Вдъхновение

Брой № 5 (48) / декември 2018, Тежка еозинофилна астма

 

Всичко е в нашите ръце

 

В древнокитайска притча се разказва за ученик, който

се опитал да затрудни с въпрос учителя си.

Между двете си ръце държал пеперуда и попитал учителя

дали тя е жива, или мъртва.

Ако учителят отговорел, че е жива, то ученикът щял да

притисне ръцете си и да я убие.

Ако учителят отговорел, че е мъртва, то ученикът щял да

разтвори ръцете си, за да може тя да излети.

Учителят отговорил на ученика, че всичко е в неговите ръце.

Да бъде пеперудата мъртва или жива.

Наскоро „видях“ тази притча в един по-частен или може би в

по-общ смисъл?

Любовта като пеперуда между ръцете ни.

Ако я притиснем, ще я „убием“.

Ако ги разтворим, тя ще „излети“.

Наистина, всичко е в нашите ръце…

 

                                                   Костадин Пампов

 

 

РОЖДЕСТВО

 

Сняг заваля в онази нощ, но късно.

Светът не можеше да стане бял.

Човечеството вече беше мръсно.

То вече бе направено от кал.

 

Затътри Йосиф калните галоши

към кръчмата – да черпи по едно.

По три изпиха, гледаха го лошо:

баща на син с неясно потекло.

 

И той се срина. Злото се прокрадна

във иначе добрата му душа.

И се прибра вместо с цветя – със брадва.

Замахна, но се свлече във калта.

 

Мария с гняв измоли небесата,

на две превита в калния си шал:

Дано синът ми ходи по водата!

Дано и той не гази в тази кал!

 

                                   Камелия Кондова


 

Вашият коментар