Акцент на началната страница

Статията ще бъде включена в секция „В този брой“ в началната страница.

TLCO и KCO – Призрака и Мрака на функционалната диагностика

Като пулмолози на нас често ни се налага да правим редица изследвания, за да уточним състоянието на болния. Когато дойде ред за функционалните такива обаче, се озоваваме в света на сенките. Параметрите, които мерим, са просто сянка на процесите, които се развиват в белите дробове. Какво стои зад тях е важно. Какво е разположението му / прочети повече

Спирометрията – позната и непозната

Резюме   Сред функционалните диагностични тестове в пулмологията спирометрията несъмнено е най-разпознаваемият и най-широко достъпен в практиката метод. Тя е полезен метод за диагностициране на ранни болестни промени и често осигурява физиологично потвърждаване на клинично поставената диагноза. Когато се изпълнява и интерпретира правилно, може да служи и за оценка на прогресията на болестта и терапевтичния / прочети повече

Функционално изследване на дишането в новите реалности

Резюме   Непредсказуемото начало и продължителност на пандемията Ковид-19 повдигна редица въпроси и съображения относно противоинфекциозния контрол при провеждане на тестове за функционално изследване на дишането (ФИД) в амбулаторни и болнични условия. В отговор на това водещите респираторни общества разработиха препоръки за защита на пациентите и персонала във функционалните лаборатории. При необходимост от провеждане на / прочети повече

Пулмологията е велика, респираторната физиология – великолепна

  Използвани съкращения: АКМ – алвеоло-капилярна мембрана ВК - витален капацитет ДО - дихателен обем ДП - дихателни пътища ДС - дихателна система ИК - инспираторен капацитет ОО - остатъчен обем ООИ - остатъчен обем на издишване ОХДК - оксихемоглобинова дисоциационна крива ООВ - остатъчен обем на вдишване ФОК - функционален остатъчен капацитет CO - въглероден окис CO2 - въглероден диоксид Hb - хемоглобин HbO2 - oксихемоглобин NO - азотен оксид / прочети повече

InSpiro_Korica_br3_2021__169x225

Функционално изследване на дишането – минало, настояще и бъдеще

Методите за функционално изследване на дишането (ФИД) са водещо средство за оценка на функционалното състояние на дихателната система. В клиничната практика процесът на интерпретация се основава на експертно мнение и включва разпознаване на определени модели (обструктивен, рестриктивен, смесен и норма), както и степенуване на тежестта съгласно международно приети препоръки.   Диагностичната стойност на функционалните изследвания / прочети повече

За покварата и надеждите

  Духът укрепва с добродетели,  както тялото със здравословна храна.   На двете фотографии се вижда интериорът на изоставеното читалище в град Шипка, свидетел на пасивността, с която допуснахме духовната разруха. Сградата е построена през 1930 година с все още видимо интериорно великолепие. Читалището е основано преди 160 години.         Не знам / прочети повече

Аз съм синонимният човек на самотата…

Иван Теофилов е един от най-стойностните ни национални поети от втората половина на ХХ век. Той е сред тъй наречените „тихи“ лирици със солидно присъствие в българската поезия. През целия си творчески път се опази от евтиния възторг, от кухия патос, от възпевните интонации. Той се интересува преди всичко от вътрешния глас, който идва от / прочети повече

Константин Павлов: Изповедта трябва да бъде гола

Константин Павлов е роден на 2 април 1933 година в с. Витошко, Пернишко. Завършва гимназия през 1952 г. Следва право в СУ „Св. Климент Охридски“. Редактор в Радио София (1957–1959). Редактор в „Български писател“ (1961–1962; 1964–1965). Редактор във в. „Литературен фронт“ (1963). Редактор в „Мултифилм“ (1965-1966). От 1966 до 1975 г. му е забранено да / прочети повече

Зограф: Светът е загубил моралното си равновесие

Йордан Людмилов Нанчев е роден на 2.05.1955 година в Хасково. Завършил e българска филология във Висшия педагогически институт – Шумен (1979) и право в СУ „Св. Климент Охридски” (1998). Член на Съюза на българските писатели (2011).Доктор по книгознание, библиотекознание и библиография в УниБИТ (2012). Работил е като учител, специалист в Окръжния съвет за култура, уредник / прочети повече

Любомъдрие Николай Милчев: Добра е неподозираната поезия, която си повтаряш.

Никола Иванов разговаря с поета Николай Милчев     Николай Милчев – роден е на 1.02.1958 г. в Плевен. Завършва българска филология във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. Водил е предаването „Поетична сряда” в Телевизия 2001. Бил е заместник-главен редактор на в. ”Средношколско знаме”. Работи в системата на образованието, в момента е учител по български / прочети повече