Писма до главния редактор

Брой № 1(13) / март 2011, Белодробен тромбемболизъм

Скъпи Коро,

Благодаря ти много за новинката! Името на Амирдовлат ми е познато. Той е от Амасия, един град в Мала Азия, по към Черно море, от където е баба ми по бащина линия. Там в края на 70- 80-те години на 19 век са работили немски строители, които са строели ж.п. линия и са се женели за местното християнско население. Така моят прадядо се оженил за немкиня и баба ми се е родила в Швейцария (Базел). Там е имало и евангелски колонии (лутерани), които по време на геноцида са оказвали помощ на арменците. Амирдовлат е пребивавал и в България – предполага се, че е бил в Бачковския манастир. У нас има една статия за него от проф. М. Попов в едно сестринско списание от 70-те години. В ИСУЛ и „Пирогов” имаше една книга – „История медицины Армении“, която, за съжаление, следствие на наводненията през 1983 г. се погуби и унищожи и в двете библиотеки.

С поздрави:

Мони

(б.р. д-р Симон Аждерян, ВМА)


 

Вашият коментар