Автори

Антония Цоневска

доц., д-р Антония Цоневска, дм, Началник на отделение по нуклеарна медицина, Специализирана болница за активно лечение по онкология ЕАД, София Кореспонденция: доц. д-р Антония Цоневска, Началник на отделение по нуклеарна медицина, СБАЛО-ЕАД, София, ул. Пловдивско поле 6, София 1756, E-mail dr.tzonevska@gmail.com

Арман Постаджиян

Д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм, асистент, лекар – ординатор, Клиника по Кардиология, Университетска болница “Света Анна” - София Корреспонденция: доц. Арман Постаджиян, Кардиологична клиника МБАЛ „Света Анна”, София, ул. «Димитър Моллов» 1, armanp@abv.bg

Асен Кънев

д-р Асен Кънев, НПЦВЕХ – ВМА

Асен Янчев

Асен Янчев, д-р, гл. асистент, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, Варна Кореспонденция: д-р Асен Янчев, Клиника по онкология, УМБАЛ „Света Марина”, бул. „Христо Смирненски” № 1; e-mail: asen66@abv.bg

Атанас Койчев

д-р Атанас Койчев, гл. асистент, Клиника по пулмология, ендокринология, професионални болести и нефрология, УМБАЛ „Стара Загора” – Стара Загора

Атанас Янев

д-р Атанас Янев, Клиника по белодробни болести, Венномедицинска Академия - София, ул. Георги Софийски 3,1606 София

Бистра Галунска

Бистра Галунска, д-р, д.ф., доцент, Катедра по биохимия, молекулна медицина и нутригеномика, Медицински университет – Варна

Богомила Маневска

Богомила Маневска, д-р, д.м.н., професор, Център по клинична патология, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна, Медицински университет – Варна

Божидар Друмев

Д-р Божидар Друмев, ординатор във II вътрешно отделение по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ “Св. Марина” - Варна

Божидар Финков

доц. Божидар ФИНКОВ, дм, началник на Клиника по кардиология, Университетска болница “Света Анна” София, основател и класик на българската инвазивна кардиология, в която област е и националният ни консултант Доц. Д-р Божидар Финков е председател на Българското дружество по интервенционна кардиология, член е на Европейското дружество по кардиология. Специализирал е в Университетската клиника във Франкфурт на Майн при знаменития кардиоинвазист професор Мартин Калтенбах, както и в САЩ, Швейцария, Холандия, Чехия. Автор на над 150 научни публикации в наши и чужди издания. Министър на здравеопазването (2001 – 2003).