Национален литературен конкурс

Брой № 1 (34) / февруари 2016, Новости в респираторната медицина

Съюзът на писателите-лекари в България „Димитър Димов” обявява съвместно със Съюза на българските писатели и Националния литературен музей национален литературен конкурс на името на писателя Димитър Димов за произведение, посветено на медицински служител или лекарския труд от автор, който не е медик. Ще бъдат връчени три награди – за белетристика, поезия и публицистика (керамична статуетка с металопластика). В конкурса могат да участват само автори без медицинско образование с отпечатани или неотпечетани творби, независимо от датата на написването и публикуването им, като представят адрес за кореспондеция, професионална и творческа биография и екземпляр от книга, публикация или копие на хартиен носител на непубликувана творба. Материалите остават във фонда на музея „Димитър Димов”. В конкурса може да се участва с повече от едно произведение. Срок за получаване на творбите – 30.04.2016 г. Наградите ще бъдат връчени в деня на рождението на Димитър Димов – 25.06.2016 г.

Идеята на ръководството на Съюза е, при възможност, най-добрите творби да бъдат отпечатани в сборник до края на настоящата или началото на следващата година.

 

Адрес за получаване на творбите:

София – 1000

Ул. Георги Раковски, № 138

Национален литературен музей

За конкурса „Димитър Димов”


 

Вашият коментар