Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

Глаголица и кирилица – начин на употреба (Част I)

На 11 май 1851 г. в гр. Пловдив се случва едно знаменателно събитие, което има изключителни последици за формирането и духовното укрепване на българската нация през Възраждането. На тази дата Найден Геров организира първото честване на делото на светите братя Кирил и Методий в своето училище,наречено на тяхно име. Този празник на буквите и просветата / прочети повече

Островът

Проф. Тодор Кръстев, д.а.н. е архитект, дългогодишен преподавател по Опазване на архитектурното наследство в Университета по архитектура, строителство и геодезия, почетен член на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (ИКОМОС), международно признат експерт на ЮНЕСКО и ИКОМОС по Световното наследство, ръководител на Концепцията за опазване и развитие на остров „Св. Св. Кирик / прочети повече

Опит за посредственост

”Повече от всичко посредствеността ненавижда духовното превъзходство. Тъкмо тази ненавист е в наше време изворът на всемирната омраза.“ Стендал, „За любовта“   „Великите души имат нужда от легитимност. Във възвишени часове човек чувства строгата йерархичност на вселената.“ Р. Музил, „По образ и подобие“    „Ти си благословен, защото мислиш като всички останали.“ (принц Хенрих) Шекспир, / прочети повече

Специализирано звено за провеждане на клинични изпитвания

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Ефектите на органичния германий като помощна терапия при ХОББ

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат. / прочети повече

Efficacy and Safety of Viusid and Asbrip in Hospitalized Patients with Mild and Moderate COVID-19: A Randomized Controlled Trial

Резюме   ИЗВАДКА С ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ Статията е налична на: https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=109173   Цели: Целта на това проучване е да се тестват Viusid и Asbrip като адюванти към стандартното лечение на пациенти с болест COVID-19, което би могло да благоприятства възстановяването на пациентите и да намали дните на хоспитализация. Дизайн: Това е рандомизирано, отворено, контролирано / прочети повече

Защо на младите лекари е интересна неврологията?

Защо на младите лекари им е интересна неврологията и избират да  посветят  живота си на нея, не знам. Но мога да кажа защо аз я избрах.   Неврологията е изключително сложна наука, но това я прави вълнуваща за мен. Бих я описал като лабиринт, в чието начало е поставен пациентът със своето конкретно оплакване и / прочети повече

Неврологични прояви в острата фаза и неврологични последствия в късната фаза на продължителен Covid-19. Мозъчни инсулти и Covid-19

Пандемията COVID-19 продължава да се разпространява по целия свят. Високата вирулентност на вируса и сериозно увеличената смъртност и инвалидност наложиха много рестрикции и промени в здравните заведения. Наложи се преструктуриране на цялото здравеопазване по целия свят. Широкото разпространение на инфекцията, както и тежкото ѝ протичане, породиха голям интерес и нужда от подробно изучаване на болестта. / прочети повече

Амиотрофична латерална склероза и нейните белодробни аспекти

Амиотрофична латерална склероза (АЛС) представлява невродегенеративна болест, засягаща централния и периферния двигателен неврон. Известно е като болест на Charcot, който първи описва болестта, или като болест на Lou Gehrig – американски бейзболист, страдал от болестта.     Епидемиология   Среща се в целия свят. Честотата на болестта е 5 на 100 000 души, като 50 пъти / прочети повече

Туберозна склероза и лимфангиолейомиоматоза, мултидисциплинарен диагностичен и терапевтичен проблем

Какво представлява комплексът туберозна склероза?   Комплексът туберозна склероза (TSC) е генетично обусловен мултисистемен невро-кутанен синдром, характеризиращ се с класическа клинична триада на лицеви ангиофиброми, епилептични синдроми и умствена изостаналост. TSC е втората най-често срещана факоматоза след неврофиброматоза тип 1 и е резултат от дисфункции в клетъчната диференциация, пролиферация и миграция в ранните етапи на / прочети повече