Време е за превенция и рехабилитация чрез балнеология. Борбата с Covid–19 не включва само ваксини!

Брой № 1 (64) / февруари 2022, Последствията на COVID-19 и балнеология

InSpiro: Последствията на COVID-19 и балнеологияНасърчаване на използването на здравни (балнео-спа) дестинации и климатичните курорти в Европа (в т.ч. и България), за подпомагане на зелен, активен и свързан със здравословния начин на живот туризъм.

 

Европа се оказва най-старият и най-големият спа пазар в света, с 30 % от световните термални и минерални извори. Редица държави от ЕС са изправени пред повече предизвикателства по отношение на списъците с чакащи за спа/медицински процедури, докато други имат капацитет за повече пациенти. Независимо от това, използването на термални минерални извори и посещението на спа дестинации трябва да се насърчават в рамките на политиката на ЕС за туризъм и здравеопазване, особено концепцията за възстановяване след COVID-19, която вече е доказала, че дава резултати в цяла Европа.

 

Редица европейски държави (Словакия, Чехия, Словения, Люксембург, Франция) включиха в здравните си стратегии целеви бюджети, чрез които здравноосигурените им граждани ползват специализирани програми за рехабилитация след прекарана коронавирусна инфекция в медицински и медикъл спа центрове (извънболнична помощ) разположени в здравните им курорти.

 

Според проучване на Френската спа асоциация (https://www.medecinethermale.fr), направено през 2020 г. сред 50 000 участници, пациентите, които трябвало да се откажат от годишната си профилактика чрез балнеолечение по време на пандемията, декларират, че болката и симптомите им са се влошили значително (63,5 % срещу 13,4 %), като способността им да изпълняват ежедневни задачи е значително намалена, съответно е влошено качеството им на живот. При пациенти, които не са провели балнеолечение, се наблюдава увеличение на броя на консултациите с медицински специалисти (26,5 % срещу 8,3 %), и на прилаганото медикаментозно лечение (30,1 % срещу 6,5 %). Психичното здраве се оказа сериозен проблем при боледуващите от Long Covid. По тази причина интересът към програмите за възстановяване нараства бързо. Недостатъчните дейности в европейската здравна политика, а също и в туристическата политика за първична превенция на така наречената „болест на начина на живот“ трябва да бъдат предупреждение за нас. Дошло е времето да оценим и използваме рационално лековитите природни богатства, с които Европа разполага, в комбинация с медицинската експертиза в областта в полза на подобряване на здравния статус на хората.

 

Европейската спа асоциация акцентира върху значимостта на превенцията на здравето и подготовката на имунната ни система за осигуряване на дългосрочен здравословен начин на живот. Балнеологията и терапиите с природни лечебни средства трябва да бъдат помощник и пазител на нашата имунна система – което в замяна ще осигури оцеляването ни в условията на мегапандемиите. Балнеологията в бъдеще ще играе все по-важна роля като превантивна мярка.

 

В условията на световна пандемия от COVID-19 ролята на българските климатолечебни и балнео-климатолечебни курорти за подобряване здравния статус на населението става все по-значима и осезаема. В същото време, в политиките на министерството на здравеопазването на Република България не е предвидено финансиране по програми за превенция и профилактика, основани на ползване на природния ресурс на страната, а програмите за рехабилитация и възстановяване са с изключително ограничен ресурс.

 

 

Полезна информация:

 

ЕВРОПЕЙСКАТА СПА асоциация (ЕСПА, ESPA) е организация със седалище в Брюксел, в която членуват 19 европейски държави (България е член от 2007 г.). Принципът на ESPA е „Единството е сила! 

 

БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ПО БАЛНЕОЛОГИЯ И СПА ТУРИЗЪМ (БСБСПА): Национално представена продуктова неправителствена организация, партньор на Министерството на туризма, член на ЕСПА и на Германо-българската търговско-индустриална камара (ГБТИК) представляваща обединените интереси на българската балнео- и спа индустрия, с оглед развитието ù като приоритетен сектор на икономиката. 

 

Членове: 60 юридически лица, в това число най-големите компании – работодатели в сектор туризъм, собственици и инвеститори на повече от 100 медикъл/спа и спа комплекси в България;

  • Балнео-, спа и климатични дестинации с национално и международно значение: Велинград, Кюстендил, Сандански, Хисаря, Разлог, Самоков, Сапарева баня, Чепеларе, Гърмен, курортите Албена, Св. Св. Константин и Елена, Слънчев ден и Пампорово

 

  • Медицински университет – Варна и Международното висше бизнес училище;

 

  • Партньори: Асоциация на подземните води, Български туристически съюз.

 

 

Резултат с национално значение от дейността на БСБСПА:

 

  • Приета Наредба за условията и реда за сертифициране на „БАЛНЕОЛЕЧЕБЕН (МЕДИКЪЛ СПА) ЦЕНТЪР“, „СПА ЦЕНТЪР“, „УЕЛНЕС ЦЕНТЪР“ И „ТАЛАСОТЕРАПЕВТИЧЕН ЦЕНТЪР“, издадена от Министерството на туризма (МТ) и Министерството на здравеопазването (МЗ), Обн. ДВ. бр.11 от 9 Февруари 2016 г.

 

  • В партньорство с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и с подкрепата на МТ и МЗ на 20.09.2019 г. България е включена в списъка на Германската национална асоциация на здравноосигурителните каси (GKV-Spitzenverband), която разшири списъка на държави, в които признава и реимбурсира предоставянето на медицински амбулаторни услуги за балнеолечение в амбулаторни условия. 

 

Вашият коментар