Електронните системи за доставка на никотин – начало на края или край на началото?

Брой 1 (29) / февруари 2015, Новости в респираторната медицина

Electronic nicotine delivery systems (ENDS): the beginning of the end or the end of the beginning?

Blasi F., Ward B. – Eur Respir J 2014; 44: 585–588

 

Основна тема на статията е дискусията за ползата или вредата от т.нар. електронни цигари, или както са известни – електронни системи за доставка на никотин. Навлизането им преди 10 години на пазара бе съпътствано от пропуски в законодателството и липса на научни доказателства за ефекта им върху здравето.

В статията са представени две мнения за и против електронните цигари:

ЗА: те са алтернатива на традиционните цигари и употребата им би могла да доведе до намаляване на тютюнопушенето, съответно на  болестите, причинени от него.

ПРОТИВ: употребата им води до поддържане на никотиновата употреба, запазване на навика на тютюнопушенето, с което не спомагат за отказването на цигарите.

Доказателствата за краткосрочния им ефект върху здравето дава основание на организации като СЗО (WHO) и ЕРА (ERS) да настояват пред превителствата на страните-членки за регулиране на състава и употребата на електронните цигари.

В директивата на Европейския парламент за тютюневите продукти, която трябва да влезе в сила от 2016 г., се посочват изискванията, на които трябва да отговарят тези изделия:

  • съдържание на никотин – 2 мл за устройствата за еднократна употреба и 10 мл за пълнителите за многократна употреба;
  • устройствата трябва да са защитени от деца, да предпазват от поглъщане на никотиновата течност или от изтичането ѝ;
  • производителите са задължени в изделията да влагат само висококачаствени съставки;
  • върху устройствата трябва да има информация, отразяваща състава, производителя, никотиновата доза, декларация от производителя, че е отговорен за качеството и безопасността на продукта.

Производителите се задължават ежегодно да докладват пред правителствата на страните от ЕС обема на продажбите, групите клиенти, техните предпочитания и желания. Според директивата ограниченията за рекламиране на обикновените цигари ще важат и за електронните.


 

Вашият коментар