Митове и истини за наргилето

Брой № 5 (43) / декември 2017, Фармакология за пулмолози

Пламен Титоренков

 

Употребата на тютюневи изделия е предотвратима причина за болестност и смъртност по света. Най-засегнати са страните с нисък и среден доход на глава от населението1. В страните с висок доход на глава от населението се очаква между 2002 и 2030 г. намаление с 9% на предизвиканата от тютюневи изделия смъртност, докато в страните с нисък и среден доход очакванията са противоположни2. Тютюневите изделия са причина за смъртта на около 5 млн души годишно, като при половината от тях смъртта е преждевременна3.

 

В последните години особена популярност сред младите хора и особено сред студентите в големите градове придоби пушенето на наргиле4. Популярността на наргилето сред младите хора се дължи освен на социалния му характер (употреба от компании по време на забави), но и на плодовия аромат на някои тютюни за наргиле, които са лесно достъпни за подрастващите и които не попадат под ударите на нормативните актове, регулиращи тютюнопушенето (ТТП)5,6. Пушенето на наргиле е социална дейност, при която често няколко души споделят едно наргиле с различни мундщуци за продължителен период от време5. Установени са редица причини за употреба на наргиле7:

 

1. Туризъм, миграционни вълни (популяризиране, разпространение);

2. Лесен начин за запалване на брикетите;

3. По-лесно се възприема от непушачите, тъй като видимите дразнители в дима се „филтрират“;

4. Неочакван ефект от кампанията против ТТП (изглежда по-безвредно от цигарите);

5. „Филтриране“ на някои от съставките на дима;

6. „Лека“ зависимост (изглежда лесно за отказване);

7. Влияния на телевизията (в арабските страни – Египет, от десетилетия по филмите се показва пушене на наргиле);

8. Възход на индивидуализма в модерните общества (необходимост от социализиране и търсене на нови форми на социалност);

9. Съвместно съжителстване (социално пушене, споделяне на маркуча, разговори, дълго прекарване на времето);

10. Мощен символ (мечти, изкуство, „мистицизъм“, „лулата на мира“);

11. Пресичане на социални, сексуални, религиозни и междупоколенчески практики (социален и културен тегел);

12. Аромати (меласа, мед, плодове);

13. Културен статус на меда (Корана, пчелите);

14. Много чувствено изживяване (стимулиране на 5-те сетива);

15. Бунтарство.

 

Наргилето представлява водна лула, често използвана за пушене на ароматизиран тютюн – нарязани листа, комбинирани с меласа, мед или изсушени плодове. Тютюнът в наргилето се нагрява индиректно от горящи живи въглени или нагрети брикети. Димът преминава през съд с вода, преди да бъде инхалиран през гумен маркуч и мундщук8. Според историческите данни наргилето е измислено в Индия от лекар по време на управлението на император Акбар, управлявал в периода 1556– 1605 г. Лекарят Хаким Абул Фатх е считал, че когато димът преминава през вода, е по-малко вреден9. В Европа наргилето е пренесено от емигрантите от Близкия изток и понастоящем пушенето на наргиле е разпространено в баровете и кафенетата в Европа и Северна Америка, собственост на лица с произход от Близкия изток8.

 

Употребата на наргиле може да предразполага към тютюнопушене. Изследване сред американците с арабски произход е показало, че младежите между 14 и 18 годишна възраст са с 8 пъти по-голям риск да пушат цигари, ако по-рано са употребявали наргиле10. Добавките към тютюна, използван при употребата на наргиле (меласа, мед, сушени плодове) променят вкуса и аромата му и го правят по-приемлив за по-младите пушачи, които не харесват вкуса и аромата на традиционните тютюни11.

 

В общественото пространство са разпространени няколко мита за наргилето12:

 

Мит 1. Димът от наргилето е филтриран и следователно е по-безвреден.

Истина 1. Въпреки че преминава през воден филтър, димът от наргилето не е пречистен – съдържа канцерогени и други вредни вещества, които могат да увредят белите дробове и сърцето.

Мит 2. Инхалирането на дим от наргиле не изгаря белите дробове както цигарения дим, поради което не е вреден за здравето.

Истина 2. Димът от наргилето се охлажда, докато преминава през водния филтър, но съдържа вредни вещества и не е безвреден.

Мит 3. Билковото наргиле е по-здравословно от обикновеното наргиле.

Истина 3. Също като пушенето на „билкови“ цигари, употребата на билково наргиле излага пушача на същите токсини, както и употребяващия цигари – катран и канцерогени.

Мит 4. Пушенето на наргиле не пристрастява така, както пушенето на цигари, защото не съдържа никотин.

Истина 4. Димът от наргилето съдържа никотин. За един час пушене на наргиле пушачът поема дим с обем 100 до 200 пъти по-голям от този на обикновената цигара.

Мит 5. Димът от наргиле съдържа плодове, затова е по-полезен от обикновения тютюн.

Истина 5. Тютюнът си е тютюн, независимо какъв вид е. Тютюнът за наргиле е накиснат в меласа или мед и след това се смесва със сушени плодове, но въпреки това продължава да съдържа никотин и канцерогени.

Мит 6. Пушенето на наргиле е здравословно, в сравнение с пушенето на цигари.

Истина 6. Димът от наргилето е толкова вреден, колкото и този от обикновените цигари. При наргилето димът се получава по различен начин, в сравнение с цигарите – чрез нагряване на тютюна от горещи въглени/ брикети в чашката. При цигарите изгарянето на тютюна поражда димът. Крайният продукт и при двете е един и същ и съдържа канцерогенни вещества.

 

Хората неправилно считат, че водата в наргилето пречиства дима от никотина и другите вредни съставки. В действителност това не е така и част от никотина се поглъща от пушещия наргиле. Заради по-дългия период на пушене при наргилето, за да се усети ефекта на никотина, се инхалира повече дим11. Въпреки че частичките в дима от наргилето са с по-малка концентрация от тези в цигарения дим, вредата за здравето е по-голяма заради метода на пушене8. В горящото наргиле освен никотин, катран, тежки метали и канцерогени, се съдържа и въглероден моноксид (СО), който се получава от непълното горене на въглените4. Димът от наргилето, произведен от изгарянето на 10 г меласов тютюн, съдържа 2.94 мг никотин, 802 мг катран, 145 мг въглеорден моноксид и отнесено към обикновената цигара поголеми количества хризен, фенантрен и флуорантрен13. Количествата канцерогенен катран и СО са съответно над 30 и над 15 пъти повече в сравнение с цигарения дим, като при еднакво съдържание на никотин в дима от наргиле и цигара експозицията на никотин на употребяващия наргиле е по-голяма от тази на пушещия цигари поради по-дългия период на пушене при наргилето11. Пушачите на цигари вдишват 8–12 пъти, като средния обем на вдишването е 40–75 мл. По този начин за 5–7 минути те поемат около 0,5 до 0,6 л дим14. Пушенето на наргиле обикновено отнема 20-80 минути, като употребяващият прави между 50 и 200 вдишвания. Общият обем инхалиран дим при тях варира между 0,15 до 1 литър15. По този начин, в зависимост от състава си, димът на наргилето може да се равнява на този от 1 до 50 цигари 16.

 

Много от веществата, които се намират в дима от тютюна и горящите въглени, причиняват карциноми на белите дробове, пикочния мехур, стомаха и устната кухина1. Допълнителен риск за здравето представлява и общата употреба на един и същи мундщук при групово пушене – създават се условия за разпространение на болести като херпес, хепатит, туберкулоза5. Употребата на наргиле причинява и тахикардия, която настъпва след 45 минути пушене, повишение на систолното и диастолното артериално налягане, понижение на серумните концентрации на HDL холестерола и аполипопротеин (Apo) A и повишение на серумните концентрации на LDL холестерола и Apo B17-21. Освен това, съставките на дима на наргилето предизвикват и понижение на нивото на антиоксидантите и витамин С, оксидативен стрес, 4-кратно повишение на нивото на карбоксихемоглобина след 5-минутно пушене на наргиле, сравнено с пушене на цигара, и повишение на дихателната честота с 2/мин, повишено серумно ниво на азотен оксид, развитие на метаболитен синдром17,19,22-25. Димът от наргилето е особено вреден за бременните жени, може да причини раждане на плод с ниско тегло26. Вторичният дим, произведен при горенето на наргилето, е също толкова вреден за непушачите, колкото и този от цигарите 27.

 

Особено негативно влияние върху здравето оказва СО. Той представлява клетъчен токсин, който се свързва с хемоглобина 300 пъти по-здраво в сравнение с кислорода. Хемоглобинът се превръща в карбоксихемоглобин, което блокира отдаването на кислород към тъканите, а това води до развитие на хипоксия28. Типичните симптоми на отравяне с СО са главоболие, световъртеж, синкоп, задух, неспецифични неврологични оплаквания29. При дишане на атмосферен въздух полуживотът на карбоксихемоглобина е 5 часа, но той може да се намали на 1 час, ако на пациента се подаде високодебитен кислород с нормално атмосферно налягане30.

 

Поради наличните данни за вредното влияние върху здравето на употребата на наргиле, СЗО препоръчва производството, продажбата и употребата на наргилета и субстанциите за тях да бъдат подложени на същите строги регулации, както и останалите тютюневи изделия31. Така например, в САЩ употребата на наргиле не е контролирана от агенцията по храните и лекарствата, но от 2014 г. под такъв контрол са използваните тютюневи продукти32. Като повечето модерни неща, пушенето на наргиле придобива широко разпространение и вече е навлязло в общества, за които то не е част от културната им традиция. Подобно на употребата на цигари, употребата на наргиле се превръща във вреден за здравето навик, който трудно може да бъде изкоренен. Информираността на хората за негативното влияние на дима от наргилето върху здравето им ще подпомогне законовите мерки за ограничаване разпространението на този навик.

 

Литература:

 

1. Aslam HM, Saleem S, German S, et al. Harmful effects of shisha: literature review. Arch Med 2014; 7: 16

2. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Med 2006; 3(11): e442

3. Neergaard J, Singh P, Job J, Montgomery S. Waterpipe smoking and nicotine exposure: a review of the current evidence. Nicotine Tob Res 2007; 9(10): 987–994

4. An Emerging Deadly Trend: Waterpipe Tobacco Use. Lung USA 2. American Lung Association, 1 Feb. 2007. Web. 23 Nov. 2015. <http://www. lungusa2.org/embargo/slati/Trendalert_Waterp ipes.pdf>

5. Regulatory Options for Hookahs and Water Pipes. Public Health Law Center. Tobacco Control Legal Consortium, 2013. Web. 23 Nov. 2015. <http://publichealthlawcenter.org/sites/default/files/resourc es/tclc-fsregulatory-options-hookahs-2013.pdf>

6. Hookah: 50 State Survey. Legal Resource Center for Public Health Policy. University of Maryland King Carey School of Law, 1 May 2013. Web. 23 Nov. 2015

7. Chaouachi K. Hookah (Shisha, Narghile) Smoking and Environmental Tobacco Smoke (ETS). A critical review of the relevant literature and the public health consequences. Int J Environ Res Public Health 2009; 6(2): 798–843

8. Hookah and Shisha. New Hampshire Division of Public Health Services. Fact sheet. http://www.dhhs.nh.gov

9. Chattopadhyay A. Emperor Akbar as a healer and his eminent physicians. Bulletin of the Indian Institute of the History of Medicine 2000; 30: 154

10. Rice VH, Weglicki LS, Templin T, et al. Predictors of Arab American Adolescent Tobacco Use. Merrill-Palmer Quarterly 52.2 (2006): 327-42. Web. 30 Nov. 2015. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1533871/>

11. Kheterepal A. How Does Shisha Compare to Cigarette Smoking? https:// www.news-medical.net/health/How-Does-Shisha-Compare-to-CigaretteSmoking.aspx

12. http://www.health.umd.edu/sites/default/files/Hookah%20Brochure-%20 Final_0.pdf

13. Shihadeh A, Saleh R. Polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, “tar”, and nicotine in the mainstream smoke aerosol of the narghile water pipe. Food Chem Toxicol 2005; 43(5): 655–661

14. Djordjevic MV, Stellman SD, Zang E. Doses of nicotine and lung carcinogens delivered to cigarette smokers. J Nation Cancer Inst 2000; 92(2): 106-111

15. Shihadeh A, et al. Towards a topographical model of nargile water-pipe café smoking: a pilot study in a high socioeconomic status neighborhood of Beirut, Lebanon. Biochemistry, Pharmacology, and Behaviour 2004; 79(1): 75-82

16. Cobb C, Ward KD, Maziak W, Shihadeh AL, Eissenberg T. Waterpipe Tobacco Smoking: An Emerging Health Crisis in the United States. Amer J Health Behavior (2010): 275-85. Web. 4 Dec. 2015. <http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pmc/articles/PMC3215592/>

17. Al-Numair K, Barber-Heidal K, Al-Assaf A, El-Desoky G. Water-pipe (shisha) smoking influences total antioxidant capacity and oxidative stress of healthy Saudi males. J Food Agric Environ 2007; 5(3/4): 17

18. Eissenberg T, Shihadeh A. Waterpipe tobacco and cigarette smoking: direct comparison of toxicant exposure. Am J Prev Med 2009; 37(6): 518–523

19. Shaikh R, Vijayaraghavan N, Sulaiman A, Kazi S, Shafi M. The acute effects of waterpipe smoking on the cardiovascular and respiratory systems. J Prev Med Hyg 2008; 49(3): 101–107

20. Cobb CO, Sahmarani K, Eissenberg T, Shihadeh A. Acute toxicant exposure and cardiac autonomic dysfunction from smoking a single narghile waterpipe with tobacco and with a “healthy” tobacco-free alternative. Toxicol Lett 2012; 215(1): 70–75

21. Hamdan A-L, Sibai A, Fuleihan N. Oubari D, Ashkar J: Laryngeal findings and acoustic changes in hubble-bubble smokers. Eur Arch Otorhinolaryngol 2010; 267(10): 1587–1592

22. Sutfin EL, McCoy TP, Reboussin BA, Wagoner KG, Spangler J, Wolfson M. Prevalence and correlates of waterpipe tobacco smoking by college students in North Carolina. Drug Alcohol Depend 2011; 115(1–2):131–136

23. Wolfram RM, Chehne F, Oguogho A, Sinzinger H. Narghile (water pipe) smoking influences platelet function and (iso-) eicosanoids. Life Sci 2003; 74(1): 47–53

24. Ghasemi A, Syedmoradi L, Momenan AA, Zahediasl S, Azizi F. The influence of cigarette and qalyan (hookah) smoking on serum nitric oxide metabolite concentration. Scand J Clin Lab Investig 2010; 70(2): 116–121

25. Shafique K, Mirza SS, Mughal MK, Arain ZI, Khan NA, Tareen MF, Ahmad I. Water-Pipe Smoking and Metabolic Syndrome: A Population-Based Study. PloS One 2012; 7(7): e39734

26. Nuwayhid IA, et al. Nargile (hubble-bubble) smoking, low birth weight and other pregnancy uotcomes.Amer J Epidemiol 1998; 148: 375-383

27. Maziak W, et al. Tobacco smoking using a waterpipe: a re-emerging strain in a global epidemic. Tobacco Control 2004; 13: 327-333

28. Lim BL, Lim GH, Seow E. Case of carbon monoxide poisoning after smoking shisha.Int J Emerg Med 2009; 2(2): 121-122

29. Ashurst JV, Urquhart M, Cook MD. Carbon Monoxide Poisoning Secondary to Hookah Smoking.J Amer Osteopath Assoc2012; 112: 686-688

30. Weaver LK, Howe S, Hopkins R, Chan KJ. Carboxyhemoglobin halflife in carbon monoxide–poisoned patients treated with 100% oxygen at atmospheric pressure. Chest 2000; 117(3): 801-808

31. http://www.who.int/tobacco/global_interaction/tobreg/Waterpipe%20 recommendation_Final.pdf

32. Deeming – Extending Authorities to Additional Tobacco Products. U.S. Food and Drug Administration. U.S. Department of Health and Human Services, 13 Oct. 2015. Web. 3 Dec. 2015. <http://www.fda.gov/TobaccoProducts/ Labeling/RulesRegula tionsGuidance/ucm388395.htm>


 

Вашият коментар