, Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, бул. „Георги Софийски” 1, София 1431; e-mail: tony_gateva@yahoo.com

Антон Дончев

Антон Дончев, докторант по философия в Нов Български Университет donchev.anton@gmail.com

Антония Цоневска

доц., д-р Антония Цоневска, дм, Началник на отделение по нуклеарна медицина, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София Кореспонденция: доц. д-р Антония Цоневска, Началник на отделение по нуклеарна медицина, СБАЛО-ЕАД, София, ул. Пловдивско поле 6, София 1756, E-mail dr.tzonevska@gmail.com

Арман Постаджиян

Д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм, асистент, лекар – ординатор, Клиника по Кардиология, Университетска болница “Света Анна” - София Корреспонденция: доц. Арман Постаджиян, Кардиологична клиника МБАЛ „Света Анна”, София, ул. «Димитър Моллов» 1, armanp@abv.bg