Костадин Пампов: Животът – ад и рай

Брой № 5 (43) / декември 2017, Фармакология за пулмолози

 

Костадин Пампов – преподавател по философия и история

ЕГ „Бертолт Брехт“, гр. Пазарджик

 

Животът

 

Понякога споменът ме връща към нещо, случило ми се преди много години…

 

На някаква гара съм. На перона, близо до мене, мъж и жена си говорят. Говори по-скоро жената, а мъжът, видимо по-възрастен от нея, слуша. Дочувам го да казва: „Животът е сериозно предприятие“.

 

Тези думи тогава ми прозвучаха странно… Не исках да приема, че животът е предприятие… Тоест сграда, в която се произвеждат предмети…

 

Сега обаче все по-често си спомням думите на мъжа…

 

Разбирам, че животът предполага най-вече да му придадеш смисъл…

 

Като предприемеш едно или друго…

 

Навярно това е искал да каже мъжът с думите си: „Животът е сериозно предприятие“.

 

Ад и рай

 

Преди време написах текст във връзка с думи на Сартр. Бил казал някъде, че „Адът – това са другите“.  В противовес на казаното от него, се появили твърдения, че „Адът -  това сме ние“.

 

Според мене обаче нито другите, нито ние сме „Адът“. „Адът“ се поражда в отношенията между нас и другите.

 

Когато не сме разбрали, че там, където свършва нашата свобода, започва свободата на другите… За тях важи същото…

 

Наскоро обаче попаднах на текст, от който разбрах, че думите на Сартр принадлежат на герой от негова пиеса.

 

При едно от нейните представяния, в момента, в който Гарсен – героят на Сартр – произнесъл фразата: „Адът – това са другите“, се случило нещо необичайно. Един от зрителите – философът Габриел Марсел – станал и обръщайки се към залата, казал: „Раят – това са другите“.

 

Казаното от Марсел ме задължава да прецизирам моята гледна точка: Разбира се, че другите биха могли да са „Рай“. Както и „Ад“. За нас важи същото.

 

„Рай“ обаче ще бъдем, когато и двете страни знаем къде е границата между нашата и тяхната свобода. И „Ад“, когато не знаем къде е тази граница.

 

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

 

Фотография

 

Снимка: Георги Байчев


 

Вашият коментар