Ролята на балнеолечението за възстановяване здравословното състояние на човека

Брой № 1 (64) / февруари 2022, Последствията на COVID-19 и балнеология

Балнеологията е древна наука със съвременно звучене. Балнеолечението е известно от древността. По нашите земи има много находища на различни по състав и температура минерални води, бликали още по време на траките. Много артефакти потвърждават интереса на древните народи, обитавали нашите земи, към минералните води. Преди няколко години се откри най-големият нимфеум на Балканите при с. Каснаково – близо до Хасково. Това са места, където е изразявана почит-та към водата и са се провеждали ритуали за здраве. По-късно, разширявайки на изток територията си, Римската империя изгражда много терми из нашата страна и ги превръща в средища за спорт, култура и здраве. В тях римските войни са възстановявали своето здраве. Това са Сердика (София), Пауталия (Кюстендил), Дозудава (Сандански), Скаптопара (Благоевград), Германея (Сапарева баня), Аква Калиде (Бургаски бани), Одесос (Варна) и много други. Днес на мястото на тези градове се намират най-известните ни балнеолечебни курорти. В последното столетие в България бяха извършени множество проучвания за въздействието на балнеолечебните и климатолечебните естествени физикални фактори върху човешкия организъм. Доказано беше благотворното влияние на балнеолечението и на калолечението върху дегенеративни ставни и възпалителни ставни заболявания в период на ремисия, на увреждания на периферната нервна система, при посттравматични състояния на опорно-двигателния апарат и много други. Задълбочени проучвания бяха направени в областта на женския и мъжкия стерилитет. Доказа се положителното въздействие на балнеолечението и особено на калолечението, изразяващо се в стимулиране на яйчниковата функция, потискане на хроничните възпалителни процеси и др. Целенасочени наблюдения бяха извършени при астматици и страдащи от хронични възпалителни болести на горни и долни дихателни пътища както на Черноморското крайбрежие, така и във Велинград и Сандански. Оказа се, че въздухът, богат на отрицателни йони и на соли от морската вода по черноморския бряг, и фитонцидите в иглолистните гори на планината потискат възпалителните процеси, разреждат астматичните пристъпи и намаляват обилната секреция от бронхиалното дърво. При пациентите с хронични възпалителни болести на пикочо-отделителната система, провеждали ежегодно балнеолечение, се разреждат периодите на обостряне. Подобна динамика се наблюдава и при страдащите от хронични възпалителни процеси на стомашно-чревния тракт.

 

Днес, в условията на непредвидимата пандемия и тежките последици за някои пациенти след боледуване от COVID-19, повече от всякога се нуждаем от целенасоченото използването на дадените ни от природата естествени лечебни фактори както за оздравяване на населението и повишаване на неговата устойчивост на въздействието на различни патогени, така и за укрепване на имунната система на вече преболедувалите тази инфекция. В страната има ресурс от хотелски бази, работещи в направлението балнеотуризъм, които биха могли с успех да се използват както за оздравителни програми за деца и възрастни, за профилактика на хронични болести, така и за възстановяване след преболедувана коронавирусна инфекция.

 

Настоящият брой на списание „INSPIRO“ се посвещава на възможностите на нашите балнео- и климатолечебни курорти за стимулиране на имунитета и укрепване здравето на населението. Тези възможности с успех могат да се прилагат при пациенти, преболедували COVID-19 и нуждаещи се от излизане от болничната и ежедневната среда, с цел потискане на преживения стрес и отключване на всички саногенезни процеси следствие на проведените балнео-, климато-, пелоидо- и таласолечебни процедури.


 

Вашият коментар