Рискови фактори за развитие на туберкулоза при пациенти на терапия с блокери на TNFα. Какво знаем в действителност?

Брой № 1 (34) / февруари 2016, Новости в респираторната медицина

Risk Factors for Tuberculosis in Patients Receiving Tumour Necrosis Factor-α Blockers: What Do We Really Know?

 

Botha P., Koegelenberg C. Respiration, 2015; 90:185–186.

 

Туберкулозата остава една от широко разпространените инфекции, засягащи човечеството. Една трета от населението на света е засегнато от латентна туберкулоза. Значително е и числото 650 000 на установените случаи на лекарствена резистентност спрямо туберкулозния микобактерий. В светлината на тези обстоятелства се появява и лечение с блокери на TNFα, които се използват за лечение на различни автоимунни заболявания.

TNFα играе главна роля в имунната реакция срещу туберкулозния бактерий. Отдавна се твърди, че блокирането на този медиатор повишава риска за развитие на заболяването. Относителният риск за развитието на туберкулоза варира между 1.6 – 25 пъти. Голямото колебание в степента на риска се определя от използвания медикамент, разпространението на заболяването в конкретната популация, продължителността на проследяване, наличието на съпътстващи заболявания и употреба на други имуносупресори.

Блокерите  на TNFα – adalimumab и infliximab са с 3 – 4 пъти по-висок рисков профил да предизвикат туберкулоза, сравнено с etanercept. Често изявата на туберкулозата е екстрапулмонална.

В настоящата статия се цитират данните от рет­роспективно проучване на Borekci et al., обследващо пациенти на терапия с TNFα блокери. Най-честите показания за провеждане на лечение с TNFα блокери са анкилозиращ спондилит, ревматоиден артрит и болест на Бехчет. Анализът обхваща десетгодишен период от 2003 г. до 2013 г. в един клиничен център в Турция. Пациентите са изследвани за латентна туберкулоза чрез преглед от пулмолог, рентгенография и кожен тест за туберкулоза (тест на Манту). Деветмесечна профилактика с isoniazid е провеждана при позитивен кожен тест ≥ 5 мм, рентгенологични данни за предходна белодробна туберкулоза, анамнеза за контакт с болен през изминалата година, без да е провеждан профилактичен курс на лечение и по преценка на пулмолога. При 63.6% от пациентите, нуждаещи се от профилактика с isoniazid, е проведена такава. Най-честата причина за предписването ù е бил позитивен кожен туберкулинов тест. В последствие при 16 пациенти от общата кохорта е диагностицирана активна туберкулоза. Това съответства на заболеваемост при 466/100 000 население и е приблизително 22 пъти по-висока от характерната за Турция.

Наблюдава се интересна тенденция. Повишен е рискът за развитие на туберкулоза при пациенти с болестта на Бехчет, а парадоксално при пациенти с позитивен туберкулинов кожен тест ≥ 10 мм се отчита нисък риск за развитие на туберкулоза. Не се отбелязва статистически значима връзка за риск от развитие на туберкулоза и възраст, пол, анамнеза за тютюнопушене, профилактика с isoniazid, вида TNFα блокер и употребата на други имуномодулатори.

Това е първото съобщение, което отчита болестта на Бехчет като рисков фактор за развитие на туберкулоза. Предполага се, че имунологичните отклонения при този васкулит предразполагат пациентите към развитие на туберкулоза. При над 80% от пациенти, развили туберкулоза, заболяването се е установило след повече от 1 година лечение с TNFα блокер. Пациентите са провели 9 месечен профилактичен курс с isoniazid. Това поставя въпроса за продължителността на профилактичния курс при пациенти на терапия с TNFα блокер. При пациенти с ХИВ (човешки имунодефицитен вирус) инфекция, провеждащи пролонгиран 36-месечен профилактичен курс с isoniazid, се отчита по-добра превенция спрямо развитието на туберкулоза.

Парадоксално протективната роля на силно позитивния туберкулинов тест се обяснява с относително интактния клетъчен имунен отговор при определени пациенти на терапия с TNFα блокер.

Изводите на Borekci et al. поставят някои интересни въпроси, като се установяват и много въпросителни в познанията за действието на TNFα блокер в районите с ендемично разпространение на туберкулоза. Очевидна е нуждата от допълнителни проучвания за установяване на пациентите с повишен риск и кой е оптималният режим за профилактика на туберкулозата в групата пациенти, получаващи подобна биологична терапия.

 

Влезте или се регистрирайте безплатно, за да получите достъп до пълното съдържание и статиите на списанието в PDF формат.
 

Вашият коментар